X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Pracownia Naukowo-Badawcza Wydziału Fizjoterapii > Pracownia Badawcza Katedry Fizjoterapii

Działalność

W Pracowni Badawczej Katedry Fizjoterapii wykonywane są badania:

 • postawy ciała, sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku,
 • stabilności posturalnej i ryzyka upadków w aspekcie procesów inwolucyjnych i chorobowych narządu ruchu,
 • stanu funkcjonalnego tkanek miękkich narządu ruchu przy wykorzystaniu algometru,
 • skuteczności terapii wysokonapięciowej w leczeniu ran i owrzodzeń,
 • skuteczności czynników fizykalnych w schorzeniach narządu ruchu,
 • wpływu różnych czynników fizykalnych na zmianę temperatury powierzchniowej skóry przy zastosowaniu metody termowizyjnej.

Pracownia Badawcza przy Katedrze Fizjoterapii dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi:

 • System do oceny postawy ciała metodą MORY
 • Podoskop
 • Mata baropodometryczna
 • Platforma dynamometryczna
 • EMG Noraxon Myo  2400TG2
 • Kamera termowizyjna
 • Inklinometr Saunders
 • Zestaw pomiarowy do oceny Profilu Fizjologicznego Ryzyka Upadku (Physiological Profile Assessment (PPA)
 • ActiGraph WGT3X