X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia > Zespół Pedagogiki Ogólnej

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki ogólnej, pedagogiki kultury fizycznej, pedagogiki specjalnej oraz prowadzenie badań naukowych z uwzględnieniem pedagogicznych aspektów wychowania fizycznego, działalności sportowej itp..

Telefon 71 347 3334

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35

Sekretariat
bud. P-3, pok. 104

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Kierownictwo

dr Anna Romanowska-Tołłoczko - st. wykładowca, Kierownik Zespołu

Pedagogika ogólna, wychowawcza i terapeutyczna, psychopedagogika, psychoedukacja i terapia rodzin, psychodietetyka

bud. P-1, pok. 117

tel.71 347 34 10

Pracownicy

dr Jolanta Gnitecka - Adiunkt

Pedagogika specjalna

Special Pedagogy

Poradnictwo rodzinne

bud. P-1, pok. 115

tel.071 347 3335

dr Agata Nowak - Adiunkt

Pedagogika ogólna, pedagogika specjalna.

bud P-1, pok. 115

tel.071 347 3335

dr Aleksander Smoliński - wykładowca

Pedagogika rewalidacyjna

bud P-1, pok. 117

tel.071 347 3410

dr Karolina Zatoń - adiunkt

bud. P-1, pok. 115

tel.71 347 3335

Działalność

DYDAKTYKA

Zajęcia dydaktyczne

 • Pedagogika
  dr J. Gnitecka, dr A. Nowak, dr A. Romanowska-Tołłoczko, dr A. Smoliński
  Przedmiot stanowi zintegrowany i aktywizujący studentów program nauczania z zakresu wiedzy o kształceniu, uczeniu i wychowaniu, ich miejscu i funkcji w życiu społecznym, uwarunkowaniach i procesach, formach, celach i metodach realizacji. Dostarczają studentom kategorii pojęciowych umożliwiających im zrozumienie sensu edukacji i jej roli w procesach przebudowy społecznej i transformacji ustrojowych, percepcji zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych oraz orientację we współczesnych poglądach pedagogicznych, ich genezie, elementach stałych i zmieniających się, pojawiających się kierunkach i tendencjach rozwojowych.
 • Pedagogika kultury fizycznej
  dr K. Zatoń
  Kontynuacja zagadnień omawianych na pedagogice. Związek między kulturą fizyczną a pedagogiką w oparciu o dawne wzorce aż do współczesności. Akcentowane, aktualne problemy takie jak: antropologiczna i aksjologiczna wykładnia pedagogiki wartości ciała, powinności uczestnika kultury ciała. Ciągłość, wielopłaszczyznowość kultury fizycznej. Uczeń jako podmiot kultury fizycznej- rozumienie oceniania i ewaluacji. Etyka w kulturze fizycznej – znaczenie wzorca osobowego nauczyciela.
 • Pedagogika specjalna
dr J. Gnitecka, dr A. Nowak

W programie zajęć jest rozwijanie wiedzy studenta na temat problematyki funkcjonowania psychoruchowego i społecznego osób (dzieci i dorosłych) z niepełnosprawnością różnego typu począwszy od dzieci z trudnościami szkolnymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z chorobą przewlekłą, po niepełnosprawności sensoryczne. Uwzględniając trudności adaptacyjne do zmieniającej się rzeczywistości społecznej z jednoczesną analizą możliwości tych osób. Zdobywanie wiedzy dotyczącej skali i dynamiki rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doskonalenie wiedzy odnoszącej się do problemów funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością jako konsekwencji trudności adaptacyjnych i ich kreatywności w życiu społecznym.

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  dr J. Gnitecka, dr A. Nowak
  W programie zajęć jest poznanie w jak najszerszym zakresie problematyki funkcjonowania psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego osób (dzieci i dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając trudności adaptacyjne do zmieniającej się rzeczywistości społecznej z jednoczesną analizą możliwości tych osób. Analiza funkcjonowania dziecka w placówkach edukacyjnych - szkoła specjalna czy szkoła integracyjna. Sytuacja zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kształtowanie się idei empowermentu jako drogi do samostanowienia niepełnosprawnych intelektualnie. Kształtowanie wiedzy na temat problemów funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, poznanie specyfiki przystosowania sie do bycia rodzicem dziecka z zaburzeniami w rozwoju sfery inteletualnej. Uświadomienie studentom ważności przeprowadzenia prawidłowej diagnozy w celu ustalenia możliwości pomocy i okreslenia form terapii z uwzględnieniem konsekwencji nieprawidłowości w tym zakresie.

OGŁOSZENIA