X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Pływania

Telefon 71 347 3441

Fax 71 347 3450

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Kryta Pływalnia

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Jednostki podległe

Kierownictwo

dr hab. Marek Rejman - Kierownik Katedry Pływania

Trener pływania kl I, instruktor ratownictwa wodnego, ratownik WOPR, sternik motorowodny, płetwonurek, instruktor hokeja podwodnego, sędzia pływania kl II

Kryta Pływalnia, pok. 6

tel.71 347 3406

Sekretariat

mgr inż. Agnieszka Bielawska - Specjalista administracyjny

 

 

Kryta Pływalnia, pok. 15

tel.71 347 3441

Działalność

Problematyka związana z pływaniem jest szczególnie ważna w przygotowaniu specjalistów z dziedziny kultury fizycznej. Ogromny jest zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych absolwentowi naszej Uczelni. Obejmuje on zagadnienia związane z nauczaniem pływania, bezpieczeństwem i higieną pływania, rekreacją i zabawą w wodzie, sportem pływackim oraz działaniami korekcyjnymi i rehabilitacyjnymi.

Wprowadzenie w tę bogatą problematykę musi zatem odbywać się w sposób usystematyzowany. Wymaga to precyzyjnego określenia celu i zadań kształcenia studentów w ramach przedmiotów realizowanych przez Katedrę Pływania. Oferta, którą składamy studentom obejmuje nie tylko podstawowy przedmiot obligatoryjny, ale także założenia przedmiotów dodatkowych, takich jak: specjalności trenerska i instruktorska z pływania, zajęcia z ratownictwa, płetwonurkowania, gier i zabaw w wodzie, pływania kompensacyjno-korekcyjnego, fakultetów na obozie letnim w Olejnicy itp.

Teoria i metodyka pływania - obligatoryjny przedmiot podstawowy.

Podstawowym celem dydaktycznym jest wykształcenie nauczyciela pływania, który będzie przygotowany do realizacji zadań wychowania fizycznego w środowisku wodnym.

Specjalizacja instruktorska z pływania

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia nauki pływania z osobami w różnym wieku oraz organizacji i prowadzenia szkolenia sportowego w początkowym jego etapie, uzyskanie uprawnień instruktora pływania.

Specjalizacja trenerska z pływania

Przygotowanie wybranych studentów do pełnienia obowiązków trenera II klasy w pływaniu, a w szczególności:

 • 1. Przygotowanie studentów do oceny predyspozycji pływackich oraz prowadzenie naboru do pływania sportowego.

 • 2. Przygotowanie studentów do programowania i realizacji szkolenia pływackiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

 • 3. Przygotowanie studentów do organizowania i sędziowania zawodów pływackich.

 • 4. Zapoznanie studentów z organizacją systemu szkolenia pływackiego na poziomie szkoły sportowej , klubu sportowego oraz terenowych i miejskich związków sportowych.

 • 5. Przygotowanie studentów do realizacji zadań wychowawczych poprzez pływanie i sport pływacki.

 • 6. Przygotowanie studentów do propagowania wartości pływania sportowego, a także pływania użytkowego, zdrowotnego i rekreacyjnego w społeczeństwie.

Zajęcia do wyboru

Katedra Pływania oferuje studentom możliwość studiowania w ramach zajęć do wyboru takich zagadnień jak:

 • Wydział Wychowania Fizycznego:

  - przedmioty do wyboru ogólne
  Sztuka nauczania czynności ruchowych
  Teoretyczne podstawy żeglowania 
  Kultura fizyczna i środowisko wodne
  Podstawy żeglarstwa morskiego

  - przedmioty do wyboru kierunkowe
  Ratownictwo wodne
  Pływanie zdrowotne
  Żeglarstwo na jachcie śródlądowym
  Rekreacyjne formy żeglarstwa (windsurfing)
  Podstawy gry w kajak polo
  Fitness w wodzie
  Pływanie alternatywne
  Podstawy kajakarstwa górskiego
  Gry zespołowe w wodzie

  - specjalizacje instruktorskie:
  SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU
  Specjalizacja instruktorska - kajakarstwo
  Specjalizacja instruktorska - pływanie
  Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo

  SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR REKREACJI AWF WROCŁAW
  Specjalizacja instruktorska - kajakarstwo
  Specjalizacja instruktorska - nauka pływania
  Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo deskowe
  Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo jachtowe

  Wydział Fizjoterapii:
  Pływanie
  Relaksacja w wodzie
  Podstawy żeglarstwa deskowego
  Turystyka kajakowa

  Wydział Nauk o Sporcie:
  - Przedmioty humanistyczne:
  Wartości aktywności fizycznej w środowisku wodnym

  - Przedmioty praktyczne:
  Podstawy żeglarstwa jachtowego
  Pływanie zdrowotne
  Gry i zabawy w wodzie
  Podstawy żeglarstwa deskowego

 

Katedra Pływania jest organizatorem międzynarodowego naukowego sympozjum „Science and Swimming” skupiającego oryginalne koncepcje naukowe, obszernie i wszechstronnie ujmujące aktywność ruchową w środowisku wodnym w kontekście fizjologicznym, biomechanicznym i pedagogicznym.
W latach 2007,2008 organizowała również Tatrzańskie Seminarium Naukowe, rokrocznie gromadzące grono wybitnych pedagogów.
Działalność organizacyjna Katedry obejmuje współorganizację imprez sportowych o charakterze pływackim (Grand Prix Polski w pływaniu, Memoriał Marka Petrusewicza i inne) i rekreacyjnym (Family Cup, Olimpiada Specjalna), czy też organizację zawodów pływackich dla środowiska akademickiego naszej Uczelni (Międzyrocznikowe Zawody Pływackie – Wuefalia).
Proponuje studentom szeroką gamę zajęć do wyboru , prowadzi sekcję pływania w zakresie sportu masowego oraz naukę i doskonalenie pływania.
 

Tematyka badawcza realizowana w Katedrze Pływania

 • 1. Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel – uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych. Krystyna Zatoń, Andrzej Klarowicz, Anna Kwaśna, Magdalena Chrobot, Ludwika Kosińska, Stefan Szczepan
 • 2. Fizjologiczne i biomechaniczne kryteria nauczania i doskonalenia czynności motorycznych w środowisku wodnym. Marek Rejman, Marcin Jaszczak, Krystyna Antoniak-Lewandowska, Ryszard Błacha, Michał Załęski
 • 3. Wybrane problemy uczenia się motorycznego w odmiennym środowisku. Krystyna Zatoń, Andrzej Klarowicz, Anna Kwaśna, Magdalena Chrobot, Stefan Szczepan
 • 4. Świadomość wartości rekreacji ruchowej w wodzie w kształtowaniu/promowaniu zdrowego stylu życia. Krystyna Zatoń, Anna Kwaśna

 

Ogłoszenia dydaktyczne:

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU TEORIA I METODYKA PŁYWANIA 
(EGZAMIN USTNY)  
III ROK, WYCHOWANIE FIZYCZNE, STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 
I termin:  
21.01.2018 (niedziela), od godz. 10.00
II termin:  
04.02.2018 (niedziela), od godz. 10.00

 

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU TEORIA I METODYKA PŁYWANIA 
(EGZAMIN USTNY)  
III ROK, WYCHOWANIE FIZYCZNE, STUDIA STACJONARNE 
I termin:  
29.01.2018 (poniedziałek), od godz. 10.00 - grupy z godz. 8.00 (kod zajęć: 510-010, 510-011) oraz 9.00 (kod zajęć: 510-012)
31.01.2018 (środa), od godz. 10.00 - grupy z godz. 9.00 (kod zajęć: 510-013) oraz 10.00 (kod zajęć: 510-014, 510-015)
05.02.2018 (poniedziałek), od godz. 10.00 - grupy z godz. 11.00 (kod zajęć: 510-016, 510-017)
II termin:  
09.02.2018 (piątek), od godz. 10.00

- TEORIA I METODYKA PŁYWANIA - TEZY EGZAMINACYJNE Czytaj więcej  


- Konsultacje dla studentów:

*Podczas trwania sesji konsultacje nie będą prowadzone.

Wtorek, godz. 19.00, 4 tory dostępne (wejście na podstawie ważnej legitymacji studenckiej). 


- Egzamin z pływania kwalifikujący na obóz letni w Olejnicy (rok akademicki 2016/2017) Czytaj więcej


- Kurs Ratownika Wodnego Czytaj więcej