X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Zespół Dydaktyki Pływania

Telefon 71 347 3441

Fax 71 347 3450

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Kryta Pływalnia

 

 

Kierownictwo

dr Andrzej Klarowicz - Starszy wykładowca

Kryta Pływalnia, pok. 9

tel.71 347 3409

Pracownicy

dr Krystyna Antoniak-Lewandowska - Wykładowca

Trener pływania kl.I, sędzia pływania kl.I, instruktor WOPR, instruktor PZN, sternik motorowodny.

Kryta Pływalnia, pok. 5

tel.71 347 3405

dr Stefan Szczepan - Adiunkt

Kryta Pływalnia, pok. 4

tel.71 347 3404

prof. dr hab. Krystyna Zatoń - Kierownik Zakładu

Kryta Pływalnia, pok. 14

tel.71 347 3441

Działalność

Zakład Dydaktyki Pływania i Sportów Wodnych jest jednostką organizacyjną Katedry Pływania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Działalność naukowa Zespołu kierowana przez kierownika Prof. dr hab. Krystynę Zatoń skupiona jest wokół tematyki badawczej obejmującej głównie problematykę badań nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych.

Działalność dydaktyczna i metodyczna Zespołu obejmuje kształcenie studentów pod względem bezpieczeństwem na pływalniach, poznania właściwości środowiska wodnego, analizy techniki pływania czterema stylami na poziomie standardowym, zachowania się w środowisku wodnym, rozpoznania i oceny techniki pływackiej, pływania na wodach otwartych, ratownictwa wodnego, celów sportu pływackiego, zasad bezpieczeństwa dotyczących prowadzenia gier w wodzie, ogólnej charakterystyką pływania synchronicznego, gier zespołowych w wodzie, metodyki nauczania pływania, efektywnego prowadzenie zajęć w wodzie.

Badania naukowe

  • Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie. A.Klarowicz
  • Skuteczność natychmiastowej informacji werbalnej w procesie doskonalenia techniki pływania. S.Szczepan
  • Znaczenie równoczesnej wizualnej informacji w kontroli prędkości pływania podczas treningu pływackiego. S.Szczepan
  • Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie. K.Antoniak-Lewandowska