X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych > Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-4

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Kierownictwo

dr hab. Krystyna Rożek-Piechura prof. nadzw. - Kierownik Zakładu

Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują :

- ocenę rozwoju morfofunkcjonalnego w różnych dekadach życia,

- ocenę zaburzeń ukladu oddechowego w różnych stanach klinicznych,

- możliwości oddziaływania specjalistycznych metod fizjoterapii w kardiologii i pulmonologii,

- ocenę sprawności fizycznej, aktywności fizycznej, jakości życia w aspekcie zdrowia i choroby

bud. P-4, pok. 3/13

tel.71 347 3514

Pracownicy

dr Katarzyna Bulińska - adiunkt
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Pawilon P, pok. 3/7

tel.+48 71 347 3521

dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska - Kierownik Pracowni Naukowo-Badawczej Wydziału Fizjoterapii
Pełnomocnik Rektora ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Zainteresowania naukowo - badawcze dotyczą rehabilitacji medycznej, szczególnie w zakresie chorób przewlekłych u osób starszych, również osób starszych z zespołem słabości/kruchości. Główne kierunki zainteresowań dotyczą również oceny sprawności fizycznej (siła mięśniowa, wydolność) oraz aktywności fizycznej w różnych dekadach życia (dzieci, osób młodych oraz osób starszych), zarówno zdrowych, jak i przewlekle chorych. Poszukuję i wykorzystuję różne metody diagnostyczne (dynamometria czynnościowa, testy i skale oceniające stan badanych), do oceny stanu psychofizycznego i na podstawie uzyskanych wyników, próbuję wprowadzać różne formy treningu fizycznego u osób starszych przewlekle chorych. Zainteresowania i prowadzone badania dotyczą również zastosowania różnych form ćwiczeń/treningów oraz narzędzi poprawiających efektywność usprawniania i jakość życia pacjentów.

3/11

tel.+48 71 347-3517

dr Joanna Kowalska - Adiunkt

Zainteresowania i prowadzone badania dotyczą czynników, szczególnie psychicznych, wpływających na skuteczność prowadzonej fizjoterapii wśród pacjentów z różnymi chorobami somatycznymi a także zastosowania różnych form terapii, narzędzi poprawiających efektywność usprawniania i jakość życia pacjentów.Zastosowanie psychoterapii pozytywnej w procesie usprawniania.Stan psychofizyczny kobiet w ciąży.

Bud. P-4, pok. 3/9

tel.71 347 3515

dr Iwona Krysiak-Zielonka - wykładowca

Zainteresowania naukowo-badawcze: promocja zdrowia, prewencja chorób wewnętrznych, prewencja i rehabilitacja chorób cywilizacyjnych, fizjoterapia w chorobach wewnętrznych, fizjoterapia geriatryczna.

 

3/16

dr Monika Kurzaj - asystent

Pawilon P-4, pok. 3/14

tel.71/347-35-20

mgr Teresa Nowak - Wykładowca 1/2 et.

 

Specjalizacja kliniczna:

- prewencja pierwotna i wtórna w miażdżycy zarostowej tętnic oraz nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy,

- Koncepcja Terapii Obrzękowej (KTO).

 

 

mgr Władysław Wierzejski - wykładowca

3/14

dr Małgorzata Łazorczyk - wykładowca

3/12

dr Małgorzata Łazorczyk - wykładowca

Pawilon P4, pok 3/12

tel.+48 71 347 3513

Działalność

Zajęcia dydaktyczne
 • Fizjoterapia w kardiologii (wykłady i ćwiczenia)
  P.Dzięgiel, G.Dąbrowska, E.Rudzińska, K.Węgrzynowska-Teodorczyk, J.Wojcieszczyk-Latos, T.Nowak
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów z chorobami układu krążenia i naczyń oraz hospitacja zajęć.
 • Fizjoterapia w geriatrii (wykłady i ćwiczenia)
  P.Dzięgiel, G.Dąbrowska, W.Dziubek,-Rogowska, U.Pilch, I.Krysiak-Zielonka
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzenie i ocena rehabilitacji u osób w wieku podeszłym, zajęcia ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu.
 • Fizjoterapia w pulmonologii (wykłady i ćwiczenia)
  K.Rożek-Piechura, P.Dzięgiel, M.Kurzaj, W.Wierzejski
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów z chorobami układu oddechowego oraz hospitacja zajęć.
 • Fizjoterapia w psychiatrii (wykłady i ćwiczenia)
  J.Szczepańska-Gieracha, J.Kowalska, M.Pawik
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów z chorobami psychicznymi oraz hospitacja zajęć.