A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej > Zakład Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Chorobach Wewnętrznych

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-4

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Kierownictwo

dr hab. Krystyna Rożek-Piechura prof. nadzw. - Kierownik Zakładu

Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują :

- ocenę rozwoju morfofunkcjonalnego w różnych dekadach życia,

- ocenę zaburzeń ukladu oddechowego w różnych stanach klinicznych,

- możliwości oddziaływania specjalistycznych metod fizjoterapii w kardiologii i pulmonologii,

- ocenę sprawności fizycznej, aktywności fizycznej, jakości życia w aspekcie zdrowia i choroby

bud. P-4, pok. 3/13

tel.71 347 3514

Pracownicy

doc. dr Grażyna Dąbrowska - Docent

Fizjoterapia

dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska - Kierownik Pracowni

Zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą oceny sprawności fizycznej oraz aktywności fizycznej ludzi młodych, trenujących oraz osób starszych (wykorzystania testów oceniających sprawność fizyczną - Functional fitness test – test Rikli&Jones) oraz kwestionariuszy oceniających aktywność fizyczną (Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej - IPAQ) w różnych grupach osób starszych (Kluby Seniora, UTW, Domy Pomocy, pacjenci dializowani). Ocena jakości życia oraz wykorzystanie testów izokinetycznych w ocenie postępu rehabilitacji w różnych grupach pacjentów; wykorzystanie izokinetyki do oceny sportowców.

3/14

tel.71/347-35-20

dr Joanna Kowalska - Adiunkt

Zainteresowania i prowadzone badania dotyczą czynników, szczególnie psychicznych, wpływających na skuteczność prowadzonej fizjoterapii wśród pacjentów z różnymi chorobami somatycznymi a także zastosowania różnych form terapii, narzędzi poprawiających efektywność usprawniania i jakość życia pacjentów.Zastosowanie psychoterapii pozytywnej w procesie usprawniania.Stan psychofizyczny kobiet w ciąży.

Bud. P-4, pok. 3/9

dr Iwona Krysiak-Zielonka - Adiunkt

Zainteresowania naukowo-badawcze: promocja zdrowia, prewencja chorób wewnętrznych, prewencja i rehabilitacja chorób cywilizacyjnych, fizjoterapia w chorobach wewnętrznych, fizjoterapia geriatryczna.

 

3/14

dr Monika Kurzaj - wykładowca

Pawilon P-4, pok. 3/7

dr Malwina Pawik - st.wykładowca

3/9

dr Urszula Pilch - Adiunkt

Zainteresowania: fizjoterapia w geriatrii, profilaktyka i leczenie zachowawcze wtórnych obrzęków chłonnych kończyn górnych i dolnych.

 

 

Bud. P-4, pok. 3/11

tel.71/3473517

dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha - profesor nadzw.

Zainteresowania naukowe - rola czynników psychicznych w procesie zdrowienia i rehabilitacji. Ukończyła Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 102/W.08/2013). Prowadzi psychoterapię osób niepełnosprawnych i chorych somatycznie. 

3/10

tel.3473512

dr Katarzyna Turek - starszy wykładowca

bud. P4 pok. 3/9

tel.71 3473515

dr Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk - adiunkt

Zainteresowania naukowe  i prace badawcze obejmują:

- ocenę tolerancji wysiłku fizycznego u chorych z niewydolnościa serca

- stosowanie testów czynnościowych w diagnostyce funkcjonalnej pacjentów kardiologicznych, ocena sprawności fizycznej i aktywności fizycznej

-prewencja wtórna chorób układu krążenia

- zastosowanie nowatorskich metod fizjoterapii w rehabilitacji kardiologicznej

  

bud. P4 pok.3/16

tel.71 347 3542

dr Joanna Wojcieszczyk-Latos - starszy wykładowca

Pawilon P4, pok. 3/17

tel.71 347 3542

Działalność

Zajęcia dydaktyczne
 • Fizjoterapia w kardiologii (wykłady i ćwiczenia)
  P.Dzięgiel, G.Dąbrowska, E.Rudzińska, K.Węgrzynowska-Teodorczyk, J.Wojcieszczyk-Latos, T.Nowak
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów z chorobami układu krążenia i naczyń oraz hospitacja zajęć.
 • Fizjoterapia w geriatrii (wykłady i ćwiczenia)
  P.Dzięgiel, G.Dąbrowska, W.Dziubek,-Rogowska, U.Pilch, I.Krysiak-Zielonka
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzenie i ocena rehabilitacji u osób w wieku podeszłym, zajęcia ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu.
 • Fizjoterapia w pulmonologii (wykłady i ćwiczenia)
  K.Rożek-Piechura, P.Dzięgiel, M.Kurzaj, W.Wierzejski
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów z chorobami układu oddechowego oraz hospitacja zajęć.
 • Fizjoterapia w psychiatrii (wykłady i ćwiczenia)
  J.Szczepańska-Gieracha, J.Kowalska, M.Pawik
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów z chorobami psychicznymi oraz hospitacja zajęć.