X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Pływania > Zespół Edukacji Ratowniczej i Sportu Pływackiego

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Kryta Pływalnia

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Kierownictwo

dr Magdalena Chrobot - Kierownik Zespołu
Adiunkt

Kryta Pływalnia, pok. 8

tel.71 347 3408

Pracownicy

dr Marcin Jaszczak - Wykładowca

Trener pływania kl II, trener wioślarstwa kl II, młodszy instruktor żeglarstwa, jachtowy sternik morski, sternik motorowodny, młodszy ratownik WOPR.

Kryta Pływalnia, pok. 7

tel.71 347 3407

dr Anna Kwaśna - Adiunkt

Trener pływania kl.I, sędzia pływania kl.I, instruktor odnowy biologicznej, instruktor aerobiku, ratownik WOPR, płetwonurek, sternik motorowodny.

Kryta Pływalnia, pok. 8

tel.71 347 3408

Marek Rejman - Adiunkt

6

Działalność

Zespół Edukacji Ratowniczej i Sportu Pływackiego jest jednostką organizacyjną Katedry Pływania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Działalność naukowa Zespołu skupiona jest wokół tematyki badawczej obejmującej problematykę dydaktyki pływania i analizy różnych form aktywności ruchowej w środowisku wodnym.
Działalność dydaktyczna i metodyczna Zespołu obejmuje kształcenie w dziedzinie ratownictwa wodnego na wszystkich kierunkach studiów w formie zajęć obowiązkowych (obozy letnie) oraz zajęć do wyboru. W dziedzinie sportu pływackiego (specjalizacja trenerska i instruktorska z pływania) na kierunkach wychowania fizycznego i sportu a także na studiach podyplomowych (specjalizacja trenerska) i kursach (specjalizacja instruktorska) organizowanych przez: Centrum Doskonalenia Kadr AWF (tel.: 71 347 31 85, e-mail: cdk@awf.wroc.pl). Działalność organizacyjna Zespołu obejmuje działania w obrębie ratownictwa wodnego, sportu kwalifikowanego i masowego, organizację imprez (zawodów) pływackich i ratowniczych a także działalność związaną z zarządzaniem i eksploatacją pływalni i kąpielisk.

Badania Naukowe

  • Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie. M.Rejman
  • Problematyka modyfikacji zachowania ruchowego pływaka wyposażonego w monopłetwę  (płetwy) w kierunku skutecznego i ekonomicznego jej wykorzystania jako źródła napędu. M.Rejman
  • Skuteczność metod przekazywania informacji w procesie nauczania-uczenia się złożonych czynności motorycznych (na przykładzie pływania). M.Chrobot
  • Wartości i ich znaczenie w procesie nauczania pływania. A.Kwaśna
  • Symetria ruchów pływackich. M.Jaszczak