X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Fizjologii i Biochemii

Katedra Fizjologii i Biochemii prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów dziennych i zaocznych na studiach pierwszego, drugiego  (magisterskich) i  trzeciego stopnia (doktoranckich). W Katedrze prowadzone są badania naukowe zawarte w tematach statutowych:

  1. Wpływ wysiłków o różnej intensywności i czasie trwania na stężenie iryzyny we krwi  (dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz)
  2. Zmiany stężeń białka BDNF we krwi osób aktywnych fizycznie (dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz)
  3. Fizjologiczne, biochemiczne i antropologiczne metody oceny zmęczenia i skuteczności restytucji jako przejawu adaptacji wysiłkowej. (dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska)
  4. Antropologiczne i fizjologiczne metody wspomagające ocenę efektywności treningu (dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska)
  5. Ocena doraźnych i utrwalonych zmian adaptacyjnych do wysiłków o różnym stopniu ciężkości (prof.dr hab. Marek Zatoń)

Telefon 71 347 3359

Fax 71 347 3036

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-3, pok. 206

Jednostki podległe

Kierownictwo

dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska prof. AWF -
Dyrektor Instytutu Nauki o człowieku
Kierownik Katedry Fizjologii i Biochemii

Antropologia, fizjologia wysiłlku, fizjologia sportu

bud. P-3, pok. 208a

tel.+48 71 347 3358

Sekretariat

mgr Ewa Górska - specjalista

206

tel.713473359

Działalność