Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Pismo do nauczycieli i studentów Prorektora ds. Nauczania dr hab. Ryszarda Bartoszewicza, prof. AWF

06.10

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, studenci i doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

W piątek 25. września uroczystym posiedzeniem Senatu zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki 2020/2021. Było to wydarzenie szczególne, gdyż odbyło się w nadzwyczajnych sanitarnych warunkach i w większości przypadków mogli Państwo w nim uczestniczyć jedynie w trybie zdalnym.

W ostatnią sobotę, w ramach sesji dydaktycznej na studiach niestacjonarnych, rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia tego roku akademickiego. Niestety, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Inauguracji, również proces dydaktyczny będzie toczył się w tym roku w sposób nadzwyczajny. Mieliśmy próbkę tej nadzwyczajności w letnim semestrze poprzedniego roku, ale aktualnie stoją przed nami jeszcze trudniejsze wyzwania. Poprzedni semestr był swoistym poligonem doświadczalnym. Uczyliśmy się wówczas nowego sposobu działania dydaktycznego. Każdy z nas miał dużą swobodę w wyborze sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Z upływem czasu ta swoboda była ograniczana i wprowadzane były coraz bardziej znormalizowane wymagania w tym zakresie. Dzięki tym doświadczeniom i stopniowym regulacjom wymogów formalnych udało nam się zakończyć proces dydaktyczny przewidziany dla roku akademickiego 2019/2020 niemal w pełni. W nielicznych jedynie przypadkach zostały dokonane przesunięcia elementów programowych na rok bieżący.

Zdobyte doświadczenia stały się podstawą zunifikowania realizacji procesu dydaktycznego w bieżącym roku. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie reguluje Zarządzenie Rektora nr 96/2020. Jego wnikliwa analiza wskazuje na jednoznaczne rozwiązania, które nas obowiązują i nie dają możliwości dowolnego ich interpretowania. Pamiętajmy, że podstawą ich sformułowania były obowiązujące przepisy prawne i przede wszystkim realny stan zagrożenia epidemicznego, który powinien być dla nas najważniejszym determinantem naszych racjonalnych działań. W związku z tym, apeluję do Państwa o ścisłe przestrzeganie przepisów zawartych w przedmiotowym Zarządzeniu.

Chciałbym zwrócić uwagę na wybrane kwestie. Zarządzenie wskazuje na tryb prowadzenia określonych rodzajów zajęć dydaktycznych. Określenie to jest jednoznaczne, choć w pewnym zakresie daje nauczycielom akademickim pewne alternatywy związane z wprowadzaniem trybu zdalnego do zajęć z przedmiotów praktycznych lub bezpośredniego kontaktu do zajęć z przedmiotów teoretycznych. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę zmian sytuacji epidemicznej i wyraźny wzrost liczy zarażeń wirusem SARS-COV-2, powinniśmy dążyć do minimalizacji liczby bezpośrednich kontaktów w procesie dydaktycznym. Dlatego zalecam, aby w maksymalnym stopniu wykorzystywać wszelkie możliwości zdalnej realizacji zajęć, nawet jeżeli wymaga to wyraźnie większego nakładu pracy.

Pamiętajmy, że możliwość wprowadzenia do realizacji zajęć z przedmiotów teoretycznych trybu zdalnego jest w Zarządzeniu precyzyjnie określona. Dotyczy to rodzaju zadań, jakie mogą być w takiej sytuacji realizowane (kontrola i ocena) oraz trybu ich organizacji. Pamiętajmy o tych zapisach i stosujmy się do nich.

Apeluję również do Państwa Nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów praktycznych. Wykorzystujcie Państwo możliwość łączenia treści teoretycznych różnych tematów, tak aby połączone treści teoretyczne mogły być realizowane w trybie zdalnym.

Zasada minimalizacji bezpośrednich kontaktów dotyczy również konsultacji. Zarządzenie wskazuje, że ich tryb powinien być zgodny z trybem realizacji przedmiotu, którego dotyczą. Jednak i w tym przypadku starajmy się dopuszczać do bezpośredniego spotkania wyłącznie w sytuacji bezwzględnie koniecznej. Większość spraw starajmy się załatwiać w sposób zdalny. Proszę, abyście Państwo każde potencjalne bezpośrednie spotkanie poprzedzali kontaktem mailowym lub telefonicznym. Unikniemy wówczas zgromadzania się studentów przed gabinetami nauczycieli i tym samym ograniczymy zagrożenie epidemiczne.

Chciałbym jeszcze przypomnieć o tym, że obowiązują nas ogólne oraz wewnętrzne zasady reżimu sanitarnego. Część z nich zawarta jest w przywołanym wcześniej Zarządzeniu, szerzej są one zawarte w Zarządzeniu Rektora nr 92/2020. Bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim i bezwzględne stosowanie się do jego treści.

Na zakończenie życzę Państwu pozostania w zdrowiu oraz samych sukcesów w realizacji swoich obowiązków w tym trudnym okresie determinowanym czynnikami, w wielu przypadkach, niepoddającymi się naszemu wpływowi.

Z wyrazami szacunku

Prorektor ds. Nauczania
dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF