X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Terapii Zajęciowej > Zakład Humanistyczno-Społecznych Podstaw Rehabilitacji

Kierownictwo

dr hab. Tomasz Michaluk - Adiunkt

1. Humanistyczne aspekty sportu osób niepełnosprawnych.

2. Znaczenie sportu osób niepełnosprawnych w procesach integracyjnych. Aksjologia (etyka) sportu osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

3. Semiotyka i pragmatyka współczesnego sportu.

4. Ontologia i aksjologia e-sportu.

2/53

tel.71/3473455

Pracownicy

dr Robert Dobrowolski - adiunkt

Estetyka, somaestetyka, świadomość ciała, psychoanaliza, filozofia

Ważniejsze publikacje:

"Sampling (No)Body" [w:] Shusterman's pragmatism: between literature and somaesthetics / ed. by D. Koczanowicz and W. Małecki, New York, Amsterdam : Rodopi, 2012.

“Somaesthetic encounter with oneself and the other” [w:] Beauty, responsibility, and power: ethical and political consequences of pragmatist aesthetics / ed. by L. Koczanowicz and K. Liszka, Amsterdam - New York : Rodopi, 2014.

Somaestetyka tożsamości – między ciałem a słowem [w:] Teksty Drugie, nr 5/2016, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016, s. 313-327.

 

 

2/54

tel.71/3473090

dr Miłosz Kuśnierz - Wykładowca

1. Międzynarodowe badania porównawcze w fizjoterapii, terapii zajęciowej, turystyce i rekreacji oraz edukacji (International comparative research in physiotherapy, occupational therapy, tourism and recreation, education)

2. Społeczny obraz rehabilitacji w psychiatrii (society and psychiatric rehabilitation)

3. Prawny i społeczny kontekst niepełnosprawności (legal and social context of disability)

4. Zmiana społeczna w perspektywie międzynarodowej (social change in international perspective)

5. Socjologia czasu wolnego (sociology of leisure)

6. Socjologia sportu (sociology of sport)

Publikacje:
Książka:
Kuśnierz M., (2008) Potencjał integracyjny osób z upośledzeniem umysłowym, Oficyna Wydawnicza Atut Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, ISBN: 978-83-7432-389-5
Rozdział w książce:
Kuśnierz M., Bugaj R., (2018) Occupational Therapy in Poland- A Paradigm Shift [w:] Zbornik prispevkov 9. Kongresa delovnih terapevtov Slovenje z recenzijo. Iz teorije v prakso, Ljubljana, 25. in 26. october 2018; urednica: Katarina Galof, ZDTS, Ljubljana, ISBN 978-961-6606-04-2, s. 54-68
Kuśnierz M., (2005) Dyskryminacja osób upośledzonych umysłowo [w:] Zalewska D., [red.] Dysryminacyjna funkcja państwa, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, ISBN: 83-60011-16-8
Artykuł:
Bugaj R., Kuśnierz M., (2016) Terapia zajęciowa w rehabilitacji osób starszych, [w:] Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora. 4/2016, vol. 4, s.161-164, ISSN: 2391-4653

 

 

2/47

tel.(71) 347 3396

dr hab. Krzysztof Pezdek - adiunkt

Aksjologia, Anty-aging, Bioetyka, Etyka, Filozofia.

Wybrane publikacje:

Pezdek K., Doliński W. (2017) Jürgen Habermas and the dilemmas of experience of disability. Nursing Philosophy, DOI: 10.1111/nup.12171.

Pezdek K., Rasiński L. (2016) Between exclusion and emancipation: Foucault’s ethics and disability. Nursing Philosophy, DOI: 10.1111/nup.12131.

Pezdek K. (2016) Osoby z niepełnosprawnością a etyka troski Michela Foucaulta. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja , 74 (2), 67-75.

Pezdek K. (2016) Biomedyczny i społeczny model niepełnosprawności w perspektywie filozoficznej. Kultura i Społeczeństwo, 3, 3-11.

Pezdek K., Michaluk T. (2016) The functioning of the Polish Football Association from the perspective of Michel Foucault’s conception of exclusion, Soccer and Society, 17 (4), 450-463.

Michaluk T., Pezdek K. (2016) Aleatoryczność performatywnych i kontestujących wydarzeń sportowych, Studia Kulturoznawcze, 10 (2), 127-136.

Pezdek K. (2015) Etyka zawodowa fizjoterapeuty: pomiędzy sprawiedliwością a troską. Fizjoterapia Polska, 15 (2), 92-99.

Michaluk T., Pezdek K. (2015) UEFA EURO 2012™ in the Polish Sociopolitical Narration, Physical Culture and Sport. Studies and Research, 68 (1), 14-22.

Pezdek K. (2012) Ontologiczne i aksjologiczne kryteria organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością w filozofii Jurgena Habermasa. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 15 (4), 59-71.

Pezdek K. (2012) Physical education as a medium of communicating moral values, Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 48 (1), 126-133.

Pezdek K., Doliński W. (2012) Koszykarze poruszający się na wózkach. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 91-104.

Pezdek K. (2012) Physical Education and the Problem of Ethical Education of Schoolchildren. [W:] I. Jirásek, J. Kosiewicz, D. N. Roberson (eds.) Sport and Physical Culture in the mirror of the social sciences. Palacky University: Olomouc, 42-47.

Pezdek K. (2011) The body as a value in the axiology of disabled people. Human Movement, 12 (3), 284-290.

Pezdek K. (2011) Edukacja etyczna a problem badania wartości moralnych wśród młodzieży polskiej, Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 5-13.

Pezdek K. (2010) Odpowiedzialność jako wartość w pracy fizjoterapeuty. Fizjoterapia, 18 (1), 72-76.

Pezdek K., Doliński W. (2010) Teoretyczne i metodologiczne aspekty systemów wartości osób z niepełnosprawnością. Fizjoterapia, 18 (4), 60-67.

2/52

tel.71/3473396