Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Nabór dla studentów na studia Erasmus

23.02

 

    

ZAPOZNAJ SIĘ

z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus na stronie internetowej www.awf.wroc.pl w zakładce Studia » Erasmus (regulamin wyjazdów, krok po kroku).

 

 

ŚWIADOMIE WYBIERZ

uczelnię partnerską, w której chciałbyś podjąć studia (wybór do trzech uczelni - jedna priorytetowa i dwie rezerwowe)» Lista uczelni partnerskich

 

 

     

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ na wyjazd w Biurze Programu Erasmus składając komplet dokumentów:

  • wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy
  • podpisane przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen
  • oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach programu ERASMUS
  • oświadczenie RODO

oraz jeśli posiadasz

  • dokument potwierdzający działalność społeczną
  • dokument zwalniający z egzaminu językowego
  • zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnym w roku 2020/21
     

CZEKAMY NA CIEBIE DO
28 LUTEGO 2021

 

BIURO ERASMUS
AWF WROCŁAW

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
office@awf.wroc.pl

71 347 3103

FB: @ErasmusAWFWroclaw