A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego > Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycznego

Telefon 71 347 3169 sekretariat Katedry

Fax 48-713473109

51-617 Wrocław
ul. Witelona 25

Kierownictwo

dr hab. Ryszard Bartoszewicz - Profesor nadzwyczajny, Doradca Rektora ds. Organizacyjnych, Rzecznik Prasowy Akademii, Kierownik Katedry Dydaktyki Wychowania Fizycznego

ryszard.bartoszewicz.jpg

Wychowanie fizyczne, wychowanie specjalne, instruktor narciarstwa, żeglarstwa, kajakarstwa.

KONSULTACJE w roku akademickim 2015/16

W dniu 21 stycznia 2016 (czwartek)
profesora Bartoszewicza nie będzie w godzinach rannych
mimo umówionych terminów. Będzie od 12:00.
Przepraszamy

 •     wtorek:  8:00 - 9:30
 • czwartek: 12:00-14:00

ul. Witelona 25, pok. 206

tel.71 347 3126; 71-347-3169

Pracownicy

mgr Magdalena Jonkisz-Gawrońska - Starszy wykładowca

Konsultacje do 26.09. 2016

Wtorek: 9.00-10.30

Czwartek: 9.00-10.30

 

ul. Witelona 25, pok. 202

tel.071 347 3155

prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego

tadeusz.koszczyc@awf.wroc.pl

Wychowanie fizyczne, instruktor wykładowca PZN, instruktor wykładowca WOPR, instruktor żeglarstwa, instruktor żeglarstwa deskowego.

KONSULTACJE: 

Rok akademicki 2016/2017
semestr zimowy
- poniedziałek : 9.00 -10:00

ul. Witelona 25, pok. 206a

tel.+48 71 347 3164; 71-347-3169

dr Tadeusz Niebudek - Starszy Wykładowca

tadeusz_niebudek_1.jpg

Wychowanie fizyczne, instruktor PZN, instruktor płetwonurkowania, trener sportów podwodnych, trener pływania II kl., sternik jachtowy i motorowodny, instruktor i trener Nordic Walking.

 

 

ul. Witelona 25, pok. 214

tel.071 347 3151

Działalność

Badania naukowe

 • Lateralizacja ciała w procesie uczenia się - nauczania czynności ruchowych
  T.Koszczyc
  Słowa kluczowe: asymetria funkcjonalna i morfologiczna, lateralizacja, proces uczenia się motorycznego, rozwój fizyczny, rozwój motoryczny.
 • Ocena na lekcji wychowania fizycznego - rola i funkcje
  T.Niebudek
  Słowa kluczowe: ocena, obiektywizacja oceny, funkcje dydaktyczne oceny, sposoby oceniania.
 • Impostacja głosu i prawidłowa wymowa w procesie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
  M.Gawrońska
  Słowa kluczowe: emisja głosu, wymowa, dykcja.
 

Zajęcia dydaktyczne

DYDAKTYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 program przedmiotu 06.Oct.2015,09:21 

 

 
 
 • Dydaktyka wychowania fizycznego
  T.Koszczyc, R.Bartoszewicz T.Niebudek
  Poznanie procesu uczenia się - nauczania w wychowaniu fizycznym, komunikacja dydaktyczna na lekcji wychowania fizycznego, czynniki utrudniające i wspomagające procesy dydaktyczne w wychowaniu fizycznym.
  Treści przedmiotu: Poznanie filozoficzno-historycznych podstaw dydaktyki. Cele kształcenia we współczesnej dydaktyce wychowania fizycznego. Umiejętność interpretacji pojęć z zakresu dydaktyki w-f. Określenie interdyscyplinarnego charakteru wiedzy z zakresu dydaktyki w-f. Strategie i etapy postępowania dydaktycznego. Czynniki wspomagające i utrudniające proces dydaktyczny. Proces polisensorycznej komunikacji dydaktycznej w w-f. Zasady kontroli i oceny na różnych etapach procesu dydaktycznego w w-f. Cechy efektywnej pracy dydaktycznej nauczyciela w-f. Główne kierunki rozwoju współczesnej dydaktyki wychowania fizycznego.
  Oczekiwane efekty kształcenia: Znajomość pojęć i reguł dydaktyki w-f. Umiejętność: określania celów i konstruowania procesu dydaktycznego na różnych poziomach kształcenia w w-f, opracowania poprawnej struktury indywidualnej i grupowej komunikacji na różnych poziomach procesu dydaktycznego, optymalizacji procesu kontroli i oceny procesu dydaktycznego. Rozumienie i znajomość zasad wdrażania postulatu permanentnego kształcenia i samokształcenia nauczycieli w-f.
 • Przewodnik Dydaktyki Wychowania Fizycznego  21.Oct.2010,10:10
 • Emisja głosu
  M.Gawrońska
  Podstawowe przygotowania absolwentów Wydziału WF do pracy głosem: prawidłowa emisja głosu, dykcja, podstawy higieny aparatu głosowego.