Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Aktualności - KORONAWIRUS

24
Lut
Informacja Prorektora ds. Nauczania w sprawie przestrzegania zaleceń związanych z sytuacją epidemiologicznąw trakcie realizacji zajęć w semestrze letnim

Szanowni Państwo,
Pracownicy, Studenci i Doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

rozpoczynamy kolejny okres kształcenia w naszej Akademii. Jest to już trzeci semestr, w którym dydaktyka, ze względu na trwającą epidemię COVID-19, realizowana będzie w sposób niestandardowy z dominacją zajęć zdalnych. Podstawę prawną takiego stanu rzeczy jest Zarządzenie Rektora nr 116/2020 z dnia 19 października 2020 r. z późniejszymi zmianami, które dały Dziekanom Wydziałów kompetencje do wskazywania zajęć z wybranych przedmiotów do realizacji w bezpośrednim kontakcie studentów i nauczycieli akademickich...

19
Lut
Informacja Prorektora ds. Nauczania dla nauczycieli w sprawie samodzielnego planowania zajęć na platformie Zoom

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy,
rozpoczynamy kolejny semestr kształcenia w warunkach epidemii COVID-19.  Nasze doświadczenia dydaktyczne z dwóch poprzednich semestrów z pewnością zaowocują jeszcze lepszymi wynikami w uzyskiwaniu przez naszych studentów zakładanych efektów uczenia się. Niestety sytuacja epidemiczna jest nadal trudna i w dalszym ciągu zmusza nas do prowadzenia...

16
Lut
Rejestracja na szczepienia - pytania i odpowiedzi

Kto może się zarejestrować na szczepienia od 15 lutego br.?

  • Nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni.
  • Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia.

UWAGA! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003.

12
Lut
Zarządzenie Rektora nr 13/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

26
Sty
Zarządzenie Rektora nr 9/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

13
Sty
Ważne zarządzenia Dziekanów Wydziału WFiS i Fizjoterapii

Ukazały się zarządzenia Dziekanów Wydziałów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Fizjoterapii dotyczące przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć praktycznych.

13
Sty
Komunikat Prorektora ds Nauczania w sprawie zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Studenci, Doktoranci i Nauczyciele Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu!
Zbliżamy się do zakończenia zajęć dydaktycznych semestru zimowego, bardzo trudnego roku akademickiego 2020/2021. Niestety przyjęta przez nas organizacja kształcenia z przyczyn epidemicznych musiała zostać znacznie zmodyfikowana. Konieczność przejścia w tryb zdalnego nauczania w przedmiotach zawierających treści praktyczne spowodowała znaczne utrudnienia w osiągnięciu przez Studentów i Doktorantów wymaganych efektów uczenia się.

12
Sty
Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

22
Gru
Zarządzenie nr Rektora 143/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

30
Lis
Uwaga Studenci Wydziału Fizjoterapii

Wojewoda Dolnośląski oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny poszukują pracowników (tytuł licencjata)  oraz wolontariuszy do zespołu szpitala tymczasowego we Wrocławiu.

Decyzją Dziekana Wydziału Fizjoterapii  Prof. dr hab. Anny Skrzek, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23. X. 20 r.,( dz. U. z 26. X.20 r. poz. 188)  studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/ 21 będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2 mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk zawodowych, o ile przestawią zaświadczenie wystawione przez podmiot leczniczy uwzględniające :