X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Zakład Biologii Człowieka

Sekretariat Zakładu Biologii, 51-612 Wrocław, ul. I.J.Paderewskiego 35;

tel. 71 347 33 56 Pawilon 4, pok. 3/59 /teren Stadionu Olimpijskiego/

 

Konsultacje - Zakład Biologii Człowieka

Kierownictwo

dr hab. Krzysztof Kassolik - adiunkt
Kierownik Zakładu Biologii Człowieka


Działalność dydaktyczna:

Realizacja zajęć z Masażu leczniczego  na kierunku fizjoterapia,
Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu - w zakresie masażu na kier.fizjoterapia
Realizacja zajęć z Masażu na kierunku Kosmetologia.

Działalność naukowa:
Prowadzenie badań w zakresie oceny efektywności masażu w schorzeniach układu ruchu i wybranych narządów wewnętrznych.
Opracowywanie i wdrażanie programów fizjoterapii w ramach POZ-tu oraz ocena ich skuteczności.

Procesy adaptacji, regeneracji, reparacji i kompensacji na poziomie molekularnym, subkomórkowym, komórkowym i tkankowym zachodzące  pod wpływem czynnika mechanicznego w formie spreżystego odkształcania tkanek i narządów.

 

Bud. P-4, pok. 2/51

tel.+48 71 347 3089

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Chwałczyńska - adiunkt

 

Działalność dydaktyczna

Prozdrowotny styl życia 

Ekonomia i Systemy Ochrony Zdrowia 

Podstawy prawa 

Zarządzanie i marketing 

Kreowanie wizerunku firmy

Zdrowe starzenie

 

Bud. P-4, pok. 3/52

tel.71 347 3346

prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel - profesor nadzwyczajny

 

Działalność dydaktyczna

Wykłady:

- Histologia (kosmetologia)

- Patologia (kosmetologia)

- Patofizjologia (fizjoterapia)

- Farmakologia (fizjoterapia)

- Podstawy fizjoterapii klinicznej w kardiologii i pulmonologii (fizjoterapia)

 

Działalność naukowa

Projekty badawcze zrealizowane ze środków NCN:

1.„Wpływ masażu ścięgien szczurów poddanych długotrwałemu, intensywnemu wysiłkowi fizycznemu na budowę ultrastrukturalną oraz proces angiogenezy tkanki ścięgnistej” – główny wykonawca (kierownik: dr Waldemar Andrzejewski)

2.„Wpływ treningu fizycznego na proces karcinogenezy oraz rozwój raka piersi u szczurów” - główny wykonawca (kierownik: Prof. dr hab. Marek Woźniewski) N N404 088240

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

- wpływ wysiłku fizycznego na proces karcinogenezy oraz progresję chorób nowotworowych

- rola wysiłku fizycznego w procesie angiogenezy w różnych tkankach i narządach

- wpływ ekstremalnego wysiłku fizycznego na zmiany w różnych tkankach i narządach

- wpływ masażu na procesy regeneracji w tym angiogenezy

- wpływ krioterapii na procesy regeneracji tkanek

 

 

Bud P-4 pok. 3/58

tel.71 347 3354; 33 56

dr Lucyna Górska-Kłęk - st.wykładowca

Działalność dydaktyczna

  • Ekologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Biologiczny rozwój człowieka i podstawy antropometrii
  • przedmioty do wyboru pt. "Zioła w kosmetologii", "Elementy fitoterapii", "Terenoterapia", "Turystyka przyrodnicza", "Studium rodziny"

Zainteresowania naukowe
Wybrane zagrożenia środowiskowe a styl życia współczesnego człowieka  "Zielona opieka"(ang. green care) - terapie związane z przyrodą (np. hortiterapia)

Bud. P-4 pok. 3/55

tel.71 347 3355

dr Dorota Jakubiec - st. wykładowca


Działalność dydaktyczna: 

Biochemia -
Dietetyka ogólna -

 
Zainteresowania naukowe:
Styl życia ze szczególnym uwzględnieniem żywienia;
Żywienie osób niepełnosprawnych i żywienie w chorobach neurodegeneracyjnych;
Suplementacja preparatami pochodzenia naturalnego;

 

Bud.P-4, pok.3/51

tel.71 347 3413

dr Zdzisław Lewandowski - Adiunkt

Działalność dydaktyczna -
Histologia
Biologii medycznej
Ekologii
przedmiot do wyboru pt. "Biologia atrakcyjności".

 Zainteresowania naukowe
Zagadnienia związane z oceną zmian składu ciała po zastosowaniu różnych metod z zakresu kosmetologii i fizykoterapii. 
Wpływ modyfikacji elementów ciała (w szczególności twarzy) na ocenę atrakcyjności i podobieństwa.

Bud P-4, pok.3/54

tel.71 347 3342

prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech - profesor


Działalność dydaktyczna - wykłady:
Biochemia - /Fizjoterapia, kosmetologia Ir,I˚/
Dietetyka ogólna /kosmetologia IIIr ,I˚ , Fizjoterapia, IIr, II˚/
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka /terapia zajęciowa Ir, Ist/
suplementacja w kosmetologii /kosmetologia IIr,II˚
Seminarium magisterskie /Fizjoterapia, kosmetologia Ir,II˚/
Studia doktoranckie
Najnowsze koncepcje badawcze w fizjoterapii Ir,III˚    Zainteresowania naukowe 
Wskaźniki lipidowe a szczególnie wskaźnik WS w biomonitoringu procesu treningowego i terapeutycznego.
Dieta współczesnego Polaka wzbogacona suplementami, jako istotny prozdrowotny element stylu życia.
Skład ciała i jakość życia człowieka w różnym wieku szczególnie wczesnoszkolnym i senioralnym.
Zastosowanie termowizji w ocenie aktywności fizycznej uczestników programów terapeutycznych

Bud. P-4, pok. 3/53

tel.071 347 33 52, 34 56, 33 56

dr Małgorzata Socha - Starszy wykładowca

 

Działalność dydaktyczna

Biologia medyczna (kierunek fizjoterapia) – wykład i ćwiczenia

Histologia (kierunek fizjoterapia) - ćwiczenia

Genetyka (kierunek fizjoterapia) - wykład i ćwiczenia

Biologiczny rozwój człowieka i podstawy antropometrii (kierunek fizjoterapia) - ćwiczenia

Zdrowe starzenie (kierunek fizjoterapia) – ścieżka dydaktyczna

Biologia i genetyka (kierunek kosmetologia) - ćwiczenia

Biologia starzenia (kierunek kosmetologia) - wykład

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Opiekun prac licencjackich i magisterskich

 

Zainteresowania naukowe

- zmienność komponentów tkankowych i wskaźników somatycznych w zależności od płci, wieku i poziomu aktywności fizycznej

- jakość  życia wybranych grup pacjentów oraz osób zdrowych uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej

- bilateralna symetria i asymetria w przebiegu treningu sportowego i w chorobie

Bud. P-4, pok. 3/54

tel.71 347 3342

dr Iwona Wilk - Adiunkt


Działalność dydaktyczna:
Nauczanie masażu na kierunku Kosmetologia
Nauczanie masażu leczniczego na kierunku Fizjoterapia
Nauczanie diagnostyki funkcjonalnej i programowania fizjoterapii na kierunku Fizjoterapia
 

Zainteresowania  naukowe:
Badania w zakresie zastosowania masażu tensergacyjnego w schorzeniach układu ruchu
Badania w zakresie oceny efektywności masażu leczniczego w dysfunkcjach układu ruchu
Badania wrażliwości uciskowej tkanek miękkich.

Bud. P-4, pok. 3/32

tel.71 347 3454