X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu > Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii

Telefon 071 347 3076

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-4, pok. 2/39

KONSULTACJE - semestr letni 2018/2019

Kierownictwo

dr hab. Małgorzata Mraz prof. nadzw. - Kierownik Zakładu

Specjalista fizjoterapii

Awans naukowy:

 • Rozprawa doktorska: Stabilografia pozycji stojącej u osób zdrowych i chorych po udarze mózgowym oraz z niedostatecznością krążenia mózgowego
 • Promotor: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Zagrobelny, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1994 r.
 • Monografia habilitacyjna: Ocena stabilności posturalnej osób ze stwardnieniem rozsianym objętych postępowaniem fizjoterapeutycznym. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego - 2011r.

 Główny zakres działalności:

 • fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii, posturograficzna ocena kontroli postawy, biofeedback w kontroli postawy.

Aktualne kierunki badawcze i zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Fizjoterapia zaburzeń równowagi z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
 • Reedukacja kontroli postawy u osób z uszkodzeniem układu nerwowego
 • Ocena normalizacji wychwiań podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej
 • Fizjoterapia zaburzeń równowagi i zawrotów głowy z wykorzystaniem wzrokowego sprzężenia zwrotnego (biofeedback)
 • Stabilność posturalna a ryzyko upadków
 • Stabilność posturalna w ontogenezie
 • Zmiany w obrazie stabilności postawy ciała pod wpływem czynników destabilizujących
 • Metody oceny spastyczności
 • Posturografia dynamiczna

Działalność dydaktyczna:

 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii

Współpraca z towarzystwami naukowymi oraz organizacjami pożytku publicznego:

 • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Neurologicznej
 • honorowy członek Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
 • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Dolnośląski

 

pok. 2/34

tel.071 347 3047

Pracownicy

dr Dagmara Chamela-Bilińska - Adiunkt

Rozprawa doktorska: „Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na stabilność postawy ciała osób chorych na chorobę Parkinsona”.

Promotor: Prof. dr hab. Marek Woźniewski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2009 r.

Działalność dydaktyczna: Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii, Physiotherapy in neurology (Erasmus), Wstęp do terapii zajęciowej, Terapia zajęciowa-podstawowe umiejętności, Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej, Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń neurologicznych.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Ocena zaburzeń stabilności postawy ciała w różnych schorzeniach neurologicznych.
 • Oddziaływanie postępowania fizjoterapeutycznego na stabilność postawy ciała osób z chorobą Parkinsona.
 • Zaburzenia koordynacyjnych zdolności motorycznych u osób z chorobą Parkinsona.

 

2/32

dr n. med. Jacek Kleszczyński - umowa zlecenie

pediatria, neonatologia, medycyna ratunkowa ze szczególnym uwzględnieniem wieku dziecięcego, pomiary antropometryczne, ocena składu ciała w poszczególnych grupach wiekowych i stanach chorobowych

dr Agnieszka Ptak - wykładowca

Zaintersowania naukowe: fizjoterapia w pediatrii, neurorehabilitacja, terapia zajeciowa. Zagadnienia zwiazane z moimi zainteresowaniami realizuję w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Jaszkotlu i w Oddziale Fundacji "Promyk Słońca". 

2/33

tel.347 3537

mgr Joanna Resel-Krzyszkowska - wykładowca (0,5 etatu)

Zainteresowania naukowe: Fizjoterapia funkcjonalna w neurologii i neurochirurgii, zwłaszcza osób po udarach mózgu i urazach rdzenia kręgowego. Aktualnie poszerzana zostaje wiedza w dziedzinie terapii manualnej.

 

Baza naukowo-dydaktyczna:

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o.

ul. Bierutowska 63, Wrocław

dr Marzena Supińska (Chantsoulis) - wykładowca

Specjalista fizjoterapii

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii 

Baza naukowo-dydaktyczna - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką, Kliniczny Oddział Neurochirurgii, ul. Weigla 5, 53-114 Wrocław, tel 71 7 660 379

2/32

dr Dorota Wójtowicz - Adiunkt

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w pediatrii; schorzenia neurologiczne dzieci i fizjoterapia; metody rehabilitacji leczniczej stosowane w fizjoterapii pediatrycznej; obiektywne metody oceny motoryki spontanicznej niemowląt i dzieci; terapia zajęciowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pediatrii

2/35

tel.+48 71 347 3097