X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Zespół Dydaktyki Pływania

Telefon 71 347 3441

Fax 71 347 3450

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Kryta Pływalnia

 

 

Kierownictwo

dr Andrzej Klarowicz - Starszy wykładowca

Kryta Pływalnia, pok. 22

tel.71 347 3422

Pracownicy

dr Krystyna Antoniak-Lewandowska - Wykładowca

Trener pływania kl.I, sędzia pływania kl.I, instruktor WOPR, instruktor PZN, sternik motorowodny.

Kryta Pływalnia, pok. 5

tel.71 347 3405

dr Stefan Szczepan - Adiunkt

Kryta Pływalnia, pok. 4

tel.71 347 3404

prof. dr hab. Krystyna Zatoń

Kryta Pływalnia, pok. 14

tel.71 347 3441

Działalność

Zespół Dydaktyki Pływania i Sportów Wodnych jest jednostką organizacyjną Katedry Pływania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Działalność naukowa Zespołu skupiona jest wokół tematyki badawczej obejmującej głównie problematykę badań nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych.

Działalność dydaktyczna i metodyczna Zespołu obejmuje kształcenie studentów pod względem bezpieczeństwem na pływalniach, poznania właściwości środowiska wodnego, analizy techniki pływania czterema stylami na poziomie standardowym, zachowania się w środowisku wodnym, rozpoznania i oceny techniki pływackiej, pływania na wodach otwartych, ratownictwa wodnego, celów sportu pływackiego, zasad bezpieczeństwa dotyczących prowadzenia gier w wodzie, ogólnej charakterystyką pływania synchronicznego, gier zespołowych w wodzie, metodyki nauczania pływania, efektywnego prowadzenie zajęć w wodzie.

Badania naukowe

  • Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie. A.Klarowicz
  • Skuteczność natychmiastowej informacji werbalnej w procesie doskonalenia techniki pływania. S.Szczepan
  • Znaczenie równoczesnej wizualnej informacji w kontroli prędkości pływania podczas treningu pływackiego. S.Szczepan
  • Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie. K.Antoniak-Lewandowska