X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Fizjoterapii

Sekretariat:
mgr Danuta Jóźwiak
pawilon P-4, p.2/62
al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
tel. 71 347 3074
fax 71 347 3016
adres e-mail: katedra.fizjoterapii@awf.wroc.pl

Konsultacje - semestr LETNI 2018-2019

Jednostki podległe

Kierownictwo

dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk prof. nadzw. - Kierownik Katedry Fizjoterapii
Kierownik Zakładu Kinezyterpii

tel.+48 71 347 3022

Sekretariat

mgr Danuta Jóźwiak - St. specjalista

2/62

tel.71 347 3074

Pracownicy

mgr inż. Maciej Kosim - specjalista ds informatyki

P-4, p. 1/21

tel.71347-3093

Działalność

 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 Ogłoszenia:

Wykaz przedmiotów realizowanych w Katedrze Fizjoterapii:

/Dotyczy studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych-płatnych, niestacjonarnych-zaocznych/

 

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII
- Kierunek: Fizjoterapia

I rok (5-letnie jednolite magisterskie) stacj. i niestacj. -ciągłe

 • Fizjoterapia ogólna, sem. 1 i sem. 2
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, sem. 1 i sem. 2
 • Kinezyterapia, sem.2
 • Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna) sem. 2

II rok (5-letnie jednolite magisterskie) stacj. i niestacj. -ciągłe

 • Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna) sem. 3 EGZAMIN
 • Metody specjalne fizjoterapii, sem. 4
 • Kinezyterapia, sem.3 i sem. 4 EGZAMIN
 • Podstawy terapii manualnej, II rok I°,sem.4

III rok I° stacj. i niestacj. -ciągłe

 • Ćwiczenia korekcyjne, sem.5, EGZAMIN
 • Medycyna fizykalna, sem.6 EGZAMIN

I rok II° stacj. i niestacj. -zaoczne

 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii, sem.1 EGZAMIN
 • Metody specjalne w fizjoterapii, sem. 1 i sem. 2 

II rok II° stacj. i niestacj. -zaoczne

 • Metody specjalne fizjoterapii, sem.3 i sem. 4 EGZAMIN

 

Specjalizacje realizowane w Katedrze dla studentów Wydziału Fizjoterapii:

 • HIPOTERAPIA-specjalność, tytuł: Instruktor Rekreacji Ruchowej,  I rok II°, sem.2 i  II rok II°, sem.3 i 4  /ścieżka specjaliz./


SOKRATES- oferta dydaktyczna dla cudzieziemców:

 • Modern Physiotherapy in Sport  Wellnes and Rehabilitation, sem. letni
 • Manual therapy, sem. letni
   

 EGZAMINY semestr zimowy 2018/2019

 

III rok I °, studia stacj. i niestacj.-ciągłe,

przedmiot: ĆWICZENIA KOREKCYJNE Z ELEMENTAMI REHABILITACJI

Odpowiedzialna za egzamin: dr hab. Ewa Bieć

Egzamin P-4, s.2/8

I termin (test)              28.01.2019 r.  godz. 14:30-16:00

II termin (ustny)          01.02.2019 r.  godz. 8:00 (informacja-sekret. pok.2/62)

 

II rok jednolite, studia stacj. i niestacj. -ciągłe,

przedmiot: MEDYCYNA FIZYKALNA

Odpowiedzialna za egzamin: dr Aneta Demidaś

Egzamin P-4, s.2/8

I termin (test)              30.01.2019 r.  godz. 16:00-18:00
II termin                      04.02.2019 r.  godz. 14:30

 

I rok II °, studia stacj. i niestacj.-zaoczne,

przedmiot: DIAGNOSTYKA FUNKCONALNA I PROGRAMOWANIE FIZJOTERAPII

Odpowiedzialna za egzamin: dr hab. Ewa Bieć

Egzamin- stacj.  P-4, s.2/8

I termin (test)              12.02.2019 r.  godz. 11:00-12:30
II termin                      15.02.2019 r.  godz.   8:00-  9:45

Egzamin- zaoczni P-4, s.2/8

I termin (test)              03.02.2019 r.  godz. 12:30-14:00
II termin                      10.02.2019 r.  godz.   9:00-10:30

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Główne kierunki badań w Katedrze:

 • Ocena stanu morfofunkcjonalnego narządu ruchu człowieka oraz skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w jego schorzeniach.  
 • Oddziaływanie czynników endo- i egzogennych w posturogenezie człowieka.
 • Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizykalnych w schorzeniach narządów ruchu.
 • Wpływ pozycji symetrycznych i asymetrycznych na korekcje kręgosłupa
  w skoliozach idiopatycznych.
 • Ocena stanu klinicznego pacjentów z rozpoznaną osteoporozą w oparciu
  o badania stabilograficzne i fotogrametrię komputerową.
 • Zmiany morfofunkcjonalne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Ocena postawy ciała i siły mięśni tułowia u dzieci w wieku szkolnym.
 • Ocena skuteczności promieniowania laserowego w rzs i młodzieńczym zapaleniu stawów przy zastosowaniu metody transiluminacji i USG.
 • Ocena stanu funkcjonalnego tkanek miękkich narządu ruchu przy wykorzystaniu algometru.
 • Ocena skuteczności terapii wysokonapięciowej w leczeniu ran i owrzodzeń.
 • Ocena postawy ciała i sprawności fizycznej dzieci w wieku 7 lat.
 • Ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu zawodników trenujących różne dyscypliny sportu.


PROJEKT SZKOLENIOWY

„Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.01.00-00-KI 58/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jnstytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Kierownik projektu: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.