X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji i Rozwoju Uczelni > Centrum Informatyczne

Telefon 71 347 3473

Fax 71 347 3322

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-2, pok. 055

Jednostki podległe

Kierownictwo

mgr inż. Krzysztof Grzegorczyk - Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji i Rozwoju Uczelni

055 budynek P-2

tel.71 347 3473, kom. 600 081 782

Pracownicy

mgr inż. Jarosław Mazur - Główny Specjalista (1/2 etatu)
Pełnomocnik Rektora ds. Środowiskowej Legitymacji Elektronicznej

055 budynek P2

tel.71 347 3473, kom. 601740101

mgr Agnieszka Słychań - Sekretariat Centrum Języków Obcych
Sekretariat Centrum Informatycznego

Bud. P-2, pok. 157 - CJO
Bud. P-2, pok. 53 - CI

tel.71 347 3596
71 347 3473

Działalność

1. Utrzymanie ciągłości działania uczelnianej sieci komputerowej wraz z serwerami.
2. Opieka nad sprawnym działaniem serwerów (pocztowych, dziekanatowych, aplikacji i innych) obsługujących Akademię oraz udzielanie porad i rozwiązywanie problemów wynikłych w czasie obsługi systemów komputerowych.
3. Koordynacja informatyzacji uczelni, a w szczególności:
1) racjonalizacja zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego, przygotowanie i udział
w przetargach oraz doradztwo i opiniowanie zakupu sprzętu i oprogramowania przez poszczególne jednostki,
2) planowanie i rozwój sieci komputerowej w ramach budżetu Akademii oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych,
3) współpraca z innymi jednostkami organizacjami w ich rozwoju informatycznym (sprzętowym
i aplikacyjnym).
4. Bieżąca konserwacja i pomoc w obsłudze sprzętu komputerowego wszystkich jednostek Akademii.
5. Opieka techniczna nad ogólnouczelnianymi laboratoriami komputerowymi.
6. Dokonywanie obliczeń statystycznych dla pracowników naukowych i studentów.
7. Przeprowadzenie kursów komputerowych dla pracowników Akademii.
8. Opieka nad serwerami obsługującymi serwisy WWW Akademii.
9. Opieka na serwerem i komputerami obsługującymi pracę Biblioteki.