X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych > Zespół Promocji Zdrowia

Kierownictwo

dr hab. Felicja Fink-Lwow prof. nadzw. - Kierownik Zespołu

 

Zainteresowania naukowe

  • Ocena interakcji behawioralnych , biologicznych, środowiskowych oraz genetycznych czynników na tle ryzyka chorób przewlekłych.

  • Fenotypy otyłości a aktywność fizyczna.

  • Pozasłuchowe i słuchowe skutki ekspozycji na hałas.

  •  Akustyka psychofizjologiczna a  teoria sygnału.

  • Optymalizacja i efektywność programów edukacyjno-profilaktycznych
    i programów promocji zdrowia.

budynek P-4, pokój 3/42

tel.71 347 3465

Pracownicy

dr Joanna Dadacz - Asystent

Zainteresowania naukowe:

  • Styl życia w chorobach cywilizacyjnych
  • Strategie w promocji zdrowia i wychowaniu zdrowotnym

Pawilon P4, pok. 3/7

tel.71 347 3521

dr Malwina Pawik - adiunkt

3/7

tel.71 347 3521

Działalność

"Realizowana tematyka badań pracowników Zakładu Promocji Zdrowia , dotyczy  zagadnień z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia oraz zdrowia publicznego, w tym  interakcji czynników behawioralnych, biologicznych, środowiskowych oraz genetycznych, zwiększających ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych w populacji, ( ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, jej  fenotypów i powikłań ),  w różnych grupach wiekowych w tym    starzejącej się populacji . Wyniki badań laboratoryjnych stanowią element diagnozy wstępnej do zaproponowania algorytmów programów edukacyjno-profilaktycznych i promocji zdrowia".