Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Intensyfikacja zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych

07.05

Szanowni Państwo, 
Nauczyciele Akademiccy

W tym tygodniu mija drugi miesiąc od pierwszego zawieszenia zajęć dydaktycznych w bezpośrednim Państwa kontakcie ze studentami i doktorantami. W okresie tym nastąpiła zdecydowana zmiana w sposobie funkcjonowania Akademii. Jednak wytężony wysiłek wszystkich osób odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie Szkoły pozwolił na utrzymanie ciągłości i naturalnego rytmu pracy. Odbywają się posiedzenia ciał kolegialnych, funkcjonuje administracja, prowadzona jest dydaktyka, toczą się postępowania związane z awansami naukowymi. Jedyną różnicą w naszej pracy jest to, że odbywa się ona zdalnie. Możliwe to jest dzięki bardzo sprawnym działaniom pracowników Centrum Informatycznego i wyposażeniu Uczelni w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Można stwierdzić, że w sytuacji panującej epidemii Akademia funkcjonuje sprawnie.