X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Zakład Biochemii

Telefon 71 347 3353 lub 3422

Fax 71 347 3036

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-3, pok. 201 i 202

 

kierownik Zakładu Biochemii

dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław

bud. P-3, p. 203 tel. 71 347 3360

Konsultacje pracowników Zakładu Biochemii

Kierownictwo

dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz prof. AWF - Kierownik Zakładu Biochemii

fizjologia, fizjologia wysiłku, biochemia, biochemia wysiłku, analityka medyczna

bud. P-3, pok. 203

tel.071 347 33 60

Pracownicy

dr Ewa Bakońska-Pacoń - st. wykładowca

biochemia, biochemia wysiłku, analityka medyczna (diagnostyka laboratoryjna)

bud. P-3, pok. 202

tel.071 347 3353

dr Jacek Borkowski - wykładowca

Biochemia, biochemia wysiłku, ekologia

bud. P-3, pok. 201

tel.071 347 3422

dr inż. Joanna Grobelna - adiunkt

Biochemia

bud. P-3, pok. 201

tel.071 347 3422

dr inż. Joanna Grobelna - Adiunkt

Pawilon P3, pok. 201

Działalność

 

Tematy ćwiczeń - semestr letni

rok akademicki 2017/18

Regulamin przedmiotu BIOCHEMIA studia stacjonarne 

 

Terminy zaliczeń z biochemii :

I rok WF st. stacjonarne: zaliczenie wykładów dla całego roku

I termin: 13.06.2018 (środa) godz. 13.30, P-1, sala 103

II termin: 9.07.2018 (poniedziałek) godz. 10.00, P-4, sala 2/8

 

I rok WF st. niestacjonarne: zaliczenie przedmiotu

I termin: 10.06.2018 (niedziela) godz. 11.00, P-4, sala 2/8

II termin: 16.06.2018 (sobota) godz. 11, P-4, sala 2/8

 

II r. WF powtarzanie przedmiotu : zaliczenie/egzamin

I termin: 14.06.2018 (czwartek) godz. 9.15, P-3, sala 117

II termin: 21.06.2018 (czwartek) godz. 9.15, P-3, sala 117

 

I rok Sport st. stacjonarne: zaliczenie wykładów

I termin: 12.06.2018 (wtorek) godz. 13.00, P-4, sala 2/6

 

II rok Sport st. stacjonarne powtarzanie przedmiotu - egzamin

12.06.2018 (wtorek) godz. 13.00, P-4, sala 2/6