X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Terapii Zajęciowej > Zakład Metod Terapii Zajęciowej

Kierownictwo

dr hab. Bożena Ostrowska prof. nadzw. - Kierownik Katedry Terapii Zajęciowej, Kierownik Zakładu Metod Terapii Zajęciowej

 

Zainteresowania naukowe

 • Stabilność posturalna i ryzyko upadków w aspekcie procesów inwolucyjnych
  i chorobowych narządu ruchu
  - zastosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych w diagnostyce, profilaktyce
     i kontroli leczenia zaburzeń stabilności postawy osób dorosłych,
  - zapobieganie upadkom- ocena  ryzyka, profilaktyka, interwencje terapeutyczne,
  - zaburzenia postawy- przyczyny, zagrożenia, terapia ,
  - osteoporoza- profilaktyka złamań.
 • Wpływ aktywności  fizycznej i wybranych metod fizjoterapii na poprawę stanu funkcjonalnego
  i jakość życia pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi.

2/48

tel.71/3473525

Pracownicy

mgr Łukasz Baczmański - wykładowca (0,5 etatu)

Pawilon P4, pok. 2/49

tel.+48 71 347 3568

dr Rafał Bugaj - Asystent

Socjologia, deontologia medyczna

Budynek P4, pok. 2/47

tel.71/3473396

dr Anna Konieczna-Gorysz - Adiunkt (w roku akad. 2017/2018 urlop )

 

Zainteresowania naukowe:

 • Psychomotoryka-harmonijne współdziałanie ciała i psychiki (świadomość ciała, techniki relaksacyjne).
 • Rozwój psychomotoryczny człowieka - ocena (bilans psychomotoryczny).
 • Mediacje w terapii (zwierzęta, muzyka, woda).
 • Usprawnianie dzieci z zastosowaniem elementów terapii psychomotorycznej.
 • Metoda NDT-Bobath dla dzieci.
 • Terapia Zajęciowa, jako holistyczne podejście do człowieka.

2/49

dr Beata Skolimowska - adiunkt

 

Zainteresowania naukowe:

 • Zastosowanie fizjoterapii w różnych schorzeniach , szczególnie w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Terapia Zajęciowa jako proces w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu
 • Zmiany zachodzące w narządzie ruchu  w chorobach reumatycznych i sposoby zapobiegania tym zmianom.
 • Postawa ciała w szerokim kontekście osób zdrowych i w różnych schorzeniach.
 • Wykluczenie społeczne jako następstwo  braku  aktywności człowieka.
 • Terapia zajęciowa w obliczu problemów osób  z dysfunkcjami  narządu ruchu.
 • Problemy  osób starszych w życiu codziennym .
 • Zaburzenia  postawy ciała , równowagii  i niestabilności osób starszych .

2/49

tel.71/3473568

dr Dominika Zawadzka - adiunkt

 

Zainteresowania naukowe:

 • Terapia zajęciowa w pediatrii, w psychiatrii; dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju np.autyzm.
 • Wykluczenia społeczne.
 • Trudności w uczeniu się.
 • Poziom kontroli emocji rodziny dotkniętej niepełnosprawnością.
Fizjoterapia: postawa ciała, korygowanie zaburzeń postawy ciała
 • w środowisku wodnym, w środowisku lądowym.

2/49

tel.71/3473568