Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

„Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” – rozpoczynamy realizację programu MEiN i AWF!!!

12.04

Już ponad 20 tys. zgłoszeń do programu „Aktywny powrót do szkoły po pandemii”!

Już ponad 20 tys. nauczycieli zgłosiło się do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego „Aktywny powrót do szkoły po pandemii”. Celem projektu, koordynowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jest wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Podczas szkoleń, najlepsi specjaliści z AWF z całego kraju, będą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami przydatnymi w pracy z młodymi ludźmi. Nauczyciele, którzy ukończą I etap projektu, zdobędą certyfikat i będą mogli wraz ze swoją szkołą ubiegać się o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe. Rekrutacja nadal trwa. Zachęcamy do udziału!

„Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” to program MEiN stworzony we współpracy ze wszystkimi Akademiami Wychowania Fizycznego w Polsce: Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po przerwie od zorganizowanych zajęć z aktywności ruchowej, spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.

Program składa się z II etapów:

 •  I – Aktywny powrót do szkoły,
 • II – Sport Klub.

I Etap - Aktywny powrót do szkoły opiera się na szkoleniach skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Tematyka każdego ze szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące trzech obszarów (wykłady i dyskusja z obszaru zdrowie; wykłady i dyskusja z obszaru psychologia oraz czterogodzinne warsztaty metodyczne), które pomogą dzieciom w aktywnym powrocie do zajęć stacjonarnych i aktywności sportowej. Realizacja projektu rozpoczyna się w kwietniu i potrwa do grudnia 2021r. Nauczyciel, który ukończy szkolenia, otrzyma certyfikat i wraz ze swoją szkołą będzie mógł aplikować do II etapu programu (szkoła będzie mogła ubiegać się o środki na dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów).

Szczegółowe informacje oraz wszelkie niezbędne zagadnienia znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej programu https://www.wfzawf.pl/ (link: Weź udział w szkoleniu)

Dodatkowe informacje i pytania można kierować bezpośrednio do Biura Projektu w AWF Wrocław: e-mail: wroclaw@wfzawf.pl, tel.: 609 550 393 (w godz. 10:00 - 15:00), 

Szkolenia realizowane przez AWF Wrocław – ważne informacje!

Koordynatorem Projektu w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest Rektor prof. dr hab. Andrzej Rokita.

Szkolenia dla nauczycieli z województw dolnośląskiego i opolskiego poprowadzi zespół ekspertów i wykładowców z AWF Wrocław.

Każdy zainteresowany nauczyciel może zapisać się na jedno, ośmiogodzinne szkolenie, z czego po dwie godziny poświęcone są aspektom zdrowotnym i psychologicznym, a na część metodyczną szkolenia przewidziane są 4 godziny.

W zakresie „Aspektów zdrowotnych” szkolenia prowadzone będą przez:

 • dr Annę Broniecką, 
 • dr Katarzynę Barczyk-Pawelec,
 • dr Katarzyna Bulińska,
 • dr hab. Agnieszkę Chwałczyńską,
 • dr Arlettę Hawrylak,
 • dr hab. Joannę Kowalską, prof. AWF,
 • prof. dr. hab. Krzysztofa Sobiecha,
 • dr Dorotę Wójtowicz,
 • dr Agnieszkę Zygmont.

W zakresie „Aspektów psychologicznych” szkolenia prowadzone będą przez:

 • dr Katarzynę Bukowską,
 • dr Mirosławę Marks,
 • mgr Annę Mierzyńską
 • dr Paulinę Morgę,
 • prof. dr hab. Małgorzatę Sekułowicz.

Najliczniejszą grupę stanowią prowadzący zajęcia w zakresie „Warsztatów metodycznych”:  

 • dr Beata Blachura,
 • dr Wiesław Błach,
 • dr Katarzyna Bulińska,
 • mgr Magdalena Chanas
 • dr Ireneusz Cichy,
 • dr Piotr Cych,
 • dr Andrzej Dudkowski,
 • dr Jacek Grobelny,
 • mgr Magdalena Jonkisz-Gawrońska.
 • dr Krzysztof Kałużny,
 • dr Małgorzata Kałwa,
 • dr Marta Koszczyc,
 • dr Małgorzata Krzak,
 • dr Rafał Kubacki,
 • dr Regina Kumala,
 • dr Weronika Machowska-Krupa,
 • dr Anna Malska-Śmiałowska,
 • dr Jarosław Maśliński,
 • dr Tadeusz Niebudek,
 • dr Paweł Piepiora,
 • dr Paweł Posłuszny,
 • dr Marek Popowczak,
 • dr hab. Alicja Rutkowska–Kucharska prof. AWF,
 • dr Urszula Szczepanik,
 • dr Marcin Ściślak,
 • dr hab. Małgorzata Sobera prof. AWF,
 • dr Sara Wawrzyniak,
 • dr Agnieszka Wójcik-Grzyb,
 • dr Piotr Zarzycki.

Tematykę szkoleń metodycznych znajdą Państwo na stronie projektu w zakładce „Tematyka szkoleń” - 

Zapisy na szkolenia potrwają do końca roku szkolnego 2020/2021.

Od strony organizacyjnej projekt zabezpiecza Biuro Projektu w składzie: dr Wojciech Starościak (Kierownik Biura), dr Katarzyna Gruszka, dr Małgorzata Kałwa. 

Szczegółowy terminarz szkoleń podamy wkrótce.

Kontakt z Biurem Projektu we Wrocławiu uzyskają Państwo na stronie projektu https://www.wfzawf.pl/ i pod numerem telefonu: 609 550 393 (w godz. 10:00 - 15:00)

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Ważne informacje dla rejestrujących się:

 1. Podczas rejestracji na stronie https://www.wfzawf.pl/ nauczyciel zostanie poproszony o wpisanie w formularzu specjalnego kodu, który przekaże mu dyrektor szkoły.
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy zostanie przesłany do konkretnego ośrodka szkoleniowego – właściwej Akademii Wychowania Fizycznego.
 3. Po otrzymaniu informacji o możliwości rozpoczęcia szkoleń każdy z ośrodków szkoleniowych przekaże nauczycielom informację dotyczącą konkretnego terminu i formy szkolenia.

Wolontariat

W związku z realizacją projektu MEiN  przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i organizacją szkoleń dla nauczycieli  z Dolnego Śląska i Opolszczyzny w ramach programu WF z AWF nasza Uczelnia poszukuje wolontariuszy do pomocy w obsłudze projektu.

Projekt realizowany jest w okresie wakacyjnym  oraz we wrześniu i październiku. Prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy, którzy są dostępni w następujących terminach:

 • 17.06 – 16.07.2021 r.
 • 23.08 – 24.08.2021 r.
 • 6.09 – 15.10.2021 r.

Do obowiązków wolontariusza należeć będzie:

 1. obsługa biura projektu: wydawanie identyfikatorów, rejestrowanie uczestników, zbieranie dokumentacji, udzielanie  szczegółowych  informacji  organizacyjnych i związanych z programem  oraz terminarzem szkoleń, pilnowanie  przestrzegania regulaminu szkolenia przez nauczycieli.
 2. pomoc w zajęciach warsztatowych (w tym asystowanie przy realizacji zajęć muzyczno-rytmicznych)
 3. zabezpieczenie działań organizacyjnych i  logistycznych związanych z realizacją zajęć na wyznaczonych obiektach.

Za powyższą pracę wolontariusz otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 100 zł brutto wynikającej z iloczynu stawki za 1 godz. 20 zł i liczby 5 godzin. Wolontariuszom zapewniamy obiad.

Od wolontariuszy oczekujemy:

 • zaangażowania, miłej aparycji i pozytywnego nastawienia,
 • podstawowych umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • dobrego stanu zdrowia
 • mile widziane jest  podstawowe przygotowanie muzyczne

Preferujemy  studentów AWF Wrocław i zachęcamy do zgłaszania się w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz  zaliczania praktyk studenckich.

W przypadku wielu zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo wyboru wolontariuszy i wewnętrzną rekrutację zgodną z wyżej wymienionymi   kryteriami.

Chętnych prosimy o kontakt z dr Małgorzatą Kałwą  poprzez maila na adres: malgorzata.kalwa@awf.wroc.pl lub adres biura projektu:  wfzawf@awf.wroc.pl


Materiały szkoleniowe do pobrania