Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

III edycja programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

09.01

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 przystępuje do programu Legii Akademickiej. Jest to projekt realizowany przy współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

Zapisy do Legii Akademickiej do końca stycznia 2020 r.

Szczegóły projektu

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje 30 godzin lekcyjnych (forma wykładów). Zajęcia dydaktyczne w ramach szkolenia będą realizowane w blokach 6-cio godzinnych w soboty i niedziele. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz kolejne 21 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

Zgłoszenia można składać do dnia 31.01.2020 r.
w sekretariacie Centrum Doskonalenia Kadr
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
(pok. 013 przy ul. Witelona 25, tel. 71-34-73-185).   

Ponadto, wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat programu „Legia Akademicka” można odnaleźć na: oficjalnej stronie internetowej: https://legiaakademicka.wp.mil.pl/