X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla,

Teresa Sławińska-Ochla,
Stanowisko

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

Urodziła się 26 lipca 1951 roku we Wrocławiu. Jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 we Wrocławiu. W latach 1970–1975 studiowała na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała tytuł magistra biologii w zakresie antropologii przedstawiając pracę dyplomową „Zastosowanie wskaźników przyrodniczych Perkala do zagadnień osteologicznych”.

Po studiach została zatrudniona w Zakładzie Antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. W 1983 roku obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim pracę doktorską „Specyfika procesów inwolucyjnych typów konstytucyjnych mężczyzn”, pisaną pod kierunkiem profesora Zygmunta Welona, uzyskując stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie antropologii. Od 1990 roku pracuje w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, początkowo jako adiunkt w Zakładzie Anatomii Człowieka, a od 1997 roku na stanowisku kierownika najpierw Pracowni, a później Zakładu Antropomotoryki. Stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej uzyskała w czerwcu 2001 roku na podstawie dorobku naukowego i monografii „Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju motoryczności dzieci wiejskich”. W roku 2010 uzyskała tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Antropokinetyki w Katedrze Biostruktury. W latach 2002 - 2008 była kierownikiem Studiów Doktoranckich, a w latach  2003 – 2008 oraz 2012- 2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Wychowania Fizycznego. Jest członkiem Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz członkiem Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN i Komitetu Antropologii PAN. W latach 2011-2015 była członkiem Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zainteresowania naukowe prof. Teresy Sławińskiej - Ochli koncentrują się wokół problematyki z zakresu biologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych modulatorów rozwoju morfo-funkcjonalnego dzieci i młodzieży oraz dynamiki zmian inwolucyjnych w okresie dojrzałości i starości, roli aktywności ruchowej i sprawności fizycznej w utrzymaniu zdrowia oraz międzypokoleniowych zmian kondycji biologicznej populacji polskiej. Od początku swojej pracy zawodowej brała udział w dużych projektach badań populacyjnych: w III i IV Zdjęciu Antropologicznym, w longitudinalnych badaniach bliźniąt wrocławskich, w cyklicznym monitorowaniu rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego populacji wiejskiej z regionów zróżnicowanych ekonomicznie i ekologicznie. Była współorganizatorem badań nad rozwojem somatycznym i sprawnością fizyczną młodej populacji zamieszkującej tereny skażone metalami ciężkimi (tzw. Zagłębie Miedziowe), prowadzonych przez Katedrę Biostruktury w szkołach wiejskich, zlokalizowanych w pobliżu hut miedzi  Legnica i  Głogów oraz w Polkowicach. Jest także współtwórcą idei badania kondycji biologicznej Dolnoślązaków po 60. roku życia, rozpatrywanej w szerokim kontekście czynników stylu i jakości życia. Jej dorobek naukowy liczy 120 oryginalnych artykułów. Wyniki badań prezentowała także w monografii habilitacyjnej oraz sześciu monografiach współautorskich, poświęconych problematyce rozwoju dzieci i młodzieży oraz ocenie zmian inwolucyjnych wybranych aspektów kondycji biologicznej osób starszych.

Okres ostatniej dekady charakteryzował się podejmowaniem licznych obowiązków w zakresie szkolenia młodej kadry. Jest promotorem 140 prac magisterskich oraz 8 prac doktorskich. Uzupełnieniem tej działalności są wykonane recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych oraz liczne recenzje wydawnicze. Należy do towarzystw naukowych: European College of Sport Science, International Association of Sport Kinetics, a także do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, w tym ostatnim jest członkiem Zarządu Głównego. Za swoje zaangażowanie i osiągnięcia została nagrodzona Brązowym Krzyżem Zasługi, nagrodami ministra (zespołową i indywidualną) oraz wielokrotnie nagrodami Rektora.

Zainteresowania: turystyka górska, fotografia przyrodnicza, literatura biograficzna.