X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych > Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-4

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Kierownictwo

dr hab. Iwona Malicka - Kierownik Zakładu
Pełnomocnik Rektora ds. konkursu „Wrocławska Magnolia”

Zainteresowania naukowe i prace badawcze:

ocena stanu psychofizycznego oraz skuteczność rehabilitacji osób leczonych z powodu nowotworów złośliwych

bud. P-4, pok. 3/15

tel.71-3473519

Pracownicy

dr Justyna Hanuszkiewicz - Adiunkt

Pawilon P4, pok. 3/14

mgr Roman Hawro - wykładowca

3/7

mgr Małgorzata Huczyńska - wykładowca

3/14

dr Ryszard Jasiński - st.wykładowca

Fizjoterapia

-czego dotyczą zainteresowania naukowe i badawcze: Problematyka asymetrii układu zespoleń żył powierzchownych okolicy dołu łokciowego w kończynach górnych.

Diagnostyka funkcjonalna układu naczyniowego kończyn górnych u człowieka.

bud. P-4, pok. 3/6

tel.(+4871) 3473518

mgr Beata Krawczyk-Horoch - wykładowca

3/7

dr Renata Markowska - wykładowca

3/14

Dominika Markowska - wykładowca

3/14

dr Maciej Mraz - st.wykładowca

Awans naukowy:

Rozprawa doktorska: Wyniki fizjoterapii oddechowej u chorych torakochirurgicznych w świetle badań spirometrycznych i gazometrycznych krwi

Promotor: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Zagrobelny, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1990 r.


Główny zakres działalności: Fizjoterapia w chirurgii i onkologii


Aktualne kierunki badawcze i zainteresowania naukowo - badawcze:

Fizjoterapia przed- i pooperacyjna w torakochirurgii

Zniekształcenia przedniej ściany klatki piersiowej - klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza. Usprawnianie po zabiegach korekcyjnych.

 

Działalność dydaktyczna:

Fizjoterapia w chirurgii

 


 

3/6

dr Eliza Rudzińska - adiunkt

Fizjoterapia

 

dr Katarzyna Siewierska - wykładowca

Fizjoterapia

3/9

tel.71-347 35 15

dr Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk - adiunkt

Zainteresowania naukowe  i prace badawcze obejmują:

 • ocenę tolerancji wysiłku fizycznego u chorych z niewydolnościa serca
 • stosowanie testów czynnościowych w diagnostyce funkcjonalnej pacjentów kardiologicznych, ocena sprawności fizycznej i aktywności fizycznej
 • prewencja wtórna chorób układu krążenia
 • zastosowanie nowatorskich metod fizjoterapii w rehabilitacji kardiologicznej

  

bud. P4 pok.3/16

tel.71 347 3542

dr Joanna Wojcieszczyk-Latos - adiunkt

Pawilon P4, pok 3/14

Działalność

Zajęcia dydaktyczne

 • Fizjoterapia w chirurgii (wykłady i ćwiczenia)
  M.Woźniewski, M.Mraz
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia:Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów oraz hospitacja zajęć.                                                          

  Treść wykładów 2015

 •  Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie (wykłady i ćwiczenia)
  Ch.Kobierzycki, R.Markowska, D.Markowska
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych.      Badanie   podmiotowe  i   przedmiotowe,,programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u   pacjentów z chorobami ginekologicznymi oraz hospitacja zajęć.
 • Fizjoterapia w onkologii (wykład i ćwiczenia)
  M.Woźniewski, K.Siewierska, I.Malicka, R.Hawro
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia:Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz hospitacja zajęć.

  Treść wykładów 2015