X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Kwestor - Z-ca Kanclerza > Dział Księgowości

Telefon 71-347-32-14

Fax 71-347-32-44

Budynek Hala Wielofunkcyjna

Kierownictwo

mgr inż. Barbara Drewniak - Kwestor, Z-ca Kanclerza

pok. 32a

tel.071 347 3214

Pracownicy

Bożena Filipiak - Specjalista ds. kosztów

pok. 32

tel.71 347 3258

Mirosława Hojło - Specjalista ds. księgowości

Hala Wielofunkcyjna, pok. 28

tel.71 347 3459

mgr Iwona Komornicka - Specjalista ds. finansowych

pok. 28

tel.71 347 32 55

Agnieszka Lenczewska-Krawczyk - specjalista ds. księgowości

pok. 32

tel.71 347 3253

mgr Marzena Parafińska - kasjer

Hala Wielofunkcyjna, pok 28

tel.71 347 34 52

mgr Barbara Pisarska - Z-ca Kwestora

pok.32

tel.71 347 3285

Grażyna Rzepecka - Specjalista ds. rozliczeń

pok. 28

tel.71 347 3245

mgr Justyna Żurawek - Specjalista ds. księgowości

Hala Wielofunkcyjna, pok. 28

tel.71 347 3245

Działalność

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Uczelni;
  • Rozliczenia finansowo-księgowe Uczelni ze studentami i pracownikami, dostawcami i odbiorcami oraz z US i  ZUS;
  • Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych;
  • Opracowywanie sprawozdań finansowych;
  • Zarządzanie płynnością finansową Uczelni;
  • Rozliczanie obowiązujących podatków.

Godziny otwarcia Kasy Uczelni:

  • wtorki i czwartki oraz każdorazowo w dniach wypłaty wynagrodzeń, w godzinach  12.00-14.00


Konto bankowe Uczelni: 42 10600076 0000 3210 0014 7743

NIP: 896-00-07-519
NIP UE: PL 8960007519
REGON: 000327860

Numer rodzaju prowadzonej działalności:
PKD 8542B SZKOŁY WYŻSZE
PKD 5811Z  WYDAWANIE KSIĄŻEK
PKD 5590Z  POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE