Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

19.07

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ponad roczne starania, które zostały zainicjowane przez Rektora naszej Akademii - Pana prof. Andrzeja Rokitę, dotyczące nadania imienia naszej Uczelni, a co za tym idzie zmiany nazwy Szkoły, zostały zakończone sukcesem.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda 13 lipca 2022 roku podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i od dnia 1 października 2022 roku nasza Uczelnia będzie nosiła nazwę:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

Jest to ogromne wydarzenie dla naszej społeczności akademickiej i wielka nobilitacja, ponieważ naszymi patronami są wszyscy polscy olimpijczycy, wśród których jest wielu zawodników, trenerów, bezpośrednio związanych z naszą Alma Mater jako studenci, absolwenci, czy nauczyciele akademiccy.

Wszystkie działania nie zostałby skutecznie zakończone, gdyby nie ogromne wsparcie i zgody instytucji, organizacji oraz osób, którym dobro naszej Akademii leży na sercu i bardzo mocno ją wspierają.

Serdeczne podziękowanie składamy Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu z Panem Prezesem Andrzejem Kraśnickim na czele, który jako pierwszy, w odpowiedzi na prośbę Pana Rektora, wyraził zgodę na wykorzystanie nazwy „Polskich Olimpijczyków” jako patronów naszej Akademii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Senatorom naszej Uczelni, Radzie Uczelni, którzy jednomyślnie wyrazili zgodę na wszczęcie procedury i złożenie wniosku o zmianę nazwy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Wielkie podziękowania kierujemy, do bardzo mocno współpracującej z naszą Akademią, Dolnośląskiej Regionalnej Rady Olimpijskiej, która pozytywną rekomendację, dotyczącą wsparcia wniosku naszej Uczelni przesłała do Sejmowej Komisji, rozpatrującej zmianę nazwy naszej Uczelni.

Serdecznie podziękowanie składamy wszystkim Posłom i Senatorom Rzeczpospolitej Polskiej, członkom Komisji Sejmowej i Senackiej, które rozpatrzyły pozytywnie wniosek złożony przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Bardzo dziękujemy Panu Wojciechowi Murdzkowi – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który wspierał nasze działania.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że spotyka nas tak wielki zaszczyt, ale zdajemy sobie także sprawę, że jest to wielki obowiązek, związany z upamiętnianiem Polskich Olimpijczyków i popularyzacją ruchu olimpijskiego, z którego zawsze będziemy starali się wywiązywać z należytym zaangażowaniem i szacunkiem.

Już dzisiaj chcielibyśmy poinformować Państwa, że oficjalne uroczystości związane z nadaniem naszej Szkole nowej nazwy, Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, odbędą się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023, 26 września 2022 r. o godzinie 12.00 w Auli Leopoldyna Uniwersytetu Wrocławskiego (Gmach Główny – pl. Uniwersytecki 1). Podczas tego wydarzenie będzie miało także miejsce wręczenie najwyższej godności akademickiej - Doktoratu Honoris Causa Panu Prof. Alojzemu Nowakowi, Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego i Prezesowi Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.

Serdecznie zapraszamy!

Załącznik: