Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Trwa nabór wniosków do programów FAST i Mozart

27.04

Już po raz 3. Wrocławskie Centrum Akademickie ogłasza nabór wniosków do miejskiego programu FAST (Fundusz Aktywności Studenckiej). Do 30 kwietnia studenckie koła naukowe, organizacje studenckie i nieformalne grupy studenckie mogą zgłaszać swoje projekty - najciekawsze z nich otrzymają dofinansowanie.  W tej edycji specjalnymi grantami wyróżnione zostaną dodatkowo dwa projekty, które związane będą z obchodami Roku Tadeusza Różewicza.  

Fundusz Aktywności Studenckiej jest programem miejskim, zainicjowanym przez Prezydenta Wrocławia i ma na celu wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, zaangażowania w rozwój badań naukowych, innowacyjności i kreatywności studenckiej.

Każdy projekt ma szansę na dofinansowanie na poziomie 5 tys. zł., a w sytuacjach wyjątkowych kwoty mogą być nawet wyższe, co pokazały poprzednie edycje.

Rozpoczynamy nabór wniosków do X edycji Programu Mozart, wspierającego partnerstwa naukowo - biznesowe, czyli projekty, które powstają dzięki współpracy naukowców z wrocławskich uczelni z lokalnymi firmami. Efekty tych działań mają znaczący wpływ  m.in. na rozwój biznesu, technologii, sektora usług czy poprawę jakości życia w naszym mieście. Beneficjentami są więc przede wszystkim wrocławianie.  

Organizatorem Programu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Wrocławskie Centrum Akademickie) w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

„Zachęcamy naukowców wraz z firmami, mających pomysł na wspólne przedsięwzięcie, do zrealizowania go w formule Mozartowej. – mówi Anna Gil, koordynator Programu. - Wszystkich tych, którzy obawiają się trudności  w realizacji projektów z uwagi na pandemię, chciałabym zapewnić, że wiele partnerstw z bieżącej edycji pokonało je i skutecznie prowadzą zaplanowane działania. Zresztą w stałym kontakcie z naukowcem i jego firmą są pracownicy Wrocławskiego Centrum Akademickiego, którzy z dużą troską i zaangażowaniem podchodzą do współpracy z partnerstwami, będąc tez wsparciem w rozwiązywaniu utrudnień związanych właśnie z sytuacją pandemiczną”

Adresaci programu:

  • przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę,

w partnerstwie z

  • naukowcami, posiadającymi co najmniej stopień doktora, zatrudnionymi w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni lub pracownika naukowego w instytutach naukowych PAN, instytutach

    więcej informacji