X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Kinezjologii

Dofinansowanie projektu badawczego dla zespołu dr hab. Jarosława Marusiaka prof. nadzw.


Miło nam poinformować, że Pan dr hab. Jarosław Marusiak prof. nadzw. wraz z zespołem z Katedry Kinezjologii Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław, w konsorcjum z Filią AWF Warszawa w Białej Podlaskiej, otrzymał finansowanie projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki (NCN), w ramach konkursu OPUS 13. Celem grantu jest zbadanie wpływu intensywnego treningu interwałowego na cykloergometrze rowerowym na mechanizmy neuroplastyczności i zachowania psychomotoryczne u pacjentów z chorobą Parkinsona. Projekt, którym będzie kierował Pan dr hab. Jarosław Marusiak prof. nadzw. uzyskał bardzo wysokie finansowanie w kwocie 1 959 900 zł. Warto podkreślić, że w obecnej edycji programu OPUS 13 z NCN , spośród wszystkich przyznanych grantów w panelu Nauk o Życiu 7 (NZ7), jest to projekt, który otrzymał najwyższe finansowanie.

 

Gratulacje dla kierownika grantu i całego zespołu, który będzie realizował to przedsięwzięcie naukowe !!!

 

Miło nam poinformować, że ostatnie prace z grantu kierowanego przez dr hab. Jarosława Marusiaka, z udziałem zespołu prof. Jerzego Żołądzia z AWF w Krakowie, dotyczące rehabilitacji pacjentów z chorobą Parkinsona, zostały zauważone i ostatnio cytowane w opiniotwórczym dzienniku The New York Times, pod koniec artykułu.

Z przyjemnością informujemy, że:

 • dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz prof. nadzw. została zakwalifikowana w drodze konkursu do udziału w szkoleniu  z zakresu metod oceniających struktury i funkcje ośrodkowego układu nerwowego in vivo (takich jak: MRI, FMRI, DTI, DSI, MRS, PET, EEG, MEG, NIRS, DOT, TMS) pt.:

Multimodality Short Course at the Athinoula A.Martinos Center for Biomedical Imaging, in Charlestown, Massachusetts, USA.

Z przyjemnością informujemy, że prace:

 • mgr inż. Witolda Sławko, pt.: „Connectivity of the primary motor cortex in bilateral upper limb congenitally amputated patients: a DTI study” („Połączenia pierwotnej kory ruchowej mózgu u pacjentów z wrodzonym brakiem kończyn górnych: badanie z użyciem obrazowania tensora dyfuzji”)
 • oraz mgr Joanny Mencel, pt.: „Decrease of total power of the EEG after motor imagery training in patient with bilateral upper limb congenital transverse deficiency” („Spadek całkowitej mocy EEG po treningu wyobrażeniowym u pacjenta z wrodzonym brakiem kończyn górnych”)

zostały zakwalifikowane do ustnej prezentacji podczas konferencji NEURONUS 2016

Badania zrealizowane w ramach projektu finansowanego przez NCN: DEC 2011/03/B/NZ7/00588


 

Początkowo Katedra ta nazywała się Fizjologii Stosowanej (powstała w roku 1999), a w 2002 roku we wrześniu, została przekształcona w Katedrę Kinezjologii, a w jej skład wchodzi Zakład Fizjologii Stosowanej i Zakład Kinezjologii. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z fizjologii człowieka dla studentów II roku, kinezjologii dla studentów III roku, fizjologii stosowanej na I roku mgr studiów uzupełniających, neurofizjologii i kontroli ruchów na II roku studiów mgr. Badania koncentrują się na określaniu udziału mięśni szkieletowych w ruchach dowolnych przy zastosowaniu elektromiografii, mechanomiografii oraz elektroencefalografii, u osób zdrowych i w chorobach (choroba Parkinsona, udar mózgu, amelia). W powyższej tematyce prowadzone są prace magisterskie oraz doktorskie.

 

Obowiązkowe przedmioty prowadzone na kierunku FIZJOTERAPIA

 • Fizjologia
 • Kinezjologia
 • Analiza i interpretacja artykułów naukowych
 • Neurofizjologia ruchu człowieka

Blok tematyczny, na studiach II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA:

 • Ruch człowieka - warsztaty badawcze (cz.1, 2 i 3)

Obowiązkowe przedmioty prowadzone na kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA

 • Fizjologia
 • Kinezjologia

Obowiązkowe przedmioty prowadzone na kierunku KOSMETOLOGIA

 • Fizjologia
 • Analiza i interpretacja artykułów naukowych

Telefon 71 347 3540

Fax 71 347 3431

Bud. P-4
51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35

KONSULTACJE Pracowników Katedry Kinezjologii w semestrze letnim r. akad. 2018/2019

Jednostki podległe

Kierownictwo

prof. dr hab. Artur Jaskólski - Kierownik Katedry oraz Zakładu


Problematyka badawcza: 

Sztywność mięśni szkieletowych u osób zdrowych i chorych, wpływ tkanki tłuszczowej na  sztywność mięśni szkieletowych.

budynek P-4, pokój 3.46

tel.71 347 3057

Sekretariat

mgr Magdalena Skowron - Sekretariat

budynek P-4, pokój 3.50

tel.71 347 3540

Działalność

OGŁOSZENIA - SEMESTR ZIMOWY 2017/18

Informacje o przedmiotach dydaktycznych

Kierunek Fizjoterapia:

