Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Narodowa Reprezentacja Akademicka w AWF Wrocław

06.07

3 lipca 2020 r. miało miejsce spotkanie, podczas którego Pani Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazała, w obecności Pana Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Pana Mariana Dymalskiego, członka Zarządu Głównego AZS, Panu Prof. Andrzejowi Rokicie, Rektorowi naszej Akademii, decyzję o realizacji zadania pn. Narodowa Reprezentacja Akademicka, które od tego roku będzie realizowane w naszej Uczelni. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu otrzymała na ten cel kwotę 467 tysięcy złotych.
Zadanie to polega na wsparciu procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej i ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje ono dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej.