Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube

Aktualności

21
Paź
Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu

Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu odbędzie się w dniu 24 października (czwartek) o godzinie 8.30 w sali 111 przy ul. Witelona 25. Posiedzenie poświęcone będzie pamięci prof. dr hab. Antoniego Janusza.

Rektor AWF Wrocław
dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF

21
Paź
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom 2019

19 października br. w naszej Uczelni miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom z 2019 roku, w której uczestniczyli JM Rektor dr hab. Andrzej Rokita prof.nadzw. wraz z byłymi Rektorami z Prorektorami. Podczas uroczystości JM Rektor wraz Dziekanami (Panią prof. dr hab. Teresą Sławińską-Ochlą, Panią prof. dr hab. Anną Skrzek, Panem dr. hab. Tadeuszem Stefaniakiem prof. nadzw.) oraz Prodziekanami wręczył dyplomy magisterskie tegorocznym absolwentom. Rektor wyróżnił też osoby z grona absolwentów, które aktywnie działały na rzecz całej społeczności akademickiej.

19
Paź
Święto Akademii Wychowania Fizycznego

Coroczne spotkania naszej społeczności akademickich podczas Święta Akademii to nie tylko celebrowanie chwili, ale to przede wszystkim przypomnienie wszystkim, w szczególności młodym osobom, o historii naszej „Słonecznej Uczelni”. Historii, która nie zawsze łączyła się z dobrymi momentami, ale którą z pewnością tworzyli i tworzą ludzie z ogromną pasją.

17
Paź
Wizyta na grobach Rektorów

W dniu 17 października 2019 roku, tradycyjnie przedstawiciele władz uczelni w osobach: JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof.  Andrzej Rokita,  Prorektor do Spraw Nauczania prof. Ryszard Bartoszewicz,  Prorektor do Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszka Pisula-Lewandowska,  Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego prof.  Teresa Sławińska-Ochla, Dziekan Wydziału Fizjoterapii  prof. Anna Skrzek, Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie prof. Tadeusz Stefaniak, Przewodniczący Kolegium Naukowego Prof. Marek Woźniewski, a także byli Rektorzy, prof. Krzysztof Sobiech, prof. Tadeusza Koszczyc, prof.  Juliusz Migasiewicz oraz przedstawiciel Absolwentów Pan Władysław Kopyś, w przeddzień Święta Akademii, złożyli kwiaty na grobach założyciela naszej uczelni prof. Andrzeja Klisieckiego i Rektora 4-ech kadencji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Zdzisława Zagrobelnego.

14
Paź
Immatrykulacja studentów Szkoły Doktorskiej w AWF Wrocław

14 października w Sali Kominkowej odbyła się uroczystość ślubowania studentów I roku Szkoły Doktorskiej. Był to bardzo uroczysty moment w Naszej Uczelni. Ślubowanie przeprowadził JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, a Rotę Ślubowania odczytała dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF, dyrektor Szkoły Doktorskiej.

11
Paź
Otwarcie nowego punktu Erasmus+ Spot już za nami!

W dniu 10.10.2019 w Hali Wielofunkcyjnej AWF na terenie Stadionu Olimpijskiego odbyło się wydarzenie AWF Wrocław – Find Your Dream Erasmus Destination organizowane w ramach ogólnoświatowych obchodów ErasmusDays2019. Podczas wydarzenia miało miejsce uroczyste otwarcie nowego punktu informacyjnego oraz miejsca spotkań – Erasmus Spot. Zarówno Władze Uczelni, pracownicy jak i studenci – nie zawiedli. Wydarzenie rozpoczęło się od przemowy JM Rektora dr. hab. Andrzeja Rokity, który później uroczyście zapalił neon z napisem Erasmus.

09
Paź
Obwieszczenie wyborcze - wybory odwołane, odbędą się w innym terminie

Wybory odwołane - odbędą się w innym terminie


Zwołuję  zebranie wyborcze  w dniu 24 października 2019 (czwartek) o godzinie 10.00 w sali 156 w budynku P-2 wszystkich studentów Wydziału Wychowania Fizycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w celu uzupełniającego wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Wychowania Fizycznego.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocław


Zwołuję  zebranie wyborcze  w dniu 24 października 2019 (czwartek) o godzinie 10.30 w sali 156 w budynku P-2 wszystkich studentów studiów doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w celu uzupełniającego wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Wychowania Fizycznego – w związku z wygaśnięciem mandatów: mgr Leszek Mazur, mgr Kamil Michalik.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocław

03
Paź
Apel KRASP o podjęcie skutecznych działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i środowiskowy

Biorąc pdo uwagę globalny kryzys klimatyczny i środowiskowy, którego diagnozę znajdujemy w licznych raportach naukowych, analizach ONZ, raportach agencji Unii Eruopejskiej, a także stanowiskach różnych gremiów naukowych w naszym kraj i poza jego granicami, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwraca się do władz państwowych, samorządowych, wszystkich obywateli, a zwłaszcza członków wspólnoty akademickie -  studentów, doktorantów i pracowników uczelni w całym kraju o podjęcie pilnych, zdecydowanych działań, będących odpowiedzią na największy kryzys, który zagraża naszej cywilizacji.

03
Paź
Nie żyje prof. dr hab. Antoni Janusz

 

Z  głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość że w dniu 03.10.2019 odszedł w wieku 90 lat

Prof. dr hab. Antoni Janusz

wieloletni i zasłużony nauczyciel akademicki, naukowiec,
były  Rektor Uczelni, Prorektor ds. Nauki,
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, kierownik Katedry Antropologii,
wychowawca wielu pokoleń studentów,
laureat najwyższego wyróżnienia
przyznawanego pracownikom Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu – Lauru Akademii

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia

Rektor, Senat i cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

02
Paź
Inauguracja Roku Akademickiego AWF Wrocław w mediach

Doniesienia medialne związane uroczystą inauguracją Roku Akademickiego 2019/2020 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu