X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej > Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycznego

Telefon 71 347 3169 sekretariat Katedry

Fax 48-713473109

51-617 Wrocław
ul. Witelona 25

Kierownictwo

dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof. AWF - Profesor nadzwyczajny,
Prorektor ds. Nauczania
Kierownik Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej

ryszard.bartoszewicz.jpg

Wychowanie fizyczne, wychowanie specjalne, instruktor narciarstwa, żeglarstwa, kajakarstwa.

 

KONSULTACJE w roku akademickim 2017/18

 •     wtorek:  8:00 - 9:30
 •     piątek: 8:00-9:30

ul. Witelona 25, pok. 206

tel.71 347 3126; 71-347-3169 (sekretariat katedry)

Pracownicy

dr Stanisław Czyż - Adiunkt

Witelona 25, pok. 406

mgr Magdalena Jonkisz-Gawrońska - Starszy wykładowca

Konsultacje semestr zimowy 2017 

Wtorek: 9.45-11.15
Środa: 11.15-12.45

202 ul. Witelona 25

tel.+48 71 347 3155 - zakład

prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego
Pełnomocnik Rektora ds. Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego w Olejnicy

tadeusz.koszczyc@awf.wroc.pl

Wychowanie fizyczne, instruktor wykładowca PZN, instruktor wykładowca WOPR, instruktor żeglarstwa, instruktor żeglarstwa deskowego.

KONSULTACJE: 

Rok akademicki 2017/2018
semestr zimowy
- poniedziałek : 9.00 -10:00
- wtorek:           9:00 - 10:00

ul. Witelona 25, pok. 206a

tel.+48 71 347 3164 - biurko; 71-347-3169 - sekretariat katedry

dr Tadeusz Niebudek - Starszy Wykładowca

tadeusz_niebudek_1.jpg

Wychowanie fizyczne, instruktor PZN, instruktor płetwonurkowania, trener sportów podwodnych, trener pływania II kl., sternik jachtowy i motorowodny, instruktor i trener Nordic Walking.

DYŻURY w sem. zimowym 2017/2018
poniedziałek: 15.oo
- 16.3o
piątek: 14.oo - 15.3o

 

 

 

ul. Witelona 25, pok. 214

tel.071 347 3151

dr Andrzej Nowak - starszy wykładowca

dyżury:

wtorek 12;45 - 13;45

środa 10-12

 

ul. Witelona 25, pok. 213

tel.071 347 3197

Działalność

Badania naukowe

 • Lateralizacja ciała w procesie uczenia się - nauczania czynności ruchowych
  T.Koszczyc
  Słowa kluczowe: asymetria funkcjonalna i morfologiczna, lateralizacja, proces uczenia się motorycznego, rozwój fizyczny, rozwój motoryczny.
 • Ocena na lekcji wychowania fizycznego - rola i funkcje
  T.Niebudek
  Słowa kluczowe: ocena, obiektywizacja oceny, funkcje dydaktyczne oceny, sposoby oceniania.
 • Impostacja głosu i prawidłowa wymowa w procesie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
  M.Gawrońska
  Słowa kluczowe: emisja głosu, wymowa, dykcja.
 

Zajęcia dydaktyczne

DYDAKTYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 program przedmiotu 06.Oct.2015,09:21 

 

zapisy na 1 termin egzaminu
od 20 do 22 stycznia 2017

zapisy na 2 termin
27 stycznia od godziny 9.00 do 28 stycznia do godziny 15

 

Egzamin z Dydaktyki WF
dla studiów stacjonarnych Wydziału WF (11U-HE  82 osoby egzamin)
2 stopień 1 rok
odbędzie się w pierwszym terminie w dniach
23 stycznia od 8:30 25 osób
25 stycznia od 10:00 25 osób
27 stycznia od 8:30 25 osób

2 termin
30 stycznia od 8:30
3 lutego od 8:30

Przy ulicy Witelona 25 sala 207
Egzaminator: profesor Ryszard Bartoszewicz

 

 
 
 • Dydaktyka wychowania fizycznego
  T.Koszczyc, R.Bartoszewicz T.Niebudek
  Poznanie procesu uczenia się - nauczania w wychowaniu fizycznym, komunikacja dydaktyczna na lekcji wychowania fizycznego, czynniki utrudniające i wspomagające procesy dydaktyczne w wychowaniu fizycznym.
  Treści przedmiotu: Poznanie filozoficzno-historycznych podstaw dydaktyki. Cele kształcenia we współczesnej dydaktyce wychowania fizycznego. Umiejętność interpretacji pojęć z zakresu dydaktyki w-f. Określenie interdyscyplinarnego charakteru wiedzy z zakresu dydaktyki w-f. Strategie i etapy postępowania dydaktycznego. Czynniki wspomagające i utrudniające proces dydaktyczny. Proces polisensorycznej komunikacji dydaktycznej w w-f. Zasady kontroli i oceny na różnych etapach procesu dydaktycznego w w-f. Cechy efektywnej pracy dydaktycznej nauczyciela w-f. Główne kierunki rozwoju współczesnej dydaktyki wychowania fizycznego.
  Oczekiwane efekty kształcenia: Znajomość pojęć i reguł dydaktyki w-f. Umiejętność: określania celów i konstruowania procesu dydaktycznego na różnych poziomach kształcenia w w-f, opracowania poprawnej struktury indywidualnej i grupowej komunikacji na różnych poziomach procesu dydaktycznego, optymalizacji procesu kontroli i oceny procesu dydaktycznego. Rozumienie i znajomość zasad wdrażania postulatu permanentnego kształcenia i samokształcenia nauczycieli w-f.
 • Przewodnik Dydaktyki Wychowania Fizycznego  21.Oct.2010,10:10
 • Emisja głosu
  M.Gawrońska
  Podstawowe przygotowania absolwentów Wydziału WF do pracy głosem: prawidłowa emisja głosu, dykcja, podstawy higieny aparatu głosowego.