X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Pływania > Zespół Edukacji Ratowniczej i Sportu Pływackiego

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Kryta Pływalnia

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Kierownictwo

dr Magdalena Chrobot - Kierownik Zespołu
Adiunkt

Kryta Pływalnia, pok. 8

tel.71 347 3408

Pracownicy

dr Mirosław Fiłon

Trener pływania kl. I, sędzia pływania kl.I, instruktor wykładowca WOPR, Starszy Ratownik WOPR, instruktor narciarstwa, pilot wycieczek zagranicznych, nauczyciel i tłumacz języka rosyjskiego.

Od 1.10.2016 - emeryt

dr Marcin Jaszczak - Wykładowca

Trener pływania kl II, trener wioślarstwa kl II, młodszy instruktor żeglarstwa, jachtowy sternik morski, sternik motorowodny, młodszy ratownik WOPR.

Kryta Pływalnia, pok. 7

tel.71 347 3407

dr Anna Kwaśna - Adiunkt

Trener pływania kl.I, sędzia pływania kl.I, instruktor odnowy biologicznej, instruktor aerobiku, ratownik WOPR, płetwonurek, sternik motorowodny.

Kryta Pływalnia, pok. 8

tel.71 347 3408

Działalność

Zespół Edukacji Ratowniczej i Sportu Pływackiego jest jednostką organizacyjną Katedry Pływania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Działalność naukowa Zespołu kierowana przez kierownika Katedry dr hab. Marka Rejmana skupiona jest wokół tematyki badawczej obejmującej problematykę dydaktyki pływania i analizy różnych form aktywności ruchowej w środowisku wodnym.
Działalność dydaktyczna i metodyczna Zespołu obejmuje kształcenie w dziedzinie ratownictwa wodnego na wszystkich kierunkach studiów w formie zajęć obowiązkowych (obozy letnie) oraz zajęć do wyboru. W dziedzinie sportu pływackiego (specjalizacja trenerska i instruktorska z pływania) na kierunkach wychowania fizycznego i sportu a także na studiach podyplomowych (specjalizacja trenerska) i kursach (specjalizacja instruktorska) organizowanych przez: Centrum Doskonalenia Kadr AWF (tel.: 71 347 31 85, e-mail: cdk@awf.wroc.pl). Działalność organizacyjna Zespołu obejmuje działania w obrębie ratownictwa wodnego, sportu kwalifikowanego i masowego, organizację imprez (zawodów) pływackich i ratowniczych a także działalność związaną z zarządzaniem i eksploatacją pływalni i kąpielisk.

Badania Naukowe

  • Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie. M.Rejman
  • Problematyka modyfikacji zachowania ruchowego pływaka wyposażonego w monopłetwę  (płetwy) w kierunku skutecznego i ekonomicznego jej wykorzystania jako źródła napędu. M.Rejman
  • Skuteczność metod przekazywania informacji w procesie nauczania-uczenia się złożonych czynności motorycznych (na przykładzie pływania). M.Chrobot
  • Wartości i ich znaczenie w procesie nauczania pływania. A.Kwaśna
  • Symetria ruchów pływackich. M.Jaszczak