X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia > Zespół Psychologii

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: psychologii ogólnej, psychologii rozwojowej, psychologii społecznej, klinicznej dziecka oraz psychologii sportu i psychologii zdrowia.

Telefon 71 347 3334

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35

Sekretariat
bud. P-3, pok. 104

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Kierownictwo

dr Katarzyna Bukowska - Wykładowca, Kierownik Zespołu

Psychologia sportu, psychologia ogólna, wychowanie fizyczne.

bud. P-3, pok. 108

tel.071 347 3439

Pracownicy

dr Mirosława Marks - Wykładowca

bud. P-3, pok. 108

tel.071 347 3439

dr Sławomir Świtała - Asystent

bud. P-3, pok. 121

tel.071 347 3308

Działalność

DYDAKTYKA

Zajęcia dydaktyczne

 • Psychologia
  dr K. Bukowska, dr M. Marks, mgr K. Kajdan, dr S. Świtała
  Psychologia ogólna i rozwojowa adresowana jest do studentów wychowania fizycznego i ukierunkowana na zapoznanie ich z podstawowymi mechanizmami leżącymi u podstaw zachowania oraz okresami rozwoju psychicznego. W czasie dwóch semestrów omawiane są zagadnienia dotyczące np. temperamentu, inteligencji, motywacji, emocji oraz rozwój człowieka od urodzenia aż do okresu starczego.
 • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  mgr K. Kajdan, dr S. Świtała
  Treści nauczania psychologii ogólnej zawierają podstawowe zagadnienia związane z osobowością człowieka. W ramach psychologii klinicznej realizowane są tematy dotyczące zależności psychosomatycznych i somatopsychicznych oraz komunikacji, diagnozy i psychoterapii. Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy psychologicznej i umiejętności praktycznych w zakresie nawiązywania kontaktu z pacjentem, udzielania informacji zwrotnych, parafrazowania, interpretowania komunikatów niewerbalnych
 • Psychologia sportu
  dr K. Bukowska, mgr K. Kajdan
  Problematyka omawiana na ćwiczeniach z psychologii sportu adresowana jest do studentów AWF (Wydział Nauk o Sporice). W ramach tego przedmiotu zapoznajemy studentów z tematyką psychologiczną charakterystyczną dla sportu wyczynowego oraz sportu dzieci młodzieży szkolnej. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy psychologicznej w przyszłej pracy trenera i instruktora różnych grup wiekowych (seniorów i juniorów)
 • Psychologia aktywności fizycznej
  dr M. Marks, dr S. Świtała
  Wstępne przygotowanie do pracy psychopedagogicznej w strukturach sportu wyczynowego, w wychowaniu fizyczynym, turystyce i rekreacji oraz fizjoterapii. Umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej w czasie treningu, zawodów; kształtowanie optymalnej atmosfery interpersonalnej w powierzonej grupie: uczniów, sportowców, turystów i rehabilitantów. Zainteresowanie literaturą naukową z zakresu humanistycznych podstaw aktywności fizycznej.

 

Ogłoszenia