X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Telefon 71 347 3146

51-617 Wrocław
ul. Witelona 25a 

pokój 80 

KONSULTACJE Pracowników Katedry - semestr Letni 2017/2018

Jednostki podległe

Kierownictwo

dr hab. Adam Kawczyński - Kierownik Katedry Sportu Paraolimpijskiego,
Kierownik Zakładu Treningu w Sportach Osób Niepełnosprawnych,
Kierownik Pracowni Naukowo-Badawczej Wydziału Nauko o Sporcie

ul. Witelona 25a, pokój 80

tel.+48 71 347 3146

Sekretariat

mgr Dorota Szarafińska-Juszczak - specjalista ds. administracji

ul. Witelona 25a, pokój 80

tel.71 347 3146

Działalność

.............................................................................................................................. 

W KATEDRZE SPORTU  PARAOLIMPIJSKIEGO

Zakład Treningu w Sportach Osób Niepełnosprawnych

Zespół Odnowy Biologicznej

 

realizowane są następujące przedmioty dydaktyczne: 

__________________________________________________________


 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII 

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE:

 1. Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych 
 2. Sport osób niepełnosprawnych  
 3. Aktywnośc adaptowana
 4.  Balneoklimatologia 
 5.  Odnowa Biologiczna 
 6. Masaż 

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

1. Specjalizacja instruktorska w różnych dyscyplinach sportu osób niepełnosprawnych (cz. I, II): -
studenci otrzymują  LEGITYMACJĘ instruktora sportu osób niepełnosprawnych w danej dyscyplinie. 

Student może wybrać JEDNĄ specjalizację z pięciu wymienionych poniżej:  

I rok II stopnia

 • Pływanie  (wymagania wstępne:  umiejętność przepłynięcia 100m stylem zmiennym w czasie ponizej  2 minut)
 • Podnoszenie ciężarów (powerlifting) osób niepełnosprawnych 
 • Piłka siatkowa rozgrywana w pozycjach : siedzącej (sitting volleyball)  i stojącej (standing volleyball) 
 • Goalball  
 • Piłka koszykowa na wózkach (basketball wheelchair)

 

oraz  przedmioty do wyboru takie jak:

 •  Ćwiczenia siłowo - wytrzymałościowe stosowane w treningu osób niepełnosprawnych 
 • Konkurencje lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych 
 • Nauka i doskonalenie pływania osób niepełnosprawnych 
 • Nauka posługiwania się wózkiem inwalidzkim
 •  Propedeutyka pływania osób niepełnosprawnych
 • Odnowa biologiczna w sporcie osób niepełnosprawnych
 • Nauka pływania osób niepełnosprawnych z zastosowaniem terapii w wodzie wg. metody Hallwick 
 • Pływanie wyczynowe osób niepełnosprawnych
 • Podstawy refleksoterapii 
 • Fizjoterapia w sporcie 

_________________________________________________


WYDZIAŁ NAUK o SPORCIE
 

 kierunek  SPORT 

specjalnośc "SPORT PARAOLIMPIJSKI":

Przedmioty obligatoryjne: 

 1. Fizjologiczne aspekty treningu sportowego osób niepełnosprawnych 
 2. Wybrane techniki relaksacji w sporcie osób niepełnosprawnych 
 3. Ćwiczenia siłowo - wytrzymałościowe stosowane w treningu osób niepełnosprawnych 
 4. Monitorowanie efektywności treningu niepełnosprawnych sportowców
 5. Komplementarne metody oceny stanu psychofizycznego niepełnosprawnych  sportowców
 6. Profilaktyka stanów przeciążeniowych w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych 
 7. Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu osób niepełnosprawnych 
 8. Specyfika masażu sportowego w sporcie osób niepełnosprawnych 
 9. Zabiegi fizykoterapeutyczne stosowane w procesie restytucji powysiłkowej u osób niepełnosprawnych 

oraz  

Specjalizacja instruktorska ze sportu osób niepełnosparwnych  w dyscyplinie:  

 •  Podnoszenie ciężarów 
         

Przedmiot do wyboru: Fizjoterapia  w sporcie      
  _________________________________________________________


WYDZIAŁ NAUK o SPORCIE 
kierunek  SPORT
specjalność  "ODNOWA BIOLOGICZNA w SPORCIE" 

Przedmioty obligatoryjne: 
 
 1. Masaż klasyczny 
 2. Teoria odnowy biologicznej 
 3. Kinezyterapia jako środek odnowy biologicznej 
 4. Wybrane techniki relakasacji w sporcie 
 5. Sport Paraolimpijski 
 6. Odnowa psychologiczna w sporcie 
 7. Masaż sportowy 
 8. Monitorowanie efektywności treningu 
 9. Komplementarne metody oceny stanu psychofizycznego sportowców
 10. Zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej
 11. Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu
 12. Profilaktyka stanów przeciążeniowych w sporcie

___________________________________________________________

 

 WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 


PRZEDMIOTY BIOMEDYCZNE DO WYBORU:

 • Odnowa biologiczna
 • Masaż klasyczny
 • Odnowa Biologiczna - Specjalizacja instruktorska
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BADANIA NAUKOWE

Główne kierunki badań w Katedrze:

 1. Sport w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 2. Aktywnośc ruchowa osób niepełnosprawnych
 3. Odnowa biologiczna w sporcie

Ponadto

 1. Rekreacja i turystyka (Adaptowana Aktywność Fizyczna)
 2. Wpływ zabiegów w saunie i kriokomorze na sekrecję hormonów anaboliczno - katabolicznych, jako element procesu restytucji powysiłkowej
 3. Zmiany wybranych parametrów fizjologicznych w trakcie zabiegów hydroterapeutycznych i ogólnoustrojowych przegrzewań oraz w okresie restytucji
 4. Wpływ wybranych zabiegów fizykalnych na stan psychofizyczny pacjentów z fibromyalgią.
 5. Wpływ odnowy biologicznej na wydolność mięśni u niepełnosprawnych sportowców – planowanie i kontrola treningu sportowego.