X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych

Telefon 71 347 3522

Fax 071 347 3081

Paw. P-4
51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35

Sekretariat
Danuta Kwiatkowska
pok. 3/4
tel. 71 347 3522
adres e-mail: katedra.mfzz@awf.wroc.pl

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Jednostki podległe

Kierownictwo

prof. dr hab. Marek Woźniewski - Kierownik Katedry

Główne kierunki działalności naukowej koncentrują się wokół:

  1. Oceny skuteczności zapobiegania zaburzeniom czynnościowym i przywracania sprawności psychofizycznej osób z przewlekłymi chorobami narządów wewnętrznych, po zabiegach operacyjnych oraz leczonych z powodu nowotworów złośliwych,
  2. Znaczenia aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym
  3. Zmian w strukturze i czynności mięśni w przebiegu chorób cywilizacyjnych

3/5

tel.071 347 3055

Sekretariat

Danuta Kwiatkowska - Sekretariat

tel.71 347 3522

Doktoranci

mgr Agata Adasik - doktorantka

3/7

mgr Gabriela Bidzińska - doktorantka

3/7

mgr Karolina Jacyno - doktorantka

3/7

mgr Bartosz Mroczkowski - Doktorant

mgr Weronika Pawlaczyk - doktorantka

3/7

mgr Tomasz Sieradzan - doktorant

mgr Agata Łukojko - doktorantka

Działalność

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Główne kierunki badań :

G r a n t y:

1. Wpływ treningu fizycznego na proces karcinogenezy oraz rozwój raka piersi u szczurów.

Celem projektu jest ocena wpływu treningu fizycznego na proces karcinogenezy oraz rozwój raka piersi u szczurów. Obecnie pojawia się coraz więcej badań epidemiologicznych wskazujących na związek niskiej aktywności ruchowej z ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe oraz protekcyjnej roli wysiłku fizycznego w prewencji pierwotnej i wtórnej.

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Marek Woźniewski

 

2. Wpływ treningu fizycznego na aktywność regeneracyjnąmięśni u pacjentów hemodializowanych.

Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność nerek, dializa, rehabilitacja, trening siłowy, trening wytrzymałościowy

Celem badań jest ocena wpływu różnego rodzaju treningu na aktywność regeneracyjną mięśni, na parametry prędkościowo-siłowe oraz jakość życia u pacjentów hemodializowanych. 

Kierownik projektu: Dr Wioletta Dziubek-Rogowska

 

B a d a n i a   s t a t u t o w e:

1. Właściwości siłowo-prędkościowe mięśni i tolerancja wysiłkowa ludzi z zaburzeniami układu krążenia i oddechowego oraz po leczeniu nowotworów złośliwych

Słowa kluczowe: choroby wewnętrzne, leczenie,mięśnie, dynamometria czynnościowa

Badania obejmują:

  • ocenę czynności mięśni szkieletowych oraz tolerancji wysiłkowej ludzi z niewydolnością mięśnia serca, chorobami układu oddechowego oraz po leczeniu nowotworów złośliwych
  • ocenę skuteczności różnych form aktywności ruchowej w rehabilitacji tych chorych
  • ocenę wpływu ćwiczeń oporowych na tolerancję wysiłkową i jakość życia tych chorych.

2. Kultura fizyczna w profilaktyce geriatrycznej.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, osoby starsze, sprawność ruchowa, wydolność fizyczna, funkcje intelektualne

Badania obejmują ocenę wpływu ćwiczeń fizycznych na sprawność intelektualną osób starszych oraz z łagodnymi deficytami poznawczymi.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Przedmioty realizowane dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: