X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą > Wydawnictwo AWF

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 1985 roku realizuje podstawowe zadania związane z publikowaniem, upowszechnianiem i promocją wyników badań pracowników Uczelni w postaci monografii, czasopism oraz podręczników i materiałów dydaktycznych adresowanych do studentów Uczelni. Zakres tematyczny prac obejmuje wszystkie aspekty nauk kultury fizycznej – od humanistycznych po przyrodnicze i medyczne.
Najstarszą serię Wydawnictwa tworzą ukazujące się od 34 lat Studia i Monografie AWF we Wrocławiu. Każda z zamieszczonych w niej publikacji jest podsumowaniem studiów i badań prowadzonych w AWF.
Bardzo ważne miejsce w działalności edytorskiej Uczelni zajmują periodyki. Uczelnia jest wydawcą trzech punktowanych czasopism naukowych: specjalistycznej Fizjoterapii (kwartalnik dwujęzyczny – polsko-angielski) oraz podejmujących tematy z różnych dziedzin i dyscyplin związanych z kulturą fizyczną, sportem i turystyką – Human Movement (kwartalnik anglojęzyczny) i Rozpraw Naukowych AWF we Wrocławiu (kwartalnik wydawany w języku polskim).
Dorobek edytorski Uczelni jest prezentowany na wystawach książki naukowej.
Wydawnictwo AWF we Wrocławiu należy do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.

 

Regulamin Wydawnictwa
Zalacznik do Regulaminu   

Karta zgłoszenia tytulu

 

Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009

loga.jpg

 

prawolubni.jpg   Wydawnictwo AWF we Wrocławiu wspólnie z Polską Izbą Książki zaprasza do udziału w akcji: Szanujmy prawo własności intelektualnej

więcej na www.legalnakultura.pl

Telefon 71 347 3050

Fax 71 347 3050

Budynek P-2
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

Kierownictwo

dr inż. Sławomir Winiarski - adiunkt,
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Dyrektor Wydawnictwa AWF

Dziedziny zainteresowania: Biomechanika, Fizyka, Analiza ruchu człowieka.

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017:

poniedziałek    10.00-11.30

wtorek           10.00-11.30

bud.P5 pok. 3/25

tel.71 347 32 83

Kierownik Działu

mgr Beata Irzykowska - kierownik Wydawnictwa

budynek P-2, pok. 157

tel.71 347 3050

Pracownicy

Krystyna Guz - operator kserokopiarki

budynak P-2 pok. 158

tel.71 3473267

mgr Dominika Niedźwiedź - specjalista ds. wydawnictw

budynek P-2, pok. 159

tel.71 347 3051