A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej > Zakład Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zabiegowej i Onkologii

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-4

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Kierownictwo

prof. dr hab. Marek Woźniewski - Kierownik Katedry

Główne kierunki działalności naukowej koncentrują się wokół:

 1. Oceny skuteczności zapobiegania zaburzeniom czynnościowym i przywracania sprawności psychofizycznej osób z przewlekłymi chorobami narządów wewnętrznych, po zabiegach operacyjnych oraz leczonych z powodu nowotworów złośliwych,
 2. Znaczenia aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym
 3. Zmian w strukturze i czynności mięśni w przebiegu chorób cywilizacyjnych

3/5

tel.071 347 3055

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel - profesor

Działalność dydaktyczna

Wykłady:

 • Anatomia (kosmetologia, terapia zajęciowa)
 • Histologia (kosmetologia)
 • Farmakologia (fizjoterapia)
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w kardiologii i pulmonologii (fizjoterapia)


Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • wpływ wysiłku fizycznego na proces karcinogenezy oraz progresję chorób nowotworowych
 • rola wysiłku fizycznego w procesie angiogenezy w różnych tkankach i narządach
 • wpływ ekstremalnego wysiłku fizycznego na zmiany w różnych tkankach i narządach

3/11

tel.71-7841354

dr Ryszard Jasiński - st.wykładowca

Fizjoterapia

-czego dotyczą zainteresowania naukowe i badawcze: Problematyka asymetrii układu zespoleń żył powierzchownych okolicy dołu łokciowego w kończynach górnych.

Diagnostyka funkcjonalna układu naczyniowego kończyn górnych u człowieka.

bud. P-4, pok. 3/6

tel.(+4871) 3473518

dr hab. Iwona Malicka - adiunkt

Zainteresowania naukowe i prace badawcze:

ocena stanu psychofizycznego oraz skuteczność rehabilitacji osób leczonych z powodu nowotworów złośliwych

bud. P-4, pok. 3/15

tel.71-3473519

dr Maciej Mraz - st.wykładowca

Awans naukowy:

Rozprawa doktorska: Wyniki fizjoterapii oddechowej u chorych torakochirurgicznych w świetle badań spirometrycznych i gazometrycznych krwi

Promotor: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Zagrobelny, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1990 r.


Główny zakres działalności: Fizjoterapia w chirurgii i onkologii


Aktualne kierunki badawcze i zainteresowania naukowo - badawcze:

Fizjoterapia przed- i pooperacyjna w torakochirurgii

Zniekształcenia przedniej ściany klatki piersiowej - klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza. Usprawnianie po zabiegach korekcyjnych.

 

Działalność dydaktyczna:

Fizjoterapia w chirurgii

 


 

3/6

dr Eliza Rudzińska - adiunkt

Fizjoterapia

Urlop wychiwawczy

dr Katarzyna Siewierska - st.wykładowca

Fizjoterapia

3/15

tel.71-347 35 19

Działalność

Zajęcia dydaktyczne

 • Fizjoterapia w chirurgii (wykłady i ćwiczenia)
  M.Woźniewski, M.Mraz
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia:Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów oraz hospitacja zajęć.                                                          

  Treść wykładów 2015

 •  Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie (wykłady i ćwiczenia)
  Ch.Kobierzycki, R.Markowska, D.Markowska
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych.      Badanie   podmiotowe  i   przedmiotowe,,programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u   pacjentów z chorobami ginekologicznymi oraz hospitacja zajęć.
 • Fizjoterapia w onkologii (wykład i ćwiczenia)
  M.Woźniewski, K.Siewierska, I.Malicka, R.Hawro
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia:Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz hospitacja zajęć.

  Treść wykładów 2015