X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Kwestor - Z-ca Kanclerza

Telefon 71 347 3214

Fax 71 347 3244

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Stadion Olimpijski
Wielofunkcyjna Hala Sportowa

Jednostki podległe

Kierownictwo

mgr inż. Barbara Drewniak - Kwestor, Z-ca Kanclerza

pok. 32a

tel.071 347 3214

Pracownicy

Bożena Filipiak - Specjalista ds. kosztów

pok. 32

tel.71 347 3258

mgr Iwona Komornicka - Specjalista ds. finansowych

pok. 28

tel.71 347 32 55

Agnieszka Lenczewska-Krawczyk - specjalista ds. księgowości

pok. 32

tel.71 347 3253

mgr Barbara Pisarska - Z-ca Kwestora

pok.32

tel.71 347 3285

Grażyna Rzepecka - Specjalista ds. rozliczeń

pok. 28

tel.71 347 3245

Działalność

  • Rozliczenia finansowo-księgowe Uczelni z dostawcami, odbiorcami, pracownikami i studentami.
  • Sprawozdawczość, planowanie.
  • Zestawienia o dochodach i kosztach na potrzeby jednostek wewnętrznych Uczelni.
  • Naliczanie należnych wynagrodzeń i rozliczenia z U.S. i z ZUS-em.
  • Rozliczanie podatku VAT - naliczonego.


Konto bankowe Uczelni: Bank Pekao S.A. o/Wrocław, 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674

NIP: 896-00-07-519

REGON: 000327860

Numer rodzaju prowadzonej działalności: EKD-8030, PKD-8542B