Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Pismo okólne Rektora AWF we Wrocławiu z dn. 12.02.2021 r.

12.02

PISMO OKÓLNE
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów prowadzących w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zajęcia ze studentami.

Informuję, że Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu organizuje zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni będących nauczycielami akademickimi oraz doktorantów prowadzących w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zajęcia ze studentami.

Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci prowadzący w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zajęcia ze studentami, zainteresowani szczepieniem, proszeni są o dokonanie zgłoszenia na szczepienie w terminie od dnia 12 lutego 2021 r., za pośrednictwem Kierowników Dziekanatów.

Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci prowadzący w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zajęcia ze studentami zainteresowani szczepieniem zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem.

prof. dr hab. Andrzej Rokita
REKTOR