X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Dział świadczy usługi administracyjno-gospodarcze na rzecz Akademii i na jej terenach tj.  w kompleksie Stadionu Olimpijskiego  al. I. J. Paderewskiego 35, oraz przy  ul. Banacha 11, ul. Witelona 25 i 25a i ul. Rzeźbiarskiej 4.
Dział zatrudnia 70 osób.

Telefon 71 347 3293, 071 347 3234

Fax 71 347 3232

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Pawilon P-1, pok. 25 i 28

Kierownictwo

inż. Andrzej Raszowski - Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

bud. P-1, pok. 28

tel.71 347 3234

Z-ca Kierownika

inż. Monika Grochowska - Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

P-1 pok 28

tel.+48 71 347 3232

Kancelaria

Monika Kowalska - Kancelaria
Samodzielny referent ds. administracyjnych

Pawilon P-1, pok.25

tel.71 347 3206

Aneta Stasiak-Płonka - specjalista ds. administracyjnych

Pawilon P-1, pok 26 (Kancelaria)

tel.071 347 3206

Pracownicy

mgr inż. Bogdan Bednarski - Specjalista

P-3 pok.102

tel.71 347 3319

Stanisław Bielski - Referent ds. zaopatrzenia, kierowca

Baza Transportu, pok. 7

tel.71 347 3224 lub 691 900 981

Tadeusz Borkowski - pracownik gospodarczy

Stadion lekkoatletyczny

tel.71 347 3341, 71 347 3319

Beata Francikiewicz - referent ds. administracyjnych

Pawilon P-1, pok 26

tel.71 347 3293

Marian Grabarski - samodzielny elektronik

Banacha 11, Rektorat, pok. 30

tel.71 347 3171

Robert Janusz - Starszy Referent techniczny

1/8 Pawilon P4

tel.+48 71 347 3035, 607 264 009

mgr Jan Popławski - Starszy referent ds. zaopatrzenia

Baza Transportu, pok. 6

tel.+48 71 347 3224

Kazimiera Płóciennik - samodzielny referent

Banacha 11, Rektorat, pok.30

tel.71 347 3171

Krzysztof Stawski - pracownik gospodarczy

„Zameczek” ul. Rzeźbiarska 4

tel.71 347 3616

Wiesław Stonoga - Samodzielny referent techniczny

Pawilon P-2, pok 073

tel.71 347 3400, kom. 609 109 765

mgr Ewa Urbaniak - Specjalista ds. administracji i zaopatrzenia

Baza Transportu, pok. 6

tel.71 347 3277

Beata Zadrożna - Pracownik ochrony mienia

Witelona 25, prtiernia

tel.+48 71 347 3152

Działalność

 • Administrowanie nieruchomościami, obiektami i składnikami majątkowymi Akademii.
 • Prowadzenie spraw i wykonywanie czynności związanych z obsługą gospodarczą jednostek organizacyjnych Akademii w zakresie:
  • gospodarki pomieszczeniami,
  • utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Akademii i na jej terenach,
  • ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji i bieżących remontów,
  • zabezpieczenie mienia w obiektach Akademii.
 • Prowadzenie Kancelarii.
 • Nadzór nad pracą sieci telefonicznej (telefonia stacjonarna i komórkowa).