Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Solidarni z Ukrainą - komunikaty

22.03

Kliknij/Натисніть тут


Pomagamy Ukrainie – najważniejsze informacje

Kontakty do koordynatorów pomocy dla ukraińskich uchodźców na AWF Wrocław: 

Sprawy ogólnouczelniane

Sprawy studentów z Ukrainy


Przewodnik / Провідний

1. Najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy
 • Infolinia MSZ - infolinia dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu polskiej granicy/ Інфолінія MSZ - інфолінія для громадян України після перетину польського кордону/
  +48 47 721 75 75 
 • Infolinia dla obywateli polskich i posiadaczy Karty Polaka mieszkających na Ukrainie/ Iнфолінія для громадян Польщі та власників Карти Поляка, які проживають в Україні/
  +48 22 523 88 80
 • Instytut Praw Migrantów/ Інститут Прав Мігрантів; ul. Ruska 46A/202, Wrocław
  +48 510 011 846
2. Najważniejsze punkty informacyjne dla uchodźców  we Wrocławiu
 • Punkt informacji dla uchodźców:
  • Dworzec PKP Wrocław Główny
   Adres: Piłsudskiego 105, 50-085 Wrocław
  • Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - główna jednostka w mieście koordynująca działania pomocowe
   Przejście Dialogu - centrum informacyjne dla migrantów
   ul. Świdnicka 19, Wrocław
   (przejście podziemne) godz. otwarcia 9.00-20.00
3. Najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące pobytu w Polsce / Найважливіша інформація для громадян України щодо перебування в Польщі

 

4. Najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące pobytu w Województwie Dolnośląskim
5. Serwis informacyjny dla Ukraińców
 • PomagaMy Wrocław
 • www.wroclaw.pl - Fundacja Ukraina i miasto Wrocław wspierają uchodźców / Фонд «Україна» та місто Вроцлав підтримують біженців
 • www.wroclaw.pl - Wrocławska pomoc ukraińskim zwierzętom / Вроцлав допомога українським тваринам
 • www.wroclaw.pl - Organizacje pomagają zwierzętom z Ukrainy. Czy potrzebny paszport? / Організації допомагають тваринам з України. Вам потрібен паспорт?
 • www.wroclaw.pl - Gdzie wymienić hrywny na złotówki? Kantor pomaga Ukraińcom / Де обміняти гривню на злотий? Кантор допомагає українцям
6. Punkty informacyjne dla Uchodźców / Інформаційні пункти для біженців
 • Dworzec PKP – Stacja Dialog (w holu dworca kolejowego Wrocław Główny).
  Informacje dotyczące m.in.: miejsc noclegowych na terenie województwa dolnośląskiego, pomocy rzeczowej, pobytu i uzyskania pozwolenia na pracę.
  tel.: 783 724 513, 785 688 640, 511 018 134
 • Punkt recepcyjny Akademik T-16 Politechniki Wrocławskiej
  ul. Edwarda Wittiga 4
  51-628 Wrocław

  Гуртожиток Т-16 Вроцлавського університету науки і техніки
  вул. Едвард Віттіг 4
  51-628 Вроцлав
   
 • Punkt informacji i aktywności migrantów WroMigrant – wspierane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. W punktach WroMigrant migranci z Ukrainy otrzymają informacje dotyczące formalności związanych z legalizacją pobytu i pracy, nadania numeru PESEL, wynajęcia mieszkania oraz zameldowania we Wrocławiu, korzystania z opieki medycznej, systemu edukacji oraz oferty nauki języka polskiego we Wrocławiu. Konsultacje udzielane zdalnie za pomocą telefonu, e-maila i aplikacji mobilnych od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:30.
  • Stare Miasto, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6 (parter, pokój nr 14), 50-159 Wrocław
   tel: +48 71 77 24 950, +48 735 969 992, +48 538 579 555, +48 538 579 521
   e-mail: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
   www.wielokultury.wroclaw.pl/wromigrant
   Messenger: m.me/wromigrant
   Viber: +48 735 969 992, +48 538 579 555
  • Tarnogaj, Centrum Aktywności Tarnogaju CAT
   Gazowa 22, 50-317 Wrocław
   tel. +48 71 77 24 950, e-mail: centrumaktywnoscitarnogaju@gmail.com

  • Psie Pole, FAMA Centrum Biblioteczno-Kulturalne
   Bolesława Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław
   tel. +48 71 77 24 950

 • Punkt informacyjny dla cudzoziemców InfoCUKR – Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju
  ul. Ruska 46a/201, 50-079 Wrocław
  tel. +48 571 330 203, e-mail: infoCUKR@fundacjaukraina.eu
  www.fundacjaukraina.eu
  Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 14.00-20.00, wtorek, czwartek 10.00-14.00. Punkt udziela informacji i pomocy w zakresie spraw administracyjno-prawnych, m. in. w sprawach związanych z doradztwem zawodowym oraz wymagających bardziej specjalistycznej wiedzy prawnej (m.in. prawo pracy, prawo karne, legalizacja pobytu).
 • Punkt poradniczy Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA
  ul. Paulińska 4/8, 50-247 Wrocław
  tel. +48 71 307 03 35, +48 791 576 459, e-mail: nomada@nomada.info.pl
  www.nomada.info.pl
  Godziny otwarcia: poniedziałek oraz czwartek 16.00-19.00 
  Nieodpłatne porady dla migrantów w zakresie administracyjno-prawnym,  wsparcie osób  w ciężkim położeniu, m.in. starających się o objęcie ochroną międzynarodową oraz takich, którzy doświadczyli przemocy. Pracownicy Nomady na prośbę mogą towarzyszyć podczas wizyt w urzędach, u lekarzy, na komisariacie Policji, Straży Granicznej czy w sądzie. Mogą też pełnić rolę tłumaczy językowych i kulturowych, zapewniając pełną anonimowość osobom, które się zgłaszają. 
7. Punkty pomocy rzeczowej we Wrocławiu / Пункти натуральної допомоги у Вроцлаві
 • Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1-3, tel. + 48 515 397 889,
  czynne 9.00-22.00
 • Sektor 3 - Legnicka 65, tel. 71 359 75 00
 • FREE SHOP w Rewir Twórczy - Centrum Aktywności Lokalnej
  ul. Swojczycka 118, działa codziennie od 11. 00 do 20.00.
  https://pl-pl.facebook.com/grupazpasja/
   
 • Punkt wsparcia dla matek z dziećmi, ul. Legnicka 21,
  • +48 727 062 158 - jęz. ukraiński
  • +48 606 856 691 - jęz. polski,
  • +48 695 142 179 - jęz. polski,
  • +48 502 075 516 - jęz. polski,
  • +48 608 658 779 - jęz. polski,
  • +48 725 783 318 - jęz. polski)
 • Punkt na ul. św. Marcina 4
  dojazd tramwajem linii 6, 8, 9, 11, 17, 23, autobusy 128, 914, A, C, N;
  punkt czynny poniedziałek-sobota, godz. 10.00-18.00
 • Mapa punktów pomocy we Wrocławiu:
  • Wrocław - Ukraina, punkty pomocy

Google Maps

8. Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy / Медична допомога громадянам України
9. Wsparcie psychologiczne
 • Polskie Forum Migracyjne  -  bezpłatny telefon kryzysowy +48 669 981 038
  (w języku polskim i ukraińskim; czynny w poniedziałki od 16 do 20, w środy od 10 do 14 i w piątki od 14 do 18)
 • Centrum Medycznego Damiana -  bezpłatny telefon wsparcia tel. +48 22 566 22 27
  (w języku polskim i rosyjskim;  czynny we wtorki od 8 do 13, w środy od 17 do 20 i w piątki od 8 do 13)
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie – bezpłatny całodobowy numer tel. +48 12 421 92 82; możliwa jest też pomoc na miejscu, na ul. Radziwiłłowskiej 8b. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, możliwa jest pomoc online.
 • Telefoniczna Linia Wsparcia platformy Mindgram tel. +48 789 367 193 (od 9.00 do 12.00; konsultacje w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim, angielskim).
 • Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny Port we Wrocławiu (Plac Dominikański; ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43;  pok. 407 IV p.) Bezpłatne porady pedagogiczno-psychologiczne dla migrantów w poniedziałki od 10.00. do 18.00. Kontakt w sprawie umówienia konsultacji
  +48 509 192 666
 • Centrum Aktywności Lokalnej Maślice ul. Suwalska 11 (wtorek od 15.00. do 18.00, środa od 9.00. do 13.00)
10. Bezpłatne przejazdy pociągami obywateli Ukrainy/ Безкоштовний проїзд потягом для громадян України
 • Bezpłatne przejazdy. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.
  Infolinia PKP INTERCITY w języku ukraińskim tel. +48 22 473 00 86
  Darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych: tel. 800 033 022
  Numery dostępne są w godzinach 8:00 – 20:00, 7 dni w tygodniu.
11. Wsparcie prawne

ZBIÓRKI 

 • Fundacja Ukraina
  Zbiórka na rzecz pomocy Ukrainie.
  Wpłat można dokonywać na konto: 39 1090 2398 0000 00014980 4904 z dopiskiem: „darowizna, Save Ukraine’’.
 • Polska Misja Medyczna
  Stowarzyszenie zajmujące się udzielaniem pomocy medycznej ofiarom konfliktów zbrojnych czy katastrof naturalnych. Pieniądze można wpłacać za pośrednictwem Facebooka i strony internetowej Polskiej Misji Medycznej. 
  Więcej informacji: https://pmm.org.pl 
 • Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
  Zbiórka „Pomoc dla Ukrainy”. Pieniądze zostaną przeznaczone na żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej.
  Wpłat można dokonywać na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem ,,UKRAINA’’
  lub wysyłając SMS pod numer 72052 o treści ,,UKRAINA’’ (koszt 2,46 zł z VAT).
  Więcej informacji: caritas.pl
 • Polski Czerwony Krzyż
  Zbiórka pod hasłem #napomocUkrainie na zakup żywności, materiałów opatrunkowych.
  Wpłaty można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”.
  Więcej informacji: pck.pl
 • Polska Akcja Humanitarna
  Zbiórka na produkty pierwszej potrzeby.
  Pieniądze można wpłacać na numer konta: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
  Więcej informacji: pah.org.pl
 • Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
  Środki ze zbiórki Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, ewakuację ludności i wsparcie psychologiczne dla dzieci.
  Wpłat można dokonywać na konto bankowe mBank: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001; tytuł wpłaty: „Pomoc dla Ukrainy”.
  Informacje na stronie: pcpm.org.pl
 • UNICEF Polska
  Zbiórka na zapewnienie potrzebującym wsparcia medycznego i zakup najpotrzebniejszych środków medycznych. Wpłaty można przekazywać za pośrednictwem Facebooka.
  Więcej informacji: https://m.facebook.com/unicefpolska/
 • Wydział Farmaceutyczny UMW wspólnie z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym Oddział Wrocławski, Fundacją „Farmacja Dolnośląska”, Dolnośląską Izbą Aptekarską oraz konsultantami dla województwa dolnośląskiego w dziedzinach farmacji organizuje zbiórkę: 
  - leków  (przeciwbólowe, przeciwalergiczne, preparaty przeciwskurczowe, przeciwkaszlowe, leki na przeziębienie, antybiotyki)
  - wyrobów medycznych (wyposażenie apteczek, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, krople do oczu)
  - mleka modyfikowanego i produktów żywienia chorych (w tym mleka dla dzieci)
  Adres: Wydział Farmaceutyczny UMW ul. Borowska 211
  Zbiórka na parterze budynku codziennie w godz. 9:00-16:00
  tel.  71 78 40 352 lub 71 78 40 687
  e-mail: farmstud@umw.edu.pl
 • Fundacja PTACH – zbiórka na pomoc obywatelom Ukrainy
  Środki można przekazywać na numer konta: 71 1090 1522 0000 0001 4302 6251 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”.
  Więcej informacji: https://www.facebook.com/PTACH.WROCLAW/