Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 503)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 504)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 503)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 504)

Nabór studentów na studia w ramach programu Erasmus+ | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Nabór studentów na studia w ramach programu Erasmus+

07.10

 1. Zapoznaj się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus na stronie internetowej w zakładce Studia >> Erasmus (regulamin wyjazdów, krok po kroku, uczelnie partnerskie, dokumenty do pobrania).
 2. Świadomie wybierz uczelnię partnerską, w której chciałbyś podjąć studia (wybór do trzech uczelni – jedna priorytetowa i dwie rezerwowe).
  Sprawdź ofertę dydaktyczną i organizacyjną uczelni partnerskich i wybierz najlepszą placówkę dla Twoich akademickich planów. Wybór uczelni powinien być uwarunkowany kierunkiem studiów.
 3. Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Biurze Programu  Erasmus składając następujące dokumenty:
  • wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy
  • podpisane przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen
  • oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach programu ERASMUS
  • oświadczenie RODO

   oraz jeśli posiadasz

  • dokument zwalniający z egzaminu językowego
  • dokument potwierdzający działalność społeczną
 4. Termin składania dokumentów: do dnia 22 października 2021 r.
 5. Dodatkowych informacji (nie zawartych na stronie internetowej) udziela mgr inż.  Monika Ilecka-Folcik (e-mail: monika.ilecka@awf.wroc.pl, +48 71 347 31 13)