X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Zakład Podstaw Kosmetologii

Sekretariat Zakładu Podstaw Kosmetologii, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35

Pawilon 4, pok. 3/59 /teren Stadionu Olimpijskiego/, tel. 71 347 3356, e-mail: katedra.kosmetologii@awfwroc.pl

Konsultacje - Zakład Podstaw Kosmetologii

Kierownictwo

dr hab. Waldemar Andrzejewski - adiunkt,
Kierownik Katedry Kosmetologii,
Kierownik Zakładu Podstaw Kosmetologii

 
Działalność dydaktyczna:

Masaż - kierunek Kosmetologia
Seminarium magisterskie - kier. Kosmetologia
Masaż leczniczy - kier. Fizjoterapia
Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii - kier.Fizjoterapia 

Zainteresowania naukowe

 • Wpływ masażu na organizm.

 • Wrażliwość uciskowa tkanek miękkich.

 •  Zasada tensegracji w masażu.

 • Oddziaływanie masażu na różne formy tkanki łącznej.

 • Masaż w dysfunkcjach układu ruchu.

 • Masaż w wybranych schorzeniach narządów wewnętrznych.

Bud. P-4 pok. 3/60

tel.+48 71 347 3453

Pracownicy

dr Agnieszka Ciszek - adiunkt

 

Działalność dydaktyczna

 • Prowadzenie zajęć o charakterze praktycznym z przedmiotu Kosmetologia; Dermokosmetyka;
 • Przedmioty do wyboru:  Nail Art. – zdobnictwo płytki paznokciowej. 

 Zainteresowania naukowe:

 • Parametry skóry (zmienność)
 • Kolagen
 • Skóra sportowca

 

Bud. P-4 pok. 3/31 i ul. Witelona 25 a, pok. 36

tel.71 347 3569, 3120

dr n. med. Anna Czarnecka - adiunkt

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów: Dermatologia i Dermatologia kliniczna

na studiach I i II stopnia kierunku kosmetologia;

Pawilon P-4, pok. 56;
pok. 36, ul. Witelona 25a tel. 71 347 3120

tel.71 347 30 26; 3356

prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz - profesor zwyczajny

Działalność dydaktyczna :

Realizacja zajęć na Kierunku Kosmetologia w zakresie przedmiotów:

 • Biologia i genetyka  I rok  / pierwszy stopień/ 
 • Mikrobiologia i immunologia II rok / pierwszy stopień/ 
 • Mikroorganizmy w kosmetologii I rok /drugi stopień /
 • Mikroflora człowieka I rok /drugi stopień/  

 Zainteresowania naukowe:
Wpływ struktur powierzchniowych ściany komórkowej bakterii na poziom reakcji bakteriobójczej dopełniacza.
Entomopatogenność środowiskowych szczepów Bacillus thuringiensis.
Aktywność antybakteryjna immobilizowanych nanoform srebra.

Bud. P-4 pok. 3/56

tel.71 347 3354

mgr Katarzyna Fitrzyk - wykładowca

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie Ścieżki specjalizacyjnej /Wizaż/ na studiach II stopnia kier. kosmetologia;

Prowadzenie zajęć na kierunku kosmetologia z przedmiotów:

Kosmetologia, Podstawy makijażu, Makijaż ślubny i fotograficzny 

Pracownia nr 37, Bud. P-4, p. 3/31 tel. 71 347 3569;
Bud.ul. Witelona 25a, tel. 71 347 3120

mgr Edyta Janiczek-Chudy - wykładowca

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie zajęć z przedmiotu Kosmetologia na kier. kosmetologii;

Bud. P-4, p.3/56 t. 71 347 3356; Bud.ul. Witelona. 25a, p.36 tel. 71 347 3120

tel.71 347 3026; 3356

mgr Jarosława Jarosz - wykładowca

Pracownia Kosmetologii, ul. Witelona 25a

tel.+48 71 347 3120

dr n. med. Wojciech Kucharski - adiunkt

Działalność dydaktyczna

 • Realizacja zajęć na I i II stopniu studiów kierunku kosmetologia w zakresie przedmiotów:
 • Alergologia w kosmetologii
 • Podstawy farmakologii,
 • Patofizjologia,
 • Wpływ zaburzeń endokrynologicznych na skórę; 

Pawilon P-4, pok. 3/56, tel. 71 347 33 56

tel.71 347 30 26; 3356

mgr Agnieszka Migasiewicz - wykładowca

Działalność dydaktyczna:

Prowadzenie zajęć na kierunku kosmetologia w zakresie przedmiotów:

 • Kosmetologia - I i II rok studiów I stopnia na Kierunku Kosmetologia
 • Sensoryka - II rok studiów II stopnia na Kierunku Kosmetologia

Zainteresowania zawodowe: Wpływ preparatów  i  zabiegów kosmetycznych na parametry skóry.

Bud. P-4, p.3/31, ul. Witelona. 25a, p.36 tel. 71 347 3120

tel.P-4 71 347 3569, ul.Witelona 71 347 3120

dr n. med. Danuta Nowicka - Adiunkt

 Działalność dydaktyczna 

 • Dermatologia
 • Kosmetologia
 • Wstęp do kosmetologii
 • Dermatologia estetyczna

Zainteresowania naukowe

 • Dermatologia kliniczna
 • Dermatologia estetyczna
 • Psychodermatologia
 • Kosmetologia – współpraca kosmetologa i dermatologa

Bud. P-4 pok. 3/52

tel.71 347 3455

dr Agnieszka Pisula-Lewandowska - adiunkt

 

Działalność dydaktyczna:

na kierunku kosmetologia:
Fizykoterapia III rok studia licencjackie - wykład i ćwiczenia
Czynniki fizykalne w kosmetologii III rok - wykład
Podstawy Fizjoterapii - wykład - przedmiot do wyboru
Odnowa psychosomatyczna z elementami wellness I rok II stopnia - wykład, oraz ścieżka specjalizacyjna)

na kierunku fizjoterapia:
Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii I rok II stopnia - wykład i ćwiczenia
Fizykoterapia I i II rok studia licencjackie - wykład i ćwiczenia

 Zainteresowania naukowe:

Zastosowanie różnych metod fizykalnych w kosmetologii i fizjoterapii, oceną ich skuteczności przy pomocy różnych metod diagnostycznych (np. termowizji, analizy składu ciała, elektrodiagnostyki, zastosowanie systemu BodyMetrix jako technologii ultradźwiękowej 2D ).
Zastosowanie metod fizykalnych w terapii, profilaktyce medycznej oraz wellness i SPA

Bud. P4 pok. 3/32

tel.71 347 3454

mgr Monika Podborączyńska - instruktor

Pracownia Kosmetologii, ul. Witelona 25a

tel.+47 71 347 3120

dr Magdalena Rogóż - st. wykładowca 1/4 et.

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie zajęć  z przedmiotu: Wykorzystanie nowoczesnej aparatury w kosmetologii,

Prowadzenie Ścieżki specjalizacyjnej na studiach II stopnia kierunku Kosmetologia.

Pawilon P4, pok. 3/59
Bud. ul. Witelona 25a, p.36 tel. 71 347 3120

tel.71 347 33 56

dr Maia Szmigiel-Pieczewska - starszy wykładowca

Działalność dydaktyczna

Realizacja zajęć w zakresie przedmiotów na studiach I i II stopnia kierunku kosmetologia:

 • Biochemia,
 • Chemia kosmetyczna,
 • Związki biologiczne aktywne w pożywieniu,
 • Toksykologia kosmetyku,
 • Promotorstwo prac dyplomowych;

Bud. P-4, pok. 3/56

tel.71 347 3026; 31 20

dr Piotr Załęcki - st. wykładowca

Działalność dydaktyczna:

Wykłady:

Wymagania prawne w obszarze kosmetyków 

Receptura kosmetyczna 

 Zajęcia do wyboru:

Podstawy Immunologii

 Ćwiczenia

Receptura kosmetyczna

Mikrobiologia i Immunologia

Biochemia

 Zainteresowania naukowe

Surowce kosmetyczne, pozyskiwanie, charakterystyka, zastosowanie, analiza

Procesy wytwarzania kosmetyków

Walidacja wytwarzania kosmetyków

Bud. P-4, pok. 3/51

tel.71 347 3413