Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube

Nie żyje prof. dr hab. Antoni Janusz

03.10

 

Z  głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość że w dniu 03.10.2019 odszedł w wieku 90 lat

Prof. dr hab. Antoni Janusz

wieloletni i zasłużony nauczyciel akademicki, naukowiec,
były  Rektor Uczelni, Prorektor ds. Nauki,
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, kierownik Katedry Antropologii,
wychowawca wielu pokoleń studentów,
laureat najwyższego wyróżnienia
przyznawanego pracownikom Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu – Lauru Akademii

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia

Rektor, Senat i cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Pogrzeb odbędzie się w dniu 09.10.2019, msza św o godz 13:00 w Kościele Św Feliksa ul. Kościuszkowców 85 Warszawa.
Po mszy odbędzie ceremonia pogrzebowana cmentarzu Marysin Wawerski ul. Korkowa 152 Warszawa.

Uczelnia będzie organizować wyjazd na pogrzeb. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ceremoni proszone są o zgłoszenie się do Działu Spraw Pracowniczych do p. Ewy Bolczak tel 71 347 3226 do dnia 08.10.2019 do godz 10:00.


Prof. dr hab. Antoni Janusz

Urodził się w 1929 roku w Ptaszkowej (woj. małopolskie). Studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1949-52) i antropologię (1952-1954) na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując dyplom magistra. W 1954 roku objął funkcję asystenta w Zakładzie Anatomii Opisowej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 1962 roku otrzymał stopień doktora, a w 1973 doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie antropologii. W 1968 roku otrzymał nominację na docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1987 roku, a w 1990 – tytuł profesora zwyczajnego.

W 1954 roku objął funkcję asystenta w Zakładzie Anatomii Opisowej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 1969 do 2002 roku kierował kolejno Zakładem Morfologii Funkcjonalnej, Katedrą Morfologii Funkcjonalnej oraz Katedrą Antropologii i Biometrii.

W uczelni pełnił również funkcję rektora (1981-82),  dziekana (1973-76) i prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą (1998-2000).

Były przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, członkiem Komitetu Antropologii PAN (1969-92), Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej i European Anthropological Association.

Wypromował 21 doktorów nauk przyrodniczych i nauk o kulturze fizycznej. Był opiekunem 2 habilitacji. Dorobek naukowy obejmuje łącznie 100 tytułów, w tym 5 książek (Zróżnicowanie morfologiczne czołowych lekkoatletów polskich, Anatomia człowieka, Rozwój sprawności oraz wydolności fizycznej w aspekcie morfologicznego zaawansowania i dojrzałości biologicznej dzieci i młodzieży, Populacja dzieci wiejskich w badaniach longitudinalnych).

Odznaczony Laurem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.