X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej > Zakład Dydaktyki Szkolnej Kultury Fizycznej

plakat3.jpg


51-617 Wrocław
ul. Witelona 25

Kierownictwo

dr hab. Marta Wieczorek prof. AWF -
Prodziekan do Spraw Nauki Wydziału Wychowania Fizycznego
Kierownik Zakładu Dydaktyki Szkolnej Kultury Fizycznej

marta_wieczorek.jpg

 

DYZUR

 

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

ul. Witelona 25 pokój 312

tel.71 347 3111 ; 71-347-3169 sekretariat katedry

Emplooyes

dr Małgorzata Krzak - starszy wykładowca

malgorzata.krzak.jpg

Zabawy i gry ruchowe,zabawy i gry terenowe,zabawy i gry w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyka wychowania fizycznego, instruktor PZN

Konsultacje sem letni 2017/2018

Konsultacje w miesiącu MAJ 2018

środa 9.30-11.00

 

Rok 2012 został ogłoszony Eur10.07.2017 pon. 15.00-17.00 ostatnie konsultacje w sem. letnim 2016/2017opejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 
W ramach jego obchodów w dniu 29.11. w naszej Akademii odbyło się spotkanie Studentów -- Seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku  AWF  z dziećmi z wrocławskiego  przedszkola „Tęcza".

Zajęcia ruchowe realizowane były w oparciu o scenariusz przygotowany przez Panią dr Małgorzatę Krzak i poprowadzone przez grupę Studentów -- Seniorów

ul. Witelona 25a, pok. 86

tel.+48 71 347 3182

dr Regina Kumala - Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wykładowca

 

regina_kumala.jpgnie 

Metodyka szkolnego wf, edukacja zdrowotna, pedeutologia

 • Godziny konsultacji w semestrze letnim 2017/2018
Terminy dyżurów w czerwcu;
6.06 - 8.30-10.00
7.06 - 13.00-14.30
11.06 - 8.30-10.00
12.06 - 10.30-12.00
18.06 - 13.15-14.45 - Uwaga! W związku z koniecznością uczestnictwa w waznym zebraniu dzisiejszy dyzur przeniesiony zostaje na środę 20.06 na godz. 9.00

19.06 - 10.30-12.00
25.06 - 10.30-12.00
26.06 - 10.30-12.00
 

ul. Witelona 25, pok. 314

tel.071 347 3187

dr Anna Malska-Śmiałowska - Wykładowca, Spec. ds Praktyk Pedagogicznych

 DYŻURY w semestrze letnim 2017/2018

Sprawy dotyczące praktyk  ul. Witelona 25 pok.012 tel. 71 3473170

Poniedziałek           10.30 - 13.30  wyjątkowo 2.07.2018 w godz. 9.30 - 14.00

Czwartek                   9.00 - 12.00 
UWAGA!!!! dnia 28.06.2018 dyżur  odwołany

Piątek                         9.00-12.00
UWAGA!!!! dnia  29.06.2018 dyżur  odwołany

Sprawy dotyczące dydaktyki ul. Witelona 25a pok. 86 tel. 71 3473182

czwartek                       12.00 - 13.30

UWAGA!!!! dnia 28.06.2018 dyżur  odwołany

ul. Witelona 25a, pok. 86, ul. Witelona 25, pok.012

tel.71 347 3182, 71 347 3170

dr Aleksandra Skarul - Wykładowca

aleksandra_skarul.jpg

Metodyka szkolnego wf, nauczyciel wf

UWAGA

Konsultacje od dn 26.01.2018 -do odwołania

wtorek 10.00- 11.30

urlop  w dn. 5.03-9.03 2018

ul. Witelona 25, pok. 305

tel.071 347 3177

dr Wojciech Starościak - Wykładowca

   wojciech.starosciak.jpg

Nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor narciarstwa PZN.

Wojciech Starościak on ResearchGate

 

Dyżury  w semestrze letnim 2017/2018

Od 18.06.2018 do 22.06.2018

Dyżur z dnia 26.06.2018 (wtorek) przeniesiony na 29.06.2018 (piątek) godz. 9.30-11.00.

wtorek 12.30-14.00 (ul. Witelona 25, p. 313) 

czwartek 9.30-11.00 (ul. Witelona 25, p. 313)

ul. Witelona 25, pok. 313

tel.071 347 3172 - zakład, 71-347-3169 - sekretariat katedry

dr Wojciech Wiliński - Adiunkt
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością

wojciech_wilinski.jpg

wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne specjalne, pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną , instruktor żeglarstwa deskowego, instruktor hokeja na lodzie, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej, członek Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska

TERMIN KONSULTACJI 

wtorek 10:00 -13:00

ul. Witelona 25, pok. 309

tel.071 347 3133

dr Agnieszka Wójcik-Grzyb - Adiunkt

agnieszka_wojcik.jpg

Nauczyciel wf, instruktor narciarstwa PZN, instruktor aerobic, sternik   jachtowy, logopeda

Konsultacje:
Poniedziałek  11.00-12.30

Czwartek 9.00-10.30

 

ul. Witelona 25, pok. 312

tel.071 347 3186

Działalność

Badania naukowe

Prowadzone badania mają na celu diagnozowanie dzieci i młodzieży zdrowych i z różnymi dysfunkcjami w zakresie rozwoju psychoruchowego, aktywności ruchowej i zainteresowań sportowych.
Prowadzone są także badania związane z rozpoznaniem integracji społecznej poprzez aktywność ruchową różnych grup dzieci i młodzieży specjalnej troski.

 • Uwarunkowania skutecznego uczenia się i nauczania czynności ruchowych dzieci i młodzieży
  M.Wieczorek
  Słowa kluczowe: uczenie się motoryczne, nauczanie, uwarunkowania środowiskowe, rozwój psychomotoryczny, dzieci, młodzież, dzieci specjalnej troski.
 • Lateralizacja funkcji ciała jako prawidłowość rozwoju dzieci i młodzieży
  M.Wieczorek
  Słowa kluczowe: lateralizacja, asymetria funkcjonalna, asymetria dynamiczna, dzieci zdrowe, dzieci specjalnej troski.
 • Zdolności motoryczne dzieci specjalnej troski
  M.Wieczorek
  Słowa kluczowe: zdolności motoryczne, testy zdolności motorycznych, koordynacja, dzieci specjalnej troski.
 • Wykorzystanie specyficznych metod wychowania fizycznego we wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dzieci specjalnej troski
  M.Wieczorek
  Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne, metody pracy, terapia ruchowa, rozwój psychomotoryczny, dzieci i młodzież specjalnej troski.
 • Integracja w wychowaniu fizycznym
  M.Wieczorek
  Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne, integracja, dzieci zdrowe, dzieci specjalnej troski.

 • Samoregulowane uczenie się kompetencji do uczestnictwa w kulturze fizycznej
  H.Guła-Kubiszewska [pub: 2012-02-09]
  Słowa kluczowe: samoregulowane uczenie się motoryczne, strategie poznawcze i metapoznawcze,
  aktywność strategiczna w uczeniu się nowych czynności ruchowych, indywidualny wzorzec aktywności strategicznej
  w uczeniu się kompetencji uczestnika kultury fizycznej, stałe indywidualne cechy osobowości
  (zdolności sterownicze w sferze funkcji intelektualnych (przetwarzalność, odtwarzalność, talent)
  i stosunków interpersonalnych (emisyjność, podatność, tolerancja ), style uczenia się dzieci,
  młodzieży, młodych dorosłych i osób w okresie późnej dojrzałości.
 • Asymetria funkcjonalna i dynamiczna a poziom sprawności motorycznej dzieci w wieku 10-14 lat
  A.Skarul
  Słowa kluczowe: asymetria funkcjonalna, asymetria dynamiczna, lateralizacja, poziom sprawności motorycznej, gradienty społeczne.
 • Samopoznanie jako czynnik efektywnego działania nauczyciela
  R.Kumala
  Słowa kluczowe: samopoznanie, samoocena.
 • Ewaluacja szkoły promującej zdrowie
  R.Kumala
  Słowa kluczowe: ewaluacja, promocja zdrowia, szkoła promująca zdrowie.
 • Zdolności motoryczne i zlateralizowanie uczniów klas I szkoły podstawowej a ich postępy w nauce czytania i pisania
  A.Wójcik-Grzyb
  Słowa kluczowe: motoryczność, zdolności motoryczne, młodszy wiek szkolny, pedagogika wczesnoszkolna.

Ogłoszenia organizacyjno-metodyczne dla studentów:

 

 

 TERMIN EGZAMINU Z METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
(III rok 1 stopień - dla osób uprawnionych)


studia niestacjonarne,
1 termin: 27 I 2018, g. 11:00-12:30, sala 4, ul. Banacha 11a
2 termin 3 II 2018, g. 10:00-11:30, sala 107, Witelona 25

studia stacjonarne,
1 termin: 1 II 2018, g.10:00-12:00, sala 103, P-1
2 termin: 8 II 2018, g. 10:00-11:30, sala 111, Witelona 25


 

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU
WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE
Wydział Wychowania Fizycznego

Zagdanienia egzaminacyjne - załącznik 20.Dec.2016,02:15 

Studia stacjonarne II-go stopnia, rok pierwszy

I termin -  26 stycznia (czwartek) 2016r. od godz. 9:00 do godz.10:25 (grupy A1 i A2)
i  od godz. 10: 30 do godz.11:55 (grupy B3 i B4),
(czas - 1 godzina ; forma : egzamin pisemny) w sali 2/8 w budynku P- 4  .

II  termin  - 2 lutego (czwartek) 2016 r. (forma: egzamin ustny)
od godz. 9:00 (pokój 309, ul. Witelona 25).

 

Studia niestacjonarne II-go stopnia, rok pierwszy

I termin -   8 stycznia (niedziela) 2016r. od godz. 14:30 do godz.16:00
(czas - 1 godzina ; forma : egzamin pisemny)
w sali 111 przy ul. Witelona 25.

II  termin - 15 stycznia (niedziela) 2016 r. (forma: egzamin ustny)
od godz. 11:00 (pokój 309, ul. Witelona 25).


 

 • II termin egzaminu z  METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SEMESTR ZIMOWY 2016/2017
  studia nie stacjonarne , III rok,  
  15 stycznia (niedziela) , godzina 12:00, sala 111, Witelona 25

   
 • EGZAMIN Z METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SEMESTR ZIMOWY 2016/2017

  studia niestacjonarne - zaoczne 8.01.2017 godz. 10.00
  sala 111 Witelona 25
  studia stacjonarne - 23.01.2017 godz. 13.00
  duża aula P4 

 • Wykłady z "Metodyki WF w klasach IV – VI SP planowanie kierunkowe i wynikowe"
  dla III roku studiów I stopnia
  odbywają się we środę
  w godz. 18.00- 19.30
  dr hab. Halina Guła- Kubiszewska, prof. AWF


 


 Wykłady z Metodyki Wychowania Fizycznego

semestr III 

Wykład I -załącznik 12.Jul.2016,10:03 

Wykład II -załącznik 12.Jul.2016,10:03 
Wykład III -załącznik 12.Jul.2016,10:03 

Wykład IV -załącznik 12.Jul.2016,10:03 

Wyklad V -załącznik 12.Jul.2016,10:03 


Semestr IV 
 Wykład 1 -załącznik 12.Jul.2016,10:03 

 Wykład 2 -załącznik 12.Jul.2016,10:03  

 Wykład 3 -załącznik 12.Jul.2016,10:03 
 Wykład 4 -załącznik 12.Jul.2016,10:03 
 Wykład 5 -załącznik 12.Jul.2016,10:03 


Semestr V

wykład I -załącznik 12.Jul.2016,10:03 

wykład II -założenie 12.Jul.2016,10:03 

wykład III -założenie 12.Jul.2016,10:03 

wykład IV -założenia 12.Jul.2016,10:03 

wykład V  -założenia 12.Jul.2016,10:03 


Rozporządzenia MEN

Materiały dla studentów
 

Zajęcia dydaktyczne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  Wojciech Wiliński
  Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od ich ciężkości zaburzeń rozwoju oraz etiologii. Studenci doskonalą umiejętność planowania procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, dzięki analizie specyfiki jednostek chorobowych oraz zespołów, którym towarzyszy niepełnosprawność intelektualna. Student w ramach przedmiotu zdobędzie kompetencje społeczne w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ku realizacji przez nich zindywidualizowanych celów i ich maksymalnego rozwoju w sferach: poznawczej, behawioralnej, emocjonalnej i społecznej odbywającego się w duchu głębokiego szacunku dla ich niepowtarzalnych osobowości.

 • Wychowanie fizyczne specjalne
  M.Wieczorek, W.Wiliński
  Przedmiot  wychowanie fizyczne specjalne obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie studentów z problematyką adaptacji celów, zasad, metod, form, środków podczas lekcji wychowania fizycznego dla uczniów z niepełnosprawnością.
  Zajęcia zorganizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń, podczas których studenci uczą się w praktyce włączać uczniów z wybranymi niepełnosprawnościami (zmysłu wzroku lub słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami emocjonalnymi
  i niedostosowaniem społecznym) w lekcję wychowania fizycznego w szkole ogólnodostępnej.

  Metodyka wychowania fizycznego niepełnosprawnych intelektualnie
  M.Wieczorek, W.Wiliński
  Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności praktyczne prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Przygotowanie studentów do adaptowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych posiadanych w zakresie metodyki wychowania fizycznego dla potrzeb wynikających z pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie wszystkich obszarów procesu dydaktyczno – wychowawczego. Wdrażanie studentów do działań wolontariackich na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozpoznanie różnych wariantów dostosowanej aktywności ruchowej niepełnosprawnych intelektualnie w ramach szkolnej kultury fizycznej oraz różnych form organizacyjnych edukacji i opieki dla niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce. W ramach przedmiotu rozwijane są
  u studentów: empatia i pozytywne postawy wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

  Praktyki specjalistyczne
  M.Wieczorek, W.Wiliński
  Studenci specjalności: Wychowanie Fizyczne Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbywają praktykę specjalistyczną
  w szkołach i ośrodkach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Metodyka pracy rewalidacyjnej niepełnosprawnych intelektualnie
  W.Wiliński
  Przedmiot ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych obejmujący zagadnienia, które mają na celu zapoznanie studenta ze specyfiką wybranych elementów diagnozy pedagogicznej oraz metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. Studenci doskonalą umiejętności w posługiwaniu się wybranymi narzędziami diagnozy pedagogicznej, modyfikowaniu zachowań trudnych, poprawnym stosowaniu i dobieraniu optymalnych metod pracy rewalidacyjnej. Studenci zdobywają kompetencje do samodzielnego rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych w procesie rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz współpracy z innymi specjalistami. Kształtują postawę wrażliwości, otwartości oraz odpowiedzialności za podejmowane działania, wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.  

 • Metodyka szkolnego wychowania fizycznego
  H.Guła-Kubiszewska, A.Skarul, R.Kumala, A.Wójcik-Grzyb, W.Starościak
  W wyniku realizacji programu przedmiotu student zna i rozumie: Podstawowe założenie reformy edukacyjnej, ogólne cele i zadania szkolnego wychowania fizycznego, hierarchiczny model celów kultury fizycznej, kompetencje i czynności pedagogiczne nauczyciela. cel diagnozy pedagogicznej i planowania pracy, szczegółowe założenia i zadania rozpoznania pedagogicznego w zakresie osobniczym, grupowym i środowiskowym, zasady korzystania z poszczególnych narzędzi badawczych przydatnych do diagnozy pedagogicznej w różnych grupach wiekowych, cel prognozowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole, zasady i cele hospitacji zajęć ruchowych (wychowania fizycznego), zasady opracowywania budżetu godzin, ogólne zasady planowania i programowania pracy dydaktyczno-wychowawczej przez nauczyciela wychowania fizycznego na różnych poziomach edukacji; przedmiot, cel, zadania i funkcje kontroli i oceny oraz samokontroli i samooceny w wychowaniu fizycznym i edukacji szkolnej, zasady sporządzania zadań kontrolno oceniających, zasady tworzenia programu autorskiego, ogólny schemat struktury lekcji (toki) różnych typów i rodzajów, założenia metod specyficznych i niespecyficznych stosowanych w wychowaniu fizycznym, formy organizacji i intensyfikacji zajęć ruchowych (lekcji), zasady formułowania tematów lekcji, zasady operacjonalizacji celów i zadań szczegółowych lekcji wychowania fizycznego, zasady budowy lekcji (zajęć ruchowych).
 • Zaawansowana Metodyka Wychowania Fizycznego
  H.Guła-Kubiszewska, A.Skarul, R.Kumala, A.Wójcik-Grzyb, W.Starościak

  W wyniku realizacji programu przedmiotu student zna i rozumie: cele przedmiotu oraz jego miejsce w strukturze studiów, cele i zadania szkolnego wychowania fizycznego na etapie edukacji ponadgimnazjalnej , zadania ogólne szkoły ponadgimnazjalnej zawarte w podstawie programowej, znaczenie innowacyjności i nowatorstwa w rozwijaniu u młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej, znaczenie pracy innowacyjno- badawczej dla samorozwoju kompetencji zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego, etapy badań rozwojowych w procesie szkolnego kształcenia i wychowania fizycznego, procedury oceny jakości wychowania fizycznego w szkole oraz poziomy monitorowania procesów edukacyjnych, etapy wewnętrznego badania jakości pracy szkoły w zakresie kultury fizycznej oraz sposoby ich pomiaru, stosuje oraz zinterpretuje wyniki pomiaru jakości pracy szkoły w odniesieniu do: aktywności uczniów, edukacyjnych osiągnięć ucznia, występowania problematyki KF w różnych przejawach szkolnego życia, skuteczności rozpowszechniania przez szkołę wartości KF w środowisku lokalnym, materialnego standardu WF w szkole, pracy nauczyciela i kryteriów oceny poprzez wykorzystanie kwestionariuszy ankiety do oceny jakości wychowania fizycznego w szkole.

Regina Kumala
Najważniejsze z opublikowanych prac:

 • Posmyk R., Nowak A.: „Oglądanie siebie” jako metoda korygująca samoocenę nauczycieli wychowania fizycznego. [W:] Sborník Příspěvků Mezinárodní Vědecká Konference „Tělesná Výchova a Sport 2000, Liberec – Euroregion Nisa”, Liberec
 • Nowak A., Posmyk R.: Technologia wideo w diagnozowaniu i samokształceniu nauczycieli wychowania fizycznego. [W:] Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne. (red. Wenta K.), Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Posmyk R., Nowak A.: Face to face with oneself. [W:] The 2002 International Visual Literacy Association Selected Readings, (ed. Griffin R.E.), Saint Francis University, Loretto, PA, USA
 • Posmyk R.: Zapytaj siebie o siebie. [W:] Media a Edukacja 4, (red. Strykowski W.),Wydawnictwo eMPi2, Poznań
 • Posmyk R., Supińska U.: The self-evaluation of physical education’s teachers in the opinion of pedeutologist. [W:] Sborník Příspěvků Konference Tělesná Výchova a Sport 2000, Liberec – Euroregion Nisa, Liberec
 • Posmyk R.: The self-evaluation of psychical education teacher in the light of autoskopy. [W:] Człowiek i Ruch, nr 1(7), Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
 • Kulmatycki L., Posmyk R., Bukowska K.: Evaluation of the Health Promoting School Project in Wrocław (Stage I). [W:] Physical Education and Sport, nr 50

Halina Guła-Kubiszewska
Najważniejsze z opublikowanych prac:

 • Guła-Kubiszewska H.: Funkcja programująca wyobrażeń motorycznych jako czynnik kształtowania strategii rozwiązywania złożonych zadań ruchowych. (1996a) Wychowanie Fizyczne i Sport, 1, 19–44
 • Guła-Kubiszewska H.: Strategia Programowania Wewnętrznego. (1996b) Film dydaktyczny. AWF, Wrocław
 • Guła-Kubiszewska H.: Komputerowa animacja motoryki człowieka. (1999) Opracowanie programu do nauki czynności ruchowych (program komputerowy). AWF, Wrocław
 • Guła-Kubiszewska H.: Didactic effects of self-regulatory motor learning. (2003) [W:] W. Starosta, W. Osiński (red.) New Ideas in Sport Sciences. Current Issues and Perspectives. Part 1. Warsaw–Poznan–Leszno, 90–93
 • Guła-Kubiszewska H.: Use of Cognitive and Metacognitive Strategies in Motor Learning. (2004) Kult-UR-Sprung (Kultursprung), Vol.III, www.Bodyvia.de
 • Guła-Kubiszewska H.: Skuteczność samoregulowanego uczenia sie czynności motorycznych. (2004a) Wychowanie Fizyczne i sport, 48, 157-165
 • Guła-Kubiszewska H.: Aplicatin of Schmidt’s Theory in Self-regulatory Motor Learning. (2004b) Human Movement, 5(2), 118-124
 • Guła-Kubiszewska H.: Charakterystyka aktywności strategicznej a efekty samoregulowanego uczenia się motorycznego. (2005) Nowiny Psychologiczne, 3, 65-82
 • Guła-Kubiszewska H., Dębska U.: Funkcjonowanie poznawcze a soamoregulowane uczenie się motoryczne młodych dorosłych. (2004) Psychologia Rozwojowa, 9, (5),.131-142
 • Guła-Kubiszewska H., Starościak W.: Motor Aptitudes and Cognitive Processes. (2004) Journal of uiman Kinetics, 11, 101-112
 • Guła-Kubiszewska H.: Efekty dydaktyczne samoregulowanego uczenia się motorycznego. (2007) Wrocław, Wydawnictwo AWF, Studia i Monografir, AWF, 86
 • Guła-Kubiszewska H.: Jak rozwijać samowiedzę uczestnika kultury fizycznej. Przewodnik dla studentow i nauczycieli. (2007) Wrocław, Wydawnictwo AWF