 

pdfFizjologia - tematyka

pdfKizezjologia - tematyka

pdfNeurofizjologia - tematyka 

    Analiza i interpretacja artykułów naukowych

Kierunek Terapia zajęciowa:

 pdfKizezjologia_tematyka 

     Fizjologia - tematyka

Kierunek Kosmetologia:

               Analiza i interpretacja artykułów naukowych

               Fizjologia - tematyka

 


Analiza i interpretacja artykułów naukowych

 
Przydatne informacje:
 

Proszę jednokrotnie wypełnić formularz. 
1. W razie powtórzenia artykułów na liście przyjętych zgłoszeń - osoba, która dokonała wpisu jako druga lub kolejna zobowiązana jest do ponownego zgłoszenia artykułu przy użyciu starego kodu.
2. System akceptuje wielokrotne uzupełnienia, jednak prowadzący zajęcia otrzyma spis artykułów wprowadzonych bez duplikatu po raz pierwszy.
3. Student wprowadza artykuł jedynie samodzielnie.
4 Kolejne wpisy z użyciem jednego kodu i wielu adresów email / imion i nazwisk będą usuwane.

Przed wypełnieniem formularza proszę sprawdzić czy dany artykuł nie został już zarezerwowanyW przypadku takich samych artykułów sygnatura czasowa stanowić będzie o rezerwacji artykułu dla studenta. Lista zarezerwowanych artykułów znajduje sie na stronie:

Lista artykułów

Zapraszam Cię do wypełnienia formularza Analiza i interpretacja artykułów. Aby go wypełnić, odwiedź stronę:

Analiza i interpretacja artykułów 


Regulaminy przedmiotów dydaktycznych prowadzonych w Katedrze Kinezjologii

pdf Regulamin_przedmiot_katedray_kinezjologii_2016_2017 


Badania naukowe

 

Badania koncentrują się na  obwodowych i ośrodkowych mechanizmach kontroli ruchów dowolnych oraz badaniach właściwości fizjologicznych i mechanicznych mięśni szkieletowych z zastosowaniem elektromiografii, mechanografii, miometrii,  elektroencefalografii i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej u osób zdrowych i z dysfunkcjami (choroba Parkinsona, udar mózgu, Amelia).

W powyższej tematyce prowadzone są prace magisterskie oraz doktorskie.

W ramach Katedry Kinezjologii (Kierownik: Prof. dr hab. Artur Jaskólski) funkcjonuje Zakład Fizjologii Stosowanej i Zakład Kinezjologii

 

Promotorzy prac magisterskich:

Prof. dr hab. Artur Jaskólski
Prof. dr hab. Anna Jaskólska
Dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz prof. nadzw
Dr hab. Jarosław Marusiak prof. nadzw.

 

Zakład Fizjologii Stosowanej

Prof. dr hab. Artur Jaskólski - Kierownik
Problematyka badawcza: Sztywność mięśni szkieletowych u osób zdrowych i chorych, wpływ tkanki tłuszczowej na  sztywność mięśni szkieletowych.
 
Dr Damian Janecki - Adiunkt
Problematyka badawcza : Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych na właściwości mięśni szkieletowych badanych przy pomocy stymulacji elektrycznej.
 
Mgr  Klaudyna Wittenbeck - Wykładowca
Mgr  Katarzyna Burak - Wykładowca
Mgr  Bartosz Kamiński - Asystent
Mgr inż. Łukasz Szumowski - Specjalista

 

Zakład Kinezjologii

Dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. nadzw. - Kierownik
Problematyka badawcza : Wpływ treningu mentalnego na czynność mózgu i mięśni.
 
Prof. dr hab. Anna Jaskólska
Problematyka badawcza : Badanie mechanizmów obwodowych kontroli ruchów i właściwości mięśni szkieletowych przy zastosowaniu elektromiografii i mechanomiografii u osób zdrowych i z dysfunkcjami.

Dr hab. Jarosław Marusiak, prof. nadzw.
Problematyka badawcza : Wpływ treningu fizycznego na kontrolę ruchu u pacjentów z chorobą Parkinsona.
 
Mgr Joanna Mencel - Asystent
Mgr Łukasz Kamiński - Asystent
Mgr Sławomir Chomiak - Wykładowca

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Porównanie czynności bioelektrycznej mięśni szkieletowych podczas ćwiczeń inercyjnych z ćwiczeniami z ciężarkami.
 2. Sztywność mięśni szkieletowych w zależności od pełnionych funkcji.
 3. Porównanie sztywności mięśni szkieletowych pomiędzy mężczyznami i kobietami.
 4. Wpływ wysiłku fizycznego na sztywność mięśni szkieletowych.
 5. Wpływ treningu fizycznego na sztywność mięśni szkieletowych.
 6. Synchronizacja prostowników stawu kolanowego podczas deaktywacji.
 7. Synchronizacja mięśni synergistycznych podczas aktywacji mięśnia czworogłowego uda.
 8. Czas reakcji i sprzężenie elektromechaniczne u osób z chorobą Parkinsona.
 9. Wpływ treningu metodą neurofeedback na funkcje poznawcze i motoryczne u zdrowych młodych mężczyzn.
 10. Wpływ grubości fałdu skórno-tłuszczowego na  właściwości biofizyczne mięśni szkieletowych.
 11. Koaktywacja mięśni antagonistycznych i kontrola czynności manipulacyjnych dłoni u osób z chorobą Parkinsona.
 

Publikacje