X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze AWF we Wrocławiu > Pracownia Naukowo-Badawcza Wydziału Fizjoterapii

Telefon +48 71 347 3517

Bud. P-4, pok. 3/11

Jednostki podległe

Kierownictwo

dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska - Kierownik Pracowni Naukowo-Badawczej Wydziału Fizjoterapii
Pełnomocnik Rektora ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą oceny sprawności fizycznej oraz aktywności fizycznej ludzi młodych, trenujących oraz osób starszych (wykorzystania testów oceniających sprawność fizyczną - Functional fitness test – test Rikli&Jones) oraz kwestionariuszy oceniających aktywność fizyczną (Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej - IPAQ) w różnych grupach osób starszych (Kluby Seniora, UTW, Domy Pomocy, pacjenci dializowani). Ocena jakości życia oraz wykorzystanie testów izokinetycznych w ocenie postępu rehabilitacji w różnych grupach pacjentów; wykorzystanie izokinetyki do oceny sportowców.

3/11

tel.+48 71 347-3517