X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki > Zakład Lekkoatletyki

Telefon 71 347 3147

Fax 71 347 3149

51-617 Wrocław
ul. Witelona 25a
pok. 105

Kierownictwo

dr hab. Paweł Kowalski prof. AWF

Humanistyczne i biomedyczne podstawy kultury fizycznej, organizacja i zarządzanie

pok. 31

tel.071 347 3147

Pracownicy

dr Jan Alończyk - starszy wykładowca

trener I klasy w lekkoatletyce

dr Anna Czeczkowska

Antropomotoryka, biomechanika

pok. 102

tel.071 347 3147

dr Leszek Korzewa

Wielokierunkowe uwarunkowania wytrzymałości

pok. 103

tel.071 347 3141

dr hab. Krzysztof Maćkała - Kierownik Katedry

Biomechanika, zdolności motoryczne (szybkość/siła), biegi krótkie

pok. 102

tel.071 347 3141

dr Ewa Misiołek

Sprawność motoryczna, budowa ciała

pok. 103

tel.071 347 3141

dr hab. Jacek Stodółka - adiunkt

Klasyfikacja oparta na KBN: nauki o kulturze fizycznej

Słowa kluczowe:

Trening sportowy, teoria sygnałów, siła, antropomotoryka, autokorelacja, entropia, kończyna dolna, lateralizacja, lekkoatletyka, motoryka, odbicie, równowaga ciała.

Klasyfikacja MNiSW: nauki o kulturze fizycznej

Specjalność: nauki o kulturze fizycznej

Klasyfikacja OECD: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

pok. 107

tel.071 347 3147

dr Urszula Włodarczyk

Antropomotoryka

pok. 106

tel.071 347 3147

Działalność

 

Stanowiska badawcze
 • Stanowisko badawcze służące do dynamicznego pomiaru sił występujących na zmodyfikowanych blokach startowych z urządzeniem do pomiaru sił, mostek tensometryczny, komputer.
 • Stanowisko badawcze umożliwiające rejestrację (z bardzo dużą dokładnością - częstotliwość próbkowania 48 kHz) i analizę czasowych parametrów ruchu. Składają się na nie: 2 zestawy mikrofonów bezprzewodowych firmy Shure ETPD, kamera cyfrowa Panasonic NV-DS12EG, komputer PC z kartą do przechwytywania obrazu Midi ATX i oprogramowaniem Video ZIP oraz Sond Forge 5.0 (system edycji sygnałów fonicznych, wykorzystywany do odczytywania odstępów czasowych pomiędzy impulsami akustycznymi).
 • Ponadto z ramienia Zakładu Lekkoatletyki dr Jacek Stodółka opiekuje się stanowiskiem badawczym w Pracowni Badań w Sporcie Wyczynowym (kierownikiem pracowni jest prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz) służącym do określania własności dynamicznych i kinematycznych kończyn górnych i dolnych człowieka. Stanowisko składa się z platformy tensometrycznej, zestawu goniometrów (stawy: kolanowy i biodrowy) oraz wahadła. Impulsy elektryczne wysyłane przez urządzenia peryferyjne przetwarzane są przez mostek tensometryczny i zapisywane w komputerze
 
Badania naukowe
 • Strukturalne i energetyczne predyspozycje osiągnięć w konkurencjach lekkoatletycznych
  P.Kowalski, R.Michalski, E.Misiołek, A.Czeczkowska, L.Korzewa, U.Włodarczyk
  Słowa kluczowe: trening, zdolności motoryczne, rozwój biologiczny, biomechanika, ontogeneza.
 • Kinematyczna i dynamiczna ocena techniki pchnięcia kulą
  J.Stodółka
  Słowa kluczowe: umiejętności i zdolności motoryczne, biomechanika, trening, technika ruchu.
 • Stosowanie i realizacja elementów ćwiczeń lekkoatletycznych w rozwoju fizycznym człowieka
  P.Kowalski, R.Michalski,, E.Misiołek,, A.Czeczkowska, L.Korzewa, U.Włodarczyk
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, zdolności motoryczne, rozwój biologiczny.
 
Zajęcia dydaktyczne
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki
  Kształcenie zdolności motorycznych i na ich bazie zapoznanie z teorią i metodyką wybranych konkurencji lekkoatletycznych.
  I i II rok studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych; kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Fizjoterapia.
 • Specjalizacja instruktorska
  U. Włodarczyk, J.Stodółka, R.Michalski, Szkolenie nowych kadr instruktorskich.
  II i III rok studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych; kierunek Wychowanie Fizyczne.
 • Dyscyplina kierunkowa
  K. Maćkała, L. Korzewa, J.Stodółka
  Szkolenie nowych kadr trenerskich.
  I i II rok 2 stopnia studiów stacjonarnych, zaocznych; kierunek Wychowanie Fizyczne.