X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Telefon 71 347 3146

51-617 Wrocław
ul. Witelona 25a 

pokój 80 

KONSULTACJE Pracowników Katedry - semestr zimowy 2018/2019

Jednostki podległe

Kierownictwo

dr hab. Adam Kawczyński - Kierownik Katedry Sportu Paraolimpijskiego,
Kierownik Zakładu Treningu w Sportach Osób Niepełnosprawnych,
Kierownik Pracowni Naukowo-Badawczej Wydziału Nauko o Sporcie

ul. Witelona 25a, pokój 80

tel.+48 71 347 3146

Sekretariat

mgr Dorota Szarafińska-Juszczak - Specjalista ds. administracji

51-617 Wrocław, ul. Witelona 25a pokój 80

tel.+48 71 347 3146

Działalność

.............................................................................................................................. 

W KATEDRZE SPORTU  PARAOLIMPIJSKIEGO

 

Zakład Treningu w Sportach Osób Niepełnosprawnych

Zespół Odnowy Biologicznej

 

realizowane są następujące przedmioty dydaktyczne: 

__________________________________________________________

 

 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII 

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE:

 1. Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych 
 2. Sport osób niepełnosprawnych  
 3. Aktywnośc adaptowana
 4. Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością 

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

1. Ścieżki specjalizacyjne - wybór jedej ścieżki z puli proponowanych w ramach przedmiotów do wyboru, która bedzie realizowana w semestrach od II do IV semestru.  

Student może wybrać JEDNĄ z wymienionych poniżej:  

I rok II stopnia

 • Pływanie  (wymagania wstępne:  umiejętność przepłynięcia 100m stylem zmiennym w czasie ponizej  2 minut)
 • Podnoszenie ciężarów (powerlifting) osób niepełnosprawnych 
 • Piłka siatkowa rozgrywana w pozycjach : siedzącej (sitting volleyball)  i stojącej (standing volleyball) 
 • Goalball  
 • Piłka koszykowa na wózkach (basketball wheelchair)

Studenci otrzymują  LEGITYMACJĘ instruktora sportu osób niepełnosprawnych w danej dyscyplinie wybranej z powyższych. 

 • oraz - Fizjoterapia w sporcie 

 

 przedmioty do wyboru takie jak:

 • Ćwiczenia siłowo - wytrzymałościowe stosowane w treningu osób niepełnosprawnych 
 • Nauka i doskonalenie pływania osób niepełnosprawnych 
 • Nauka posługiwania się wózkiem inwalidzkim
 • Propedeutyka pływania osób niepełnosprawnych
 • Odnowa biologiczna w sporcie osób niepełnosprawnych
 • Nauka pływania osób niepełnosprawnych z zastosowaniem terapii w wodzie wg. metody Hallwick 
 • Pływanie wyczynowe osób niepełnosprawnych
 • Podstawy refleksoterapii 
 

_________________________________________________


WYDZIAŁ NAUK o SPORCIE
 

 kierunek  SPORT

I stopnia 

Ogólne: 

 1. Teoria i praktyka sportu osób niepełnosprawnych
 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 3. Odnowa biologiczna 

Przedmiot do wyboru: Fizjoterapia  w sporcie    

 

Ścieżka dydaktyczna wybrana przez studenta: Trenerska 

 1. Podstawy fizjoterapii w sporcie 

 

II stopnia 

Specjalność:  "SPORT PARAOLIMPIJSKI":

Przedmioty obligatoryjne: 

 1. Fizjologiczne aspekty treningu sportowego osób niepełnosprawnych 
 2. Wybrane techniki relaksacji w sporcie osób niepełnosprawnych 
 3. Ćwiczenia siłowo - wytrzymałościowe stosowane w treningu osób niepełnosprawnych 
 4. Monitorowanie efektywności treningu niepełnosprawnych sportowców
 5. Komplementarne metody oceny stanu psychofizycznego niepełnosprawnych  sportowców
 6. Profilaktyka stanów przeciążeniowych w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych 
 7. Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu osób niepełnosprawnych 
 8. Specyfika masażu sportowego w sporcie osób niepełnosprawnych 
 9. Zabiegi fizykoterapeutyczne stosowane w procesie restytucji powysiłkowej u osób niepełnosprawnych 
          
  _________________________________________________________
 
Specjalność:  "ODNOWA BIOLOGICZNA w SPORCIE" 
 
Przedmioty obligatoryjne: 
 
 1. Masaż klasyczny 
 2. Teoria odnowy biologicznej 
 3. Kinezyterapia jako środek odnowy biologicznej 
 4. Wybrane techniki relakasacji w sporcie 
 5. Sport Paraolimpijski 
 6. Masaż sportowy 
 7. Monitorowanie efektywności treningu 
 8. Komplementarne metody oceny stanu psychofizycznego sportowców
 9. Zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej
 10. Odnowa psychosomatyczna w sporcie
 11. Profilaktyka stanów przeciążeniowych w sporcie
 12. Metody odnowy biologicznej wybranych dyscyplinach sportu 

 

Specjalność:  "TRENER PERSONALNY" 

 1. Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu 

Specjalność:  "ŻYWIENIE I SUPLEMENTACJA" 

 1. Odnowa biologiczna w różnych dyscyplinach sportu 

Specjalność:  "MENEDŻER ORGANIZACJI SPORTOWEJ" 

 1. Dyscypliny sportu paraolimpijskiego 

___________________________________________________________

 

 WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO oraz TURYSTYKA I REKREACJA

 

PRZEDMIOTY OGÓLNY DO WYBORU

 • Masaż klasyczny
 • Zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej
 • Odnowa Biologiczna - Specjalizacja instruktorska
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BADANIA NAUKOWE

Główne kierunki badań w Katedrze:

 1. Sport w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 2. Aktywnośc ruchowa osób niepełnosprawnych
 3. Odnowa biologiczna w sporcie

Ponadto

 1. Rekreacja i turystyka (Adaptowana Aktywność Fizyczna)
 2. Wpływ zabiegów w saunie i kriokomorze na sekrecję hormonów anaboliczno - katabolicznych, jako element procesu restytucji powysiłkowej
 3. Zmiany wybranych parametrów fizjologicznych w trakcie zabiegów hydroterapeutycznych i ogólnoustrojowych przegrzewań oraz w okresie restytucji
 4. Wpływ wybranych zabiegów fizykalnych na stan psychofizyczny pacjentów z fibromyalgią.
 5. Wpływ odnowy biologicznej na wydolność mięśni u niepełnosprawnych sportowców – planowanie i kontrola treningu sportowego.