X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie > Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów

Telefon 071 347 3306

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-2, pok. 244

Konsultacje pracowników KKiZwS

Kierownictwo

prof. dr hab. Gabriel Łasiński - Kierownik Katedry

Prakseologia, Budowanie i rozwijanie zespołów, Metodologia badań naukowych, Seminarium magisterskie.

Pawilon P-2, pok. 251

tel.71 347 3376

Pracownicy

dr Małgorzata Bogdan - Asystent

Pawilon P-2, pok. 244

tel.+48 71 347 3509

mgr Ilona Cięszczyk - doktorantka

Pawilon P2, pok. 244

tel.71 347 3509

mgr Dawid Kutryn - wykładowca

Pawilon P2, pok. 244

dr Aleksandra Leśniewska - Asystent


Wykształcenie: 

- magister Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (spec. Psychologia Zarządzania)
- magister Wychowania Fizycznego AWF Wrocław (spec. Menedżer Sportu)
- doktor w Naukach o Kulturze Fizycznej 

Obszar zainteresowań oraz badań naukowych:

- psychologia pracy oraz organizacji i zarządzania
- psychologia sportu i aktywności fizycznej
- modele karier zawodowych oraz preferencje zawodowe
- rynek usług fitness
- kompetencje zawodowe  

Funkcje:

- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Sporcie ds. Warsztatów Menedżerskich
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Sporcie ds. Programu Erasmus +

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

- Psychologia Zarządzania
- Wprowadzenie do Coachingu
- Trening Menedżerski
- Zarządzanie Motywacją w Zespole
- Budowanie i rozwijanie zespołów
- Trening Kreatywnego Myślenia

bud. P-2, pok. 245

tel.071 347 3418

mgr Gabriel Pawlak - asystent

 

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie projektami
 • Public Relations 
 • Trening decyzyjny 
 • Negocjacje 
 • Sponsoring w sporcie 

Zainteresowania naukowe:

 • Sport jako miejsce realizacji strategii CSR
 • Dwutorowe kariery sportowców
 • Projekty UE w obszarze sportu (Erasmus+, Projekty centralne)

Ważniejsze publikacje naukowe:

 • P. Głowicki, G. Łasiński, G. Pawlak "Realizacja strategii CSR wybranych przedsiębiorstw poprzez przedsięwzięcia sportowe" Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012
 • G. Pawlak "Integrated system for sport-a concept embedded in an intersectoral CSR implementation" Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłaiu, 2014
 • M. Tomanek, Ł. Malinowski, G. Pawlak "Zarządzanie mediami sportowymi" Czasopismo Journal of Health Sciences, 2014 
 • G.Pawlak, G. Łasiński, P. Głowicki "CSR sport strategy realization on example of EDF Poland" Czasopismo Journal of Health Sciences 2016
 • K.Gajek, G. Pawlak "Perspektywa CSR w kontekście ekosystemu mediów społecznościowych" Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016
Rozdziały w monografiach:
 • G.Pawlak, P. Głowicki, G. Łasiński, "Intersectoral cooperation of business organizations and sports clubs”  CSR Trends. Making a difference. Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact), 2014
 • G. Pawlak, M. Mikołajczak, M. Pawlak, "Dwutorowe kariery sportowców. Dobra praktyka działań projektowych na Dolnym Śląsku" Problemy kultury fizycznej
– aspekty ekonomiczne, prawne, pedagogiczne, 2015
 • G.Pawlak, G. Łasiński, M. Tomanek, "Sportowe projekty unijne, jako źródła innowacji w zarządzaniu i rozwoju sektora sportowego" Wyzwania Naukowców We Współczesnym Świecie, 2015 
Rozdziały w książkach:
 • G. Pawlak „Sport w strategiach CSR przedsiębiorstw – wybrane aspekty komunikacji z interesariuszami“. Książka "Zmiany medialne i komunikacyjne.media.Wizerunek.Biznes"pod red. Katarzyny Kopeckiej-Piech, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2015 

 • G. Pawlak, G. Łasiński „Media społecznościowe jako źródła budowania innowacji marketingowej w sporcie“. Książka "Innowacyjność przemysłów kreatywnych. Media a sport" pod red. Katarzyny Kopeckiej-Piech, CC Uznanie Autorstwa 3.0, Polska 2015

Zagraniczne staże:
 • Kolumbia (Bogota), Uniwersytet Santo Tomas (Wydział Marketingu) 3 miesięczny staż naukowy realizowany w ramach Programu Erasmus Mundus, 2015
 • Francja (Nantes), Uniwersytet Nantes, 10 miesięczny staż trenerski w klubie wioślarskim UNA Nantes
 • Czechy (Brno), Uniwersytet Masaryka, pobyt studyjny dotyczący programu Erasums +, "Dwutorowe Kariery Sportowców" oraz działań Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) - Individual Fellowships
 • Chorwacja (Dubrownik), 3 miesięczny staż w ramach programu Erasmus +, działanie w ramach CSR Sport organizacji profit i non profit
Udział w organizacjach i projektch:
 • Członek European Association for Sport Management
 • Członek Grupy roboczej ds . edukacji i upowszechniania CSR przy Ministerstwie Rozwoju
 • Członek Grupy European Sector Skills Alliance for Sport (ESSA-Sport)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego
 • Członek Grupy Sektorowe Ramy Kwalifikacji w Sporcie - opis kwalifikacji rynkowych trenera personalnego 
 • Ekspert i wykładowca w Projekcie UE  ”Dolnośląscy Sportowcy na Rynek Pracy” 
 • Specjalista w projektach  "CSR drogą do innowacji", "Strategiczny CSR", "Społeczność Diversity, Zarządzanie różnorodnością".
Doświadczenie sportowe:
 • Członek Reprezenatcji Polski w wioślarstwie na Mistrzostwach Świata oraz Pucharów Świata w Niemczech, Anglii Japonii, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii, Szkocji
 • Akademicki Mistrz Świata (Anglia), Akademicki Wicemistrz Świata (Francja)
 • XV- krotny Mistrz Polski w konkurencjach Olimpijskich (wioślarstwo)
 • Medalista Mistrzostw Polski w psich zaprzęgach. Zdobywca Pucharu Polski w konkurencji canicross
 • Maratończyk górski  i Ultramartończyk (Ultratrail Chicamocha, San Gil, Kolumbia)
 • Trener wioślarskich osad na Akademickich Mistrzostwach Świata (Złoty, brązowy medal oraz IV miejsce) oraz na XXVII Letniej Uniwersjadzie w Kazaniu 

 

bud. P-2, pok. 246

tel.71 347 3412

dr Edyta Pieniacka - Asystent

Pawilon P2, pok. 244

tel.+48 71 347 33 09

dr Tomasz Seweryniak - wykładowca

Uwaga! W dniu 5.06 konsultacje są przesunięte na godz. 12:00-13:30.

bud. P-2, pok. 246

tel.71 347 3412

Działalność

Czym się zajmujemy?

 

Koncentrujemy swoje zainteresowana wokół teoretycznych i praktycznych zagadnień wywierania wpływu (perswazji) w różnych formach zachowań społecznych.

Prowadzone w Zakładzie prace dotyczą próby budowania nowej orientacji w komunikacji społecznej, uwzględniającej następujące aspekty:

 • zachowania i relacje interpersonalne i grupowe,
 • prakseologiczno-systemową pozycję badawczą,
 • sprawność społeczną (w aspekcie prakseologicznym), tj. skuteczność, efektywność, racjonalność, ekonomiczność oddziaływania–perswazji i współdziałania w sytuacjach społecznych,
 • autoprezentacje, prezentacje, interakcje w grupie, interakcje międzygrupowe w sferze edukacji, sportu i biznesu,
 • indukcyjną i dedukcyjną metodę formułowania twierdzeń.

Zakres badań naukowych

 • Współczesny sport i organizacje sportowe
 • Efektywne systemy komunikowania w organizacji sportowej
 • Doskonalenie umiejętności społecznych w działaniach indywidualnych i zespołowych
 • Prezentacje i autoprezentacje
 • Doskonalenie komunikacji w grupie
 • Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe
 • Grupowe rozwiązywanie problemów (moderacja)
 • Budowanie i rozwijanie zespołów
 • Zarządzanie czasem
 • Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie negocjacji
 • Technologie medialne we współczesnej edukacji

Dydaktyka 

Prof. dr hab. Gabriel Łasiński
Przedmiot: Prakseologia

Materiały dla studentów:

Przedmiot: Budowanie i rozwijanie zespołów

Materiały dla studentów: