Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Otwarcie Pracowni pierwszej pomocy medycznej

20.11

19. listopada Rektor AWF we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław w obecności władz rektorskich: Prorektora ds. Nauczania dr hab. Ryszarda Bartoszewicza, prof. AWF Wrocław, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Małgorzaty Słowińskiej - Lisowskiej,  Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszki Pisuli – Lewandowskiej,przedstawicieli władz dziekańskich: Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Teresy Sławińskiej -Ochli , Prodziekana ds. Nauczania dr Ryszarda Błachy,Dziekan Wydziału Fizjoterapii prof. dr hab. Anny Skrzek, Prodziekan ds. Nauczania dr hab. Krystyny Rożek - Piechury, prof. AWF Wrocław, Kierownika Katedry Pływania dr hab. Marka Rejmana, prof. AWF, prof. dr hab. Krystyny Zatoń, pracowników Katedry Pływania oraz studentów dokonał uroczystego otwarciaPracowni Pierwszej Pomocy Medycznej działającej przy Katedrze Pływania w AWF Wrocław. Pracownia powstała z inicjatywy Kierownika Katedry Pływania dr hab. Marka Rejmana, prof. AWF a realizację umożliwiło pozyskanie środków z realizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu  dofinansowanego z Funduszy Europejskich projektu  „Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego”. W ramach realizacji zadań projektu(Dostosowanie programów kształcenia i realizacja w nowej formule: przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z udzielania pierwszej pomocy) pozyskano do współpracy wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz środki na wyposażenie Pracowni w nowoczesny sprzęt szkoleniowy. Spotkanie miało również wymiar dydaktyczny – zespół prowadzących, na co dzień współpracujących ze Służbami ratunkowymi: Strażą Pożarną, Oddziałem Ratunkowym, Służbą zapewniającą bezpieczeństwo …każdemu z nas, zaprezentował możliwości udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, ale też w innych zdarzeniach spotykanych w życiu codziennym (m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem treningowego automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, postępowanie w sytuacji masywnego krwawienia, czy przy wypadkach komunikacyjnych z urazami wielonarządowymi). Na co dzień można czerpać z ogromnej wiedzy, doświadczenia praktycznego i kompetencji metodycznych  ekspertów podczas zajęć programowych przedmiotu „Pierwsza pomoc oraz Pierwsza pomoc – metodyka kształcenia nauczycieli”.

Autor: dr Magdalena Chrobot

Fotoreportaż, fot. Henryk Nawara