X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Instytut Edukacji Szkolnej > Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Telefon 71 347 35 61

Fax 71 347 35 62

51-684 Wrocław
ul. Mickiewicza 58

Jednostki podległe

Kierownictwo

dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF - Kierownik Katedry Zespołowych Gier Sportowych

ul. Mickiewicza 58, pawilon P-5, pok. 3/16

tel.+48 71 347 3550

Sekretariat

mgr Janina Smolińska-Mlak - Specjalista administracyjny


Pawilon P-5, p. 3/15

tel.[71] 347 35 61

Działalność

Zagadnienia_do_egzaminu_-_rok_akad._2017_2018

 

TERMINY EGZAMINÓW

Studia niestacjonarne [zaoczne]:

II rok [zaoczne] – egzamin pisemny

I termin          16.06.2018 r. (sobota) godz. 10.00 sala nr 111 ul. Witelona 25

II termin         23.06.2018 r. (sobota) godz. 10.00 sala nr 2/5 [P-5]

III rok [zaoczne] – grupa pościgowa – egzamin ustny

I termin           03.06.2018 r. (niedziela) godz. 9.00 sala nr 2/10 [P-5]

II termin         10.06.2018 r. (niedziela) godz. 10.00 sala nr 3/30 [P-5]

 

Studia stacjonarne:

II rok [stacjonarne] – egzamin pisemny

I termin           16.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00 sala nr 103 [P-1]

II termin         23.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00 sala nr 2-8 [P-4]

III rok [stacjonarne] – grupa pościgowa – egzamin ustny

I termin           02.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00 sala nr 3/30 [P-5]

II termin         09.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00 sala nr 3/30 [P-5]

Z egzaminu z Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych zwolnione będą osoby, które spełniły następujące kryteria:

1) uzyskały co najmniej ocenę dobrą [4.0] z teorii i metodyki – piłek edukacyjnych i unihokeja, piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej (z każdego przedmiotu ocena min. 4.0),

2) były obecne na co najmniej jednym wykładzie z każdego przedmiotu teorii i metodyki zespołowych gier sportowych – piłki edukacyjne i unihokej, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa.

Osoby zwolnione z egzaminu uzyskują ocenę, która będzie średnią z 5 ocen realizowanych przedmiotów z teorii i metodyki ZGS